Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09
Löjtnanter
År 1686 var Öjarp i Angelstad sn och 1692 Balkarp Bäckagård samt Bjärnhult i Nöttja sn löjtnantboställe. Balkarp omnämnes i rullan 1740 "löjtnants boställe innehas utav Löjt. Petter Otto Marii och bebrukas av bönder försvarligen, och berättas vara i god kultur, ingen karaktärsbyggning därpå ej heller pengar till dess uppgörande anordnade, Löjtnanten bor på dess gård Marsholm". Balkarp 3/4 mtl position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 41' 43.6" E 13° 42' 55.1" (56.695444, 13.715306) Bjärnhult 1/4 mtl position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 39' 29.0" E 13° 41' 24.80" (56.658056, 13.690222)
Namn Född Antagen Avsked Anmärkning Petter Kiempe 1649 1679 1698 Erich Hind: Rappe 1698 1700 Whilhelm Monnepennery 1700 1702 Död i Wollin 1702. Isaac Gabriel Netterwud 1668 1702 1703 Befrdrad till ryttmästare. Jöran Påhlman 1670 1703 1703 Befordrad till kapten. Magnus Ulfsax 1703 1705 Johan Diurman 1705 Fånge efter Poltava. Sven Stråhle 1709 1710 Isaac Cederholm 1710 1712 Till Värmlands regemente. Diedrich Lundberg 1689 1718 Staffan Ridderstedt 1692 1718 1721 Jacob Wikström 1689 1718 2:e Löjtnant. Johan Wilhelm Nethervudt 1699 1721 1722 Nils Kuhlman 1722 1723 Kapten. Magnus Ulfsax 1668 1723 1724 Överstelöjtnant. Rutger Lagerbielke 1688 1724 1729 Kapten. Johan Laurin 1693 1729 1737 Petter Otto Marci 1699 1737 1744 Gabriel Krak 1744 1748 Freidrich Adam von Lieven 1723 1748 1749 Nils Julius Hammarberg 1720 1749 1750 Gustav Wilhelm von Lieven 1725 1750 1760 Nils Baltzar Cronacker 1721 1760 1762 Christian Freidrich von Köhler 1726 1762 1762 Eric Johan Boije 1715 1762 1764 Evert Laurin 1711 1764 1773 Evert Bogislavs von Platen 1738 1773 1773 Adolf Fredrich Påhlman 1743 1773 1775 Birger Hvasser 1729 1775 1775 Johan Magnus Påhlman 1741 1775 1776 Jacob Uggla 1736 1776 1776 Carl Gustaf Påhlman 1738 1776 1777 Samuel Lindencrona 1777 1777 Gustaf Adolf Cavallius 1739 1777 1778 Gustaf Maurits Sneckenberg 1739 1778 1782 Eric von Bojsman 1740 1782 1785 Elias Rutger von Porat 1742 1785 Jaen Ludvig Ekestubbe 1756 1789 Fredrich Stålhammar 1757 1789 1791 Adolph Fredrich Raab 1762 1791 1792 Fredrich von Lieven 1764 1792 1793 Carl Gustaf Ridderstedt 1763 1793 1794 Anders Johan Laurin 1740 1794 1796 Johan Fredric Ehrenstråhle 1766 1796 1801 Avsked. Elias Harald von Porat 1767 1801 1808 Avsked. Carl Bohman 1774 1808 1809 Transporterad till reg.kvartermästare. Lars Johan Cavallij 1779 1809 1811 Transporterad till 1 Majorens kompani. J G Berg 1763 1811 1811 Transporterad till S.Sunnerbo kompani. Axel Wilhelm Armfelt 1785 1811 1815 Transporterad till Allbo kompani. Claes C Lagermark 1782 1815 1820 C G Schenfelt 1780 1820 1823 E I Brodin 1778 1823 1828 N G Ramberg 1787 1828 Isak Ulrik Silversparre 1802 1836 1:e Löjtnant. Fredrik Gustaf Klingström 1803 1836 1836 1:e Löjtnant. Fredrik Gustaf Jägerschöld 1788 1833 1836 2:e Löjtnant. Sten A Hedenstjerna 1833 Underlöjtnant. J A Ljungberg 1807 1833 1838 2:e Löjtnant. M A Barnekow 1807 1836 1:e Löjtnant. Carl Johan Björkman 1813 1836 1838 Underlöjtnant. C F Bergh 1810 1838 1842 2:e Löjtnant. Otto Adam Påhlman 1813 1842 1845 2:e Löjtnant. A H Fock 1818 1845 1846 2:e Löjtnant. M A von Krusenstierna 1819 1840 Underlöjtnant. Carl Georg Stenfeldt 1818 1840 1849 Löjtnant 2:a klassen. C N Ramberg 1816 1840 1848 Underlöjtnant utan lön. Otto Adam Påhlman 1813 1845 1846 1:e Löjtnant. Lars Gunnar Tegnér 1814 1846 1846 1:e Löjtnant. Otto Fredrik Gyllensvärd 1807 1846 1847 1:e Löjtnant. Claes Hindrik Nordenankar 1818 1847 1848 1:e Löjtnant. Georg Maurits Henrik Bergh 1816 1848 1856 1:e Löjtnant. Carl Rudolf Nordenankar 1823 1848 1852 Underlöjtnant. Claes Ernst Gustaf Mörner 1829 1852 1854 Underlöjtnant. Ludvig I R Haverman 1836 1854 1855 Underlöjtnant. Otto Vilhelm von Sydow 1831 1855 1857 Underlöjtnant. Fransisco August Danckwardt 1819 1856 1864 1:e Löjtnant. Johan August Stenfeldt 1822 1849 1856 2:e Löjtnant. Frans Olof Hoffberg 1837 1857 1858 Underlöjtnant. Oscar David Schenfelt 1831 1856 1858 2:e Löjtnant. Johan Evald Nelius Fogelberg 1833 1858 1859 2:e Löjtnant. Ludvig I Reinhold Haverman 1836 1859 1860 2:e Löjtnant. Ernst Robert Lind av Hageby 1858 1858 Underlöjtnant. Johan Axel F Schreiber 1834 1859 1859 Underlöjtnant. Carl Wilhelm Rappe 1837 1859 1864 Underlöjtnant. Ludvig I Reinhold Haverman 1836 1859 1860 2:e Löjtnant. Hans Melker Wachtmeister 1830 1861 1862 2:e Löjtnant. Johan Axel F Schreiber 1834 1862 1868 2:e Löjtnant. Victor Ludvig Sandberg 1840 1860 1864 Utan lön. Victor Ludvig Sandberg 1840 1864 1868 Underlöjtnant till 2:e Löjtnant. Carl Carpentier 1825 1864 1864 1:e Löjtnant. Johan August Stenfeldt 1822 1864 1865 1:e Löjtnant. Gustaf Henric Falkengren 1836 1865 1:e Löjtnant. Johan Axel F Schreiber 1834 1868 1874 Löjtnant. Carl Reinhold Fredrik von Baumgarten 1843 1868 1869 2:e Löjtnant. Viktor Ture Sigurd Björkman 1843 1868 1873 Underlöjtnant. Clas Grönhagen 1840 1869 1874 Löjtnant 2:a klassen. August Fredrik Bergh 1849 1873 Underlöjtnant utan lön. Lars Henric Lemchen 1847 1873 1878 Underlöjtnant. Lars Oscar Stigell 1848 1873 1878 Underlöjtnant. Axel Ludvig Albert Berg von Linde 1839 1874 1875 Löjtnant. Till Allbo kompani. Uno Pehr Otto Weijdling 1842 1874 1878 Löjtnant 2:a klassen. Victor Ludvig Sandberg 1840 1875 1881 Löjtnant 1:a klassen. Lars Gustaf Cavalli 1854 1875 Underlöjtnant utan lön. Otto Sigfrid Dreilick 1839 1876 Löjtnant 2:a klassen. Gustaf Salomon Knut Sjöblom 1847 1878 1878 Löjtnant 2:a klassen. Lars Oscar Stigell 1848 1878 1885 Löjtnant 2:a klassen. Lars Johan Cavalli 1878 1878 Underlöjtnant. Hans Alexander Gustaf Pantzerhielm 1855 1878 1882 Underlöjtnant. Aron Fredric Petersson 1856 1878 Underlöjtnant utan lön. Kallades August i rullan. Carl Magnus Bengtsson 1856 1879 Underlöjtnant utan lön. Fredrik Ossian Berg 1859 1880 1885 Underlöjtnant utan lön. Gustaf Vilhelm Lagercrantz 1849 1881 1883 Löjtnant 1:a klassen. Gunnar Hyltén Cavallius 1858 1882 1883 Underlöjtnant. Lars Henrik Lemchen 1847 1883 1885 Löjtnant 1:a klassen. Carl Magnus Bengtsson 1856 1883 Underlöjtnant med lön. August Fredrik Bergh 1849 1885 1887 Löjtnant 1:a klassen. Georg Herman Wieslander 1848 1887 1888 Löjtnant 1:a klassen. Lars Jakob Henrik Cavalli 1853 1882 1895 Löjtnant 1:a klassen. Erland Salomon Valter Hederstierna 1858 1895 1899 Löjtnant 1:a klassen. John Emil Ulrik Theorin 1856 1899 1903 Löjtnant 1:a klassen. Sergius Lennart Rydeberg 1855 1885 1888 Löjtnant 2:a klassen. Carl Henrik Krüger 1871 1900 1902 Löjtnant 2:a klassen. Johannes David Rogberg 1867 1890 1894 Underlöjtnant. Erik Olof Westin 1871 1894 1899 Underlöjtnant. Einar Emil Aschan 1878 1899 Underlöjtnant.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09
Löjtnanter
År 1686 var Öjarp i Angelstad sn och 1692 Balkarp Bäckagård samt Bjärnhult i Nöt- tja sn löjtnantboställe. Balkarp omnämnes i rullan 1740 "löjtnants boställe innehas utav Löjt. Petter Otto Marii och bebrukas av bönder försvarligen, och berättas vara i god kultur, ingen karaktärsbyggning därpå ej heller pengar till dess uppgörande anordnade, Löjt- nanten bor på dess gård Marsholm". Balkarp 3/4 mtl position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 41' 43.6" E 13° 42' 55.1" (56.695444, 13.715306) Bjärnhult 1/4 mtl position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 39' 29.0" E 13° 41' 24.80" (56.658056, 13.690222)
Namn Född Antagen Avsked Anmärkning Petter Kiempe 1649 1679 1698 Erich Hind: Rappe 1698 1700 Whilhelm Monnepennery 1700 1702 Död i Wollin 1702. Isaac Gabriel Netterwud 1668 1702 1703 Befrdrad till ryttmästare. Jöran Påhlman 1670 1703 1703 Befordrad till kapten. Magnus Ulfsax 1703 1705 Johan Diurman 1705 Fånge efter Poltava. Sven Stråhle 1709 1710 Isaac Cederholm 1710 1712 Till Värmlands regemente. Diedrich Lundberg 1689 1718 Staffan Ridderstedt 1692 1718 1721 Jacob Wikström 1689 1718 2:e löjtnant. Johan Wilhelm Nethervudt 1699 1721 1722 Nils Kuhlman 1722 1723 Kapten. Magnus Ulfsax 1668 1723 1724 överstelöjtnant. Rutger Lagerbielke 1688 1724 1729 Kapten. Johan Laurin 1693 1729 1737 Petter Otto Marci 1699 1737 1744 Gabriel Krak 1744 1748 Freidrich Adam von Lieven 1723 1748 1749 Nils Julius Hammarberg 1720 1749 1750 Gustav Wilhelm von Lieven 1725 1750 1760 Nils Baltzar Cronacker 1721 1760 1762 Christian Freidrich von Köhler 1726 1762 1762 Eric Johan Boije 1715 1762 1764 Evert Laurin 1711 1764 1773 Evert Bogislavs von Platen 1738 1773 1773 Adolf Fredrich Påhlman 1743 1773 1775 Birger Hvasser 1729 1775 1775 Johan Magnus Påhlman 1741 1775 1776 Jacob Uggla 1736 1776 1776 Carl Gustaf Påhlman 1738 1776 1777 Samuel Lindencrona 1777 1777 Gustaf Adolf Cavallius 1739 1777 1778 Gustaf Maurits Sneckenberg 1739 1778 1782 Eric von Bojsman 1740 1782 1785 Elias Rutger von Porat 1742 1785 Jaen Ludvig Ekestubbe 1756 1789 Fredrich Stålhammar 1757 1789 1791 Adolph Fredrich Raab 1762 1791 1792 Fredrich von Lieven 1764 1792 1793 Carl Gustaf Ridderstedt 1763 1793 1794 Anders Johan Laurin 1740 1794 1796 Johan Fredric Ehrenstråhle 1766 1796 1801 Avsked. Elias Harald von Porat 1767 1801 1808 Avsked. Carl Bohman 1774 1808 1809 Transporterad till reg.kvartermästare. Lars Johan Cavallij 1779 1809 1811 Transporterad till 1 Majorens kompani. J G Berg 1763 1811 1811 Transporterad till S.Sunnerbo kompani. Axel Wilhelm Armfelt 1785 1811 1815 Transporterad till Allbo kompani. Claes C Lagermark 1782 1815 1820 C G Schenfelt 1780 1820 1823 E I Brodin 1778 1823 1828 N G Ramberg 1787 1828 Isak Ulrik Silversparre 1802 1836 1:e löjtnant. Fredrik Gustaf Klingström 1803 1836 1836 1:e löjtnant. Fredrik Gustaf Jägerschöld 1788 1833 1836 2:e löjtnant. Sten A Hedenstjerna 1833 underlöjtnant. J A Ljungberg 1807 1833 1838 2:e löjtnant. M A Barnekow 1807 1836 1:e löjtnant. Carl Johan Björkman 1813 1836 1838 underlöjtnant. C F Bergh 1810 1838 1842 2:e löjtnant. Otto Adam Påhlman 1813 1842 1845 2:e löjtnant. A H Fock 1818 1845 1846 2:e löjtnant. M A von Krusenstierna 1819 1840 underlöjtnant. Carl Georg Stenfeldt 1818 1840 1849 Löjtnant 2:a klassen. C N Ramberg 1816 1840 1848 Underlöjtnant utan lön. Otto Adam Påhlman 1813 1845 1846 1:e löjtnant. Lars Gunnar Tegnér 1814 1846 1846 1:e löjtnant. Otto Fredrik Gyllensvärd 1807 1846 1847 1:e löjtnant. Claes Hindrik Nordenankar 1818 1847 1848 1:e löjtnant. Georg Maurits Henrik Bergh 1816 1848 1856 1:e löjtnant. Carl Rudolf Nordenankar 1823 1848 1852 Underlöjtnant. Claes Ernst Gustaf Mörner 1829 1852 1854 Underlöjtnant. Ludvig I R Haverman 1836 1854 1855 Underlöjtnant. Otto Vilhelm von Sydow 1831 1855 1857 Underlöjtnant. Fransisco August Danckwardt 1819 1856 1864 1:e löjtnant. Johan August Stenfeldt 1822 1849 1856 2:e löjtnant. Frans Olof Hoffberg 1837 1857 1858 Underlöjtnant. Oscar David Schenfelt 1831 1856 1858 2:e löjtnant. Johan Evald Nelius Fogelberg 1833 1858 1859 2:e löjtnant. Ludvig I Reinhold Haverman 1836 1859 1860 2:e löjtnant. Ernst Robert Lind av Hageby 1858 1858 Underlöjtnant. Johan Axel F Schreiber 1834 1859 1859 Underlöjtnant. Carl Wilhelm Rappe 1837 1859 1864 Underlöjtnant. Ludvig I Reinhold Haverman 1836 1859 1860 2:e löjtnant. Hans Melker Wachtmeister 1830 1861 1862 2:e löjtnant. Johan Axel F Schreiber 1834 1862 1868 2:e löjtnant. Victor Ludvig Sandberg 1840 1860 1864 Utan lön. Victor Ludvig Sandberg 1840 1864 1868 Underlöjtnant till 2:e löjtnant. Carl Carpentier 1825 1864 1864 1:e löjtnant. Johan August Stenfeldt 1822 1864 1865 1:e löjtnant. Gustaf Henric Falkengren 1836 1865 1:e löjtnant. Johan Axel F Schreiber 1834 1868 1874 Löjtnant. Carl Reinhold Fredrik von Baumgarten 1843 1868 1869 2:e löjtnant. Viktor Ture Sigurd Björkman 1843 1868 1873 Underlöjtnant. Clas Grönhagen 1840 1869 1874 lLöjtnant 2:a klassen. August Fredrik Bergh 1849 1873 Underlöjtnant utan lön. Lars Henric Lemchen 1847 1873 1878 Underlöjtnant. Lars Oscar Stigell 1848 1873 1878 Underlöjtnant. Axel Ludvig Albert Berg von Linde 1839 1874 1875 Löjtnant. Till Allbo kompani. Uno Pehr Otto Weijdling 1842 1874 1878 Löjtnant 2:a klassen. Victor Ludvig Sandberg 1840 1875 1881 Löjtnant 1:a klassen. Lars Gustaf Cavalli 1854 1875 Underlöjtnant utan lön. Otto Sigfrid Dreilick 1839 1876 Löjtnant 2:a klassen. Gustaf Salomon Knut Sjöblom 1847 1878 1878 Löjtnant 2:a klassen. Lars Oscar Stigell 1848 1878 1885 Löjtnant 2:a klassen. Lars Johan Cavalli 1878 1878 Underlöjtnant. Hans Alexander Gustaf Pantzerhielm 1855 1878 1882 Underlöjtnant. Aron Fredric Petersson 1856 1878 Underlöjtnant utan lön. Kallades August i rullan. Carl Magnus Bengtsson 1856 1879 Underlöjtnant utan lön. Fredrik Ossian Berg 1859 1880 1885 Underlöjtnant utan lön. Gustaf Vilhelm Lagercrantz 1849 1881 1883 Löjtnant 1:a klassen. Gunnar Hyltén Cavallius 1858 1882 1883 Underlöjtnant. Lars Henrik Lemchen 1847 1883 1885 Löjtnant 1:a klassen. Carl Magnus Bengtsson 1856 1883 Underlöjtnant med lön. August Fredrik Bergh 1849 1885 1887 Löjtnant 1:a klassen. Georg Herman Wieslander 1848 1887 1888 Löjtnant 1:a klassen. Lars Jakob Henrik Cavalli 1853 1882 1895 Löjtnant 1:a klassen. Erland Salomon Valter Hederstierna 1858 1895 1899 Löjtnant 1:a klassen. John Emil Ulrik Theorin 1856 1899 1903 Löjtnant 1:a klassen. Sergius Lennart Rydeberg 1855 1885 1888 Löjtnant 2:a klassen. Carl Henrik Krüger 1871 1900 1902 Löjtnant 2:a klassen. Johannes David Rogberg 1867 1890 1894 Underlöjtnant. Erik Olof Westin 1871 1894 1899 Underlöjtnant. Einar Emil Aschan 1878 1899 Underlöjtnant.
Soldater