Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp Nr 38 (588) Gashult (Norregård)

Vid laga skifte i Gashult fastställt 1859 beslutades att flytta soldattorpet till sågen. Det nya torpet kallades Grässjöberg. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 40.311', E 13° 29.303' (56.67184, 13.48838). RT-90 X= 6285141 Y= 1357977. Vill du se flygfoto? Enligt köpebrev daterat 1898-09-28 säljer roten soldattorpet, förutom ett vattenfall, till hemmansägaren Per Bengtsson i Gashult Norregård för 380 kronor och en årlig skatt av 1.50. Hela soldattorpet hade en areal av 16,8890 hektar och den avsöndrade delen var på 16,8569 hektar. Lagfart beviljas 1910 och fastighetsbeteckning blev Gashult Norregård 2:14.
Avskrift av köpebrev.
Torpstugan kom senare att flyttas till en tomt som kallas Trekanten vilken vid avsöndring fick fastighetsbeteckning Gashult 3:1.
Soldattorpet 2001. Foto Ingvar Larsson
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp Nr 38 (588) Gashult (Norregård)

Vid laga skifte i Gashult fastställt 1859 beslutades att flytta soldattorpet till sågen. Det nya torpet kallades Grässjöberg. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 40.311', E 13° 29.303' (56.67184, 13.48838). RT-90 X= 6285141 Y= 1357977. Vill du se flygfoto? Enligt köpebrev daterat 1898-09-28 säljer roten soldattorpet, förutom ett vattenfall, till hemmansägaren Per Bengtsson i Gashult Norregård för 380 kronor och en årlig skatt av 1.50. Hela soldattorpet hade en areal av 16,8890 hektar och den avsöndrade delen var på 16,8569 hektar. Lagfart beviljas 1910 och fastighetsbeteckning blev Gashult Norregård 2:14.
Avskrift av köpebrev.
Torpstugan kom senare att flyttas till en tomt som kallas Trekanten vilken vid avsöndring fick fastighetsbeteckning Gashult 3:1.
Soldattorpet 2001. Foto Ingvar Larsson
Soldater