Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 127 (677) Värset (Norregård)

Vid laga skifte i Ularp, Rya, Värset och Djurarp beslutades att soldattorpet skulle flyttas till ny plan söder Södergårds soldattorp. Åren 1908 - 1910 utfördes en laga delning av soldattomten mellan roteägarna. Några byggnader fanns inte på torpet vid denna delning, och det är osäkert om det någonsin varit bebott av någon soldat. Den totala arealen var 3,8060 hektar. Ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 48.482', E 13° 43.421' (56.80804, 13.72369). RT-90 X= 6299840 Y= 1372860 Vill du se flygfoto?
Karta från laga skifte ritad 1909.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 127 (677) Värset (Norregård)

Vid laga skifte i Ularp, Rya, Värset och Djurarp beslutades att soldattorpet skulle flyt- tas till ny plan söder Södergårds soldattorp. Åren 1908 - 1910 utfördes en laga delning av soldattomten mellan roteägarna. Några byggnader fanns inte på torpet vid denna delning, och det är osäkert om det någonsin varit bebott av någon soldat. Den totala arealen var 3,8060 hektar. Ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 48.482', E 13° 43.421' (56.80804, 13.72369). RT-90 X= 6299840 Y= 1372860 Vill du se flygfoto?
Karta från laga skifte ritad 1909.
Soldater