Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09
Profosser
Namn Född Antagen Avsked Anmärkning Sven Knutsson 1688 Jon Persson 1688 Nils Stenling 1691 1718 Död 1718. Jöns Nilsson Ekman 1659 1719 1740 Från nr 8 S.Sunnerbo kompani. Jöran Jacobsson Bergqvist 1698 1740 1755 Eskehl Berggren 1713 1755 1766 Död 1766. Johan Johansson Rosenberg Hållfast 1766 1785 Benjamin Lundstedt 1756 1785 1788 Pistolsmed. Ynnert Bouteille 1731 1788 1790 Död 12/1 1790. Benjamin Lundstedt 1756 1790 Pistolsmed. Bengt Peter Lundstedt 1785 1816 Pistolsmed. Bengt Lindholm 1789 1816 1820 Nils Berg 1788 1820 Regementstrumslagare.
Före 1716 fanns ingen profoss angiven i rullorna under kompaniet utan under regementstaben. Boställe för regementets 2:e Profoss (senare 3:e) var 1688 Assareköp i Ryssby sn, vilket senare ändrades till Ekön österg. i Hinneryd socken. Sista profosstjänsten utfördes troligen av Johan Hållfast, och därefter användes lönen till pistolsmeder och trumslagare. Vid mönstring 1836 är profosslönen indragen till regementets löningsfond. År 1902 inställde sig lantmätaren för uppmätning av Ekön Östergård, som då arrenderades av Per Elof Lundstedt, för uppmätning och utmärkning av areal och rågångar. Under bostället fanns torpen Eriksdal, Stensholm, Brunnsö och Lindsberg samt en backstuga vid namn Dungen. Totalt var arealen var 432,15 hektar. Position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 38.905', E 13° 34.226' (56.64841, 13.57043). RT-90 X= 6282365 Y= 1362921. Vill du se flygfoto?
Ekön Östergård numera i Markaryds hembygdspark.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09
Profosser
Före 1716 fanns ingen profoss angiven i rullorna under kompaniet utan under regementstaben. Boställe för regementets 2:e Profoss (senare 3:e) var 1688 Assareköp i Ryssby sn, vilket senare ändrades till Ekön österg. i Hinneryd socken. Sista profosstjänsten utfördes troligen av Johan Hållfast, och därefter användes lönen till pistolsmeder och trumslagare. Vid mönstring 1836 är profosslönen indragen till regementets löningsfond. År 1902 inställde sig lantmätaren för uppmätning av Ekön Östergård, som då arrenderades av Per Elof Lundstedt, för uppmätning och utmärkning av areal och rågångar. Under bostället fanns torpen Eriksdal, Stensholm, Brunnsö och Lindsberg samt en backstuga vid namn Dungen. Totalt var arealen var 432,15 hektar. Position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 38.905', E 13° 34.226' (56.64841, 13.57043). RT-90 X= 6282365 Y= 1362921. Vill du se flygfoto?
Ekön Östergård numera i Markaryds hembygdspark.
Namn Född Antagen Avsked Anmärkning Sven Knutsson 1688 Jon Persson 1688 Nils Stenling 1691 1718 Död 1718. Jöns Nilsson Ekman 1659 1719 1740 Från nr 8 S.Sunnerbo kompani. Jöran Jacobsson Bergqvist 1698 1740 1755 Eskehl Berggren 1713 1755 1766 Död 1766. Johan Johansson Rosenberg Hållfast 1766 1785 Benjamin Lundstedt 1756 1785 1788 Pistolsmed. Ynnert Bouteille 1731 1788 1790 Död 12/1 1790. Benjamin Lundstedt 1756 1790 Pistolsmed. Bengt Peter Lundstedt 1785 1816 Pistolsmed. Bengt Lindholm 1789 1816 1820 Nils Berg 1788 1820 Regementstrumslagare.
Soldater