Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 82 (632) Annerstad (Bergsgård)

Vid storskifte i Annerstad by 1794 - 1795 var Bergsgårds soldattorp utmärkt med figuren 333 söder om stora landsvägen.
Del av storskifteskartan 1795.
Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 45.334', E 13° 42.447' (56.75557, 13.70745). RT-90 X= 6294029 Y= 1371689. Vill du se flygfoto? Vid laga skifte 1835 - 1837 beslutades att Bergsgårds soldattorp skulle flyttas till littera K med ett skift vid vid Bolmån och lägenheten Roen (torpet Blåsten) och en utängsskift norr om Hästasjö. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 45.372', E 13° 42.054' (56.75620, 13.70090). RT-90 X= 6294112 Y= 1371291. Vill du se flygfoto?
Del av laga skifteskartan 1837.
Del av lagaskifteskartan 1837.
Den 24 april 1882 inställde sig lantmätare, roteägarna, regementsombud och tjänstgörande soldat för roten Sven Elof Ahnström i Annerstads Bergsgård för att besluta om flyttning av soldattorpet till en ny plan. Dåvarande ägaren av Bergsgård var Kronobergs läns Mejeriföreningsak- tiebolag representerad av rättaren Carl Sjöberg vilka ville flytta soldattorpets ena skift beläget vid Bolmån och som hade littera A på nedanstående karta. Den nya planen ville man placera i södra delen av ägorna vid Torpaån och har littera B på nedanstående karta. Tjänstgörande soldat Sven Elof Ahnström bodde inte på roten, och därför blev troligen aldrig den nya planen bebyggd.
Karta från ägobyte av soldattorpet 1883.
Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 45.072', E 13° 40.957' (56.75120, 13.68261). RT-90 X= 6293590 Y= 1370155. Vill du se flygfoto? Källor: Torp och småstugor i Annerstad socken av A Juhlin Lantmäterihandlingar. Kyrkböcker.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 82 (632) Annerstad (Bergsgård)

Vid storskifte i Annerstad by 1794 - 1795 var Bergsgårds soldattorp utmärkt med figuren 333 söder om stora landsvägen.
Del av storskifteskartan 1795.
Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 45.334', E 13° 42.447' (56.75557, 13.70745). RT-90 X= 6294029 Y= 1371689. Vill du se flygfoto? Vid laga skifte 1835 - 1837 beslutades att Bergsgårds soldattorp skulle flyttas till lit- tera K med ett skift vid vid Bolmån och lägenheten Roen (torpet Blåsten) och en utängsskift norr om Hästasjö. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 45.372', E 13° 42.054' (56.75620, 13.70090). RT-90 X= 6294112 Y= 1371291. Vill du se flygfoto?
Del av laga skifteskartan 1837.
Del av lagaskifteskartan 1837.
Den 24 april 1882 inställde sig lantmätare, roteägarna, regementsombud och tjänst- görande soldat för roten Sven Elof Ahnström i Annerstads Bergsgård för att besluta om flyttning av soldattorpet till en ny plan. Dåvarande ägaren av Bergsgård var Kronobergs läns Mejeriföreningsaktiebolag representerad av rättaren Carl Sjöberg vilka ville flytta soldattorpets ena skift beläget vid Bolmån och som hade littera A på nedanstående karta. Den nya planen ville man placera i södra delen av ägorna vid Torpaån och har littera B på nedanstående karta. Tjänstgörande soldat Sven Elof Ahnström bodde inte på roten, och därför blev troli- gen aldrig den nya planen bebyggd.
Karta från ägobyte av soldattorpet 1883.
Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 45.072', E 13° 40.957' (56.75120, 13.68261). RT-90 X= 6293590 Y= 1370155. Vill du se flygfoto? Källor: Torp och småstugor i Annerstad socken av A Juhlin Lantmäterihandlingar. Kyrkböcker.
Soldater