Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 138 (688) Ubbeboda

Redan på kartan från storskiftet 1786 låg soldattorpet på samma plats som vid försäljning och avsöndring 1903. I samma område fanns flera torp och de kallades alla för Snarötorpen.
Vid laga skifte fördes diskussioner om soldattorpet tillhörde inrösningsjord eller inte. Därför kallades en rad vittnen till skiftesförhandlingen 1849-07-20. Sven Kleist, som var född på torpet och son till soldaten Bengt Pastor, intygade att fadern bebott torpet under hela sin tjänst- göringstid. Petter Persson i Feringe 69 år gammal, berättade att hans far omkring 1760 varit dräng i Ubbeboda och att soldattorpet redan då sedan lång tid varit intaget och odlat, men efter sägen skulle soldattorpet vara flyttat från Vittaryd Skattegårds ägor till Snarö. Soldattorpet fick litter G på skifteskartan. Enligt köpebrev daterat 1903-01-05 säljer roten soldattorpet Snaryd till Johan Edvard Petersson för 950 kronor. Arealen var 8,27 hektar och fastighetsbeteckning blev Ubbeboda 1:7. Detta torp låg ca 170 meter söder om nuvararnde Snarryd. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 56.602', E 13° 49.381' (56.94337, 13.82302). RT-90 X= 6314727 Y= 1379363. Vill du se flygfoto? Vill du se fler bilder om torpet?
Del av kartan från storskiftet 1786.
Del av laga skifteskartan med soldattorpet littera G.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 138 (688) Ubbeboda

Redan på kartan från storskiftet 1786 låg soldattorpet på samma plats som vid för- säljning och avsöndring 1903. I samma område fanns flera torp och de kallades alla för Snarötorpen.
Del av kartan från storskiftet 1786.
Vid laga skifte fördes diskussioner om soldattorpet tillhörde inrösningsjord eller inte. Därför kallades en rad vittnen till skiftesförhandlingen 1849-07-20. Sven Kleist, som var född på torpet och son till soldaten Bengt Pastor, intygade att fadern bebott torpet under hela sin tjänstgöringstid. Petter Persson i Feringe 69 år gammal, berättade att hans far omkring 1760 varit dräng i Ubbeboda och att soldattorpet redan då sedan lång tid varit intaget och odlat, men efter sägen skulle soldattorpet vara flyttat från Vittaryd Skattegårds ägor till Snarö. Soldattorpet fick litter G på skifteskartan. Enligt köpebrev daterat 1903-01-05 säljer roten soldattorpet Snaryd till Johan Edvard Petersson för 950 kronor. Arealen var 8,27 hektar och fastighetsbeteckning blev Ubbeboda 1:7. Detta torp låg ca 170 meter söder om nuvararnde Snarryd. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 56.602', E 13° 49.381' (56.94337, 13.82302). RT-90 X= 6314727 Y= 1379363. Vill du se flygfoto? Vill du se fler bilder om torpet?
Del av laga skifteskartan med soldattorpet littera G.
Soldater