Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp Nr 32 (582) Råaköp

Det finns inte några kartor från storskiftet som visar var soldattorpet har legat i Råaköp. Vid laga skifte 1852-1858 visar handlingarna, att soldattorpet var beläget vid figuren 124 som låg söder om vägen och hade kålgård norr om vägen genom byn. Alla ägor tillhörigt torpet före skiftet är inramade med rött på nedanstående karta. Soldaten på roten var Carl Råberg som ägde en gård om 1/16 mtl i byn, vilken beboddes av brukare och Råberg bodde på soldattorpet. Soldatorpets ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 40.275', E 13° 32.731' (56.67124, 13.54552). RT-90 X= 6284957 Y= 1361477. Vill du se flygfoto? Att skiftet tog så många år berodde på att överenskommelsen från 1854 inte godkändes av alla delägarna och därför upphävdes av Sunnerbo Ägodelningsrätt och fick omarbetas. Den 5 oktober 1857 återupptogs skiftet, och då hade soldat Råberg sålt sin gård till Anders Larsson som blev tilldelad littera F (1:6). Råberg flyttar omkring 1860 till Gustavsberg som låg ca 200 meter väster soldattorpet.
Vid skiftet beslutas att nytt soldattorp skulle utbrytas med littera A i sydost vid Forsa och Gällaröns rågång och med en utfyllnadsäng vid sjön Mäen (lantmätaren har skrivit fel namn på kartan). Dessa områden blev aldrig bebyggda som soldattorp. Enligt köpebrev daterat 1908-07-19 säljer roten den så kallade Sjöskiften (vid sjön Mäen) till Manne Pettersson i Råaköp för 250 kronor. Arealen var 3,382 hektar och fastighetsbeteckning blev Råaköp 1:24. Ett liknande köpebrev upprättas 1908-09-18 då Karl och Alfred Persson i Råaköp köper den så kallade Gällarönsskiften för 350 kronor av roten. Arealen var 11,254 hektar och fastighetsbeteckning blev Råaköp 1:25.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp Nr 32 (582) Råaköp

Det finns inte några kartor från storskiftet som visar var soldattorpet har legat i Råaköp. Vid laga skifte 1852-1858 visar handlingarna, att soldattorpet var beläget vid figuren 124 som låg söder om vägen och hade kålgård norr om vägen genom byn. Alla ägor tillhörigt torpet före skiftet är inramade med rött på nedanstående karta. Soldaten på roten var Carl Råberg som ägde en gård om 1/16 mtl i byn, vilken beboddes av brukare och Råberg bodde på soldattorpet. Soldatorpets ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 40.275', E 13° 32.731' (56.67124, 13.54552). RT-90 X= 6284957 Y= 1361477. Vill du se flygfoto? Att skiftet tog så många år berodde på att överenskommelsen från 1854 inte godkändes av alla delägarna och därför upphävdes av Sunnerbo Ägodelningsrätt och fick omarbetas. Den 5 oktober 1857 återupptogs skiftet, och då hade soldat Råberg sålt sin gård till Anders Larsson som blev tilldelad littera F (1:6). Råberg flyttar omkring 1860 till Gust- avsberg som låg ca 200 meter väster soldattorpet.
Vid skiftet beslutas att nytt soldattorp skulle utbrytas med littera A i sydost vid Forsa och Gällaröns rågång och med en utfyllnadsäng vid sjön Mäen (lantmätaren har skrivit fel namn på kartan). Dessa områden blev aldrig bebyggda som soldat- torp. Enligt köpebrev daterat 1908-07-19 säljer roten den så kallade Sjöskiften (vid sjön Mäen) till Manne Pettersson i Råaköp för 250 kronor. Arealen var 3,382 hektar och fastighetsbeteckning blev Råaköp 1:24. Ett liknande köpebrev upprättas 1908-09-18 då Karl och Alfred Persson i Råaköp köper den så kallade Gällarönsskiften för 350 kronor av roten. Arealen var 11,254 hektar och fastighetsbeteckning blev Råaköp 1:25.
Soldater