Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp 68 (618) Saxnäs

Kartan över Bro utjord 1698.
I texten under kartbilden kan man läsa att denna utjord N1, är belägen uppå Saxnäs skattehemmans ägor, var på är ett torp uppbyggt N2, och hör Saxnäs till, som till knektetorp skall uppodlas. Vid Laga skifte i Saxnäs och angränsande gårdar fastställt 1846 var soldattorpet inte bebott av någon soldat eftersom tjänstgörande soldat Sven Samuelsson Sax utflyttat till Tingsberg i Vrå (G) redan 1824. I skiftets hävdeförteckning kan man läsa att soldattorpet före skiftet omfatt- ade figuren 367. Efter skiftet fick soldattorpet littera Ae och kom då även att omfatta torpet Staffansbo figurerna 342 343 och backstugan Göransbo figuren 344. Dessa namn förekommer inte i husförhörslängden utan i skifteshandlingarna. På Staffansbo bodde Staffan Jonsson f. 1 januari 1771 i Långaryd (N) och hans hustru Chatarina Nilsdotter f. 1788 i Kärda (F). De hade inflyttat 1833 från Lindsholmen i Bohult Odensjö. På Göransbo Göran Danielsson f. 16 september 1799 i Risa och hans hustru Britta Bengtsdotter f. 1799 i Tofteryd (F). Familjen inflyttade till Göransbo från Bredhult 1835 och möjligen brukade Göran även soldattorpet eftersom det var obebott. År 1850 inflyttar en ny soldat till soldattorpet nämligen ogifte Peter Nilsson Sax, som bor på torpet till avsked 1863. Han är den sista soldaten som bor på roten och under hans soldat tid var även Staffansbo och Göransbo bebodda.
Del av skifteskartan 1846.
Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 52.253' E 13° 29.437' (56.870889,13.490611) RT-90 X= 6307293 Y= 1358864. Vill du se flygfoto? Enligt köpekontrakt daterat 14 januari 1910 säljer roten soldattorpet till Hanna Linnéa Svensson i Saxnäs för 800 kronor. Arealen var 11,6104 hektar och fastighetsbeteckning blev Osbygget Nr 1 och senare Saxnäs 1:18. Nytt hus har senare byggts på en ny grund och finns fortfarande kvar.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp 68 (618) Saxnäs

Kartan över Bro utjord 1698.
I texten under kartbilden kan man läsa att denna utjord N1, är belägen uppå Saxnäs skattehemmans ägor, var på är ett torp uppbyggt N2, och hör Saxnäs till, som till knektetorp skall uppodlas. Vid Laga skifte i Saxnäs och angränsande gårdar fastställt 1846 var soldattorpet inte bebott av någon soldat eftersom tjänstgörande soldat Sven Samuelsson Sax utflyttat till Tingsberg i Vrå (G) redan 1824. I skiftets hävdeförteckning kan man läsa att sold- attorpet före skiftet omfattade figuren 367. Efter skiftet fick soldattorpet littera Ae och kom då även att omfatta torpet Staffansbo figurerna 342 343 och backstugan Göransbo figuren 344. Dessa namn förekommer inte i husförhörslängden utan i skifteshandlingarna. På Staffansbo bodde Staffan Jonsson f. 1 januari 1771 i Långaryd (N) och hans hus- tru Chatarina Nilsdotter f. 1788 i Kärda (F). De hade inflyttat 1833 från Lindsholmen i Bohult Odensjö. På Göransbo Göran Danielsson f. 16 september 1799 i Risa och hans hustru Britta Bengtsdotter f. 1799 i Tofteryd (F). Familjen inflyttade till Göransbo från Bredhult 1835 och möjligen brukade Göran även soldattorpet eftersom det var obebott. År 1850 inflyttar en ny soldat till soldattorpet nämligen ogifte Peter Nilsson Sax, som bor på torpet till avsked 1863. Han är den sista soldaten som bor på roten och under hans soldat tid var även Staffansbo och Göransbo bebodda.
Del av skifteskartan 1846.
Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 52.253' E 13° 29.437' (56.870889,13.490611) RT-90 X= 6307293 Y= 1358864. Vill du se flygfoto? Enligt köpekontrakt daterat 14 januari 1910 säljer roten soldattorpet till Hanna Lin- néa Svensson i Saxnäs för 800 kronor. Arealen var 11,6104 hektar och fastighets- beteckning blev Osbygget Nr 1 och senare Saxnäs 1:18. Nytt hus har senare byggts på en ny grund och finns fortfarande kvar.
Soldater