Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 107 (657) Hovdinge Norregård

Vid vintertinget i Sunnerbo 24 februari 1726 § 48 kan man läsa följande: Såsom av Olof Jonsson och Karin Josphsdotter uti Hovdinge det skriftliga besvär anföres, att soldattorpet uppå gårdens enskilda ägor är beläget, men förledet år vid soldattorpssynen skall gillat blivit att det på samfällda marken kunde uppodlas, därest de övriga intressenterna uti marken en slik förmån tillgodo njuta, skolandes jämväl en plan ägnad och antecknad blivit med begäran om tillstånd få samma plan inhägna och till soldattorp bebygga; för den skull bliva nämndemännen Nils Josephsson i Ularp och Jöns Persson i Berghem förordnande, att så snart laga synetiden infaller, göra sig om beskaffenhet härav noga underrättade samt bese den plan som till upptagande åstundas, vilket uti samtliga vederbörandes närvaro, vilka uti marken intressera, bör förrättas som i lika måtto höras böro, vad de vid en slik gjord ansökning hava att påminna, den till med åligger rekvirenterna sig förskaffa extrakt av husesyns protokollet förledet år uppå soldattorpen, detta angående, som jämte nämndemännens skriftliga författade utförliga berättelse häröver sedermera till tingsrätten avgivas bör, innan rätten sig härutinnan närmare kan utlåta. Vid Laga skifte i Hovdinge by fastställt 1833 beslutades att soldattorpet skulle ligga kvar på sin befintliga plats. Torpet blev på kartan utmärkt med littera Ab. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 51.423', E 13° 52.967' (56.85706, 13.88278). RT-90 X= 6305013 Y= 1382729 Vill du se flygfoto? Ett nytt Laga skifte fastställs 1903 och soldattorpet ligger kvar på sin tidigare plats med kvarvarande byggnader men flyttade till tomtens sydvästliga hörn. Efter detta skifte kommer soldattorpet att ingå i Hovdinge södergård 3:9 som fick littera Bc på skifteskartan.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 107 (657) Hovdinge Norregård

Vid vintertinget i Sunnerbo 24 februari 1726 § 48 kan man läsa följande: Såsom av Olof Jonsson och Karin Josphsdotter uti Hovdinge det skriftliga besvär anföres, att soldattorpet uppå gårdens enskilda ägor är beläget, men förledet år vid soldattorpssynen skall gillat blivit att det på samfällda marken kunde uppodlas, därest de övriga intressenterna uti marken en slik förmån tillgodo njuta, skolandes jämväl en plan ägnad och antecknad blivit med begäran om tillstånd få samma plan inhägna och till soldattorp bebygga; för den skull bliva nämndemännen Nils Josephsson i Ularp och Jöns Persson i Berghem förordnande, att så snart laga syn- etiden infaller, göra sig om beskaffenhet härav noga underrättade samt bese den plan som till upptagande åstundas, vilket uti samtliga vederbörandes närvaro, vilka uti marken intressera, bör förrättas som i lika måtto höras böro, vad de vid en slik gjord ansökning hava att påminna, den till med åligger rekvirenterna sig förskaffa extrakt av husesyns protokollet förledet år uppå soldattorpen, detta angående, som jämte nämndemännens skriftliga författade utförliga berättelse häröver sedermera till tingsrätten avgivas bör, innan rätten sig härutinnan närmare kan utlåta. Vid Laga skifte i Hovdinge by fastställt 1833 beslutades att soldattorpet skulle ligga kvar på sin befintliga plats. Torpet blev på kartan utmärkt med littera Ab. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 51.423', E 13° 52.967' (56.85706, 13.88278). RT-90 X= 6305013 Y= 1382729 Vill du se flygfoto? Ett nytt Laga skifte fastställs 1903 och soldattorpet ligger kvar på sin tidigare plats med kvarvarande byggnader men flyttade till tomtens sydvästliga hörn. Efter detta skifte kommer soldattorpet att ingå i Hovdinge södergård 3:9 som fick littera Bc på skifteskartan.
Soldater