Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2020-12-11
Furirer
År 1686 var Stackarp södergård i Torpa socken boställe. Gården har legat på samma plats vid storskiftet 1795 och laga skiftet fastställt 1863. På skifteskartorna utmärkt med littera D. Position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 43.199', E 13° 36.808' (56.71999, 13.61347). RT-90 X= 6290248 Y= 1365815 Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Anmärkning Sven Nilsson Gustafh Olsson 1699 Gustaf Bråkenhielm 1682 1699 1700 Petter Lundberg 1700 Joen Nilsson Wiggart 1708 Till förare. Jöns Håkansson Glamberg 1708 Oluf Malberg 1709 1710 Nils Lenström 1710 Börje Siöberg 1694 1717 Till Allbo kompani. Carl Wessman 1695 1717 1718 Petter Björn 1697 1718 Befordrad till förare. Oluf Bolm 1695 1718 1719 Erik Jönsson Ryding 1691 1718 1719 Furirskytt. Oluf Jönsson Lungren 1698 1718 1719 Furirskytt. Joseph Andersson Dahl 1698 1718 1719 Furirskytt. Carl Person Lundahl Oro 1699 1718 1719 Från 59 Öxnalt till furirskytt. Carl Mikaelsson Kindberg 1693 1718 1719 Fån 88 Marsjö till furirskytt. Johan Andersson Ekelund 1694 1718 1719 Från nr 126 Näglinge till furirskytt. Wilhelm Liungman 1696 1719 1722 Till Rustmästare. Petter Björn 1697 1722 1731 Wilhelm Liungman 1696 1731 Christopher Rudebeck 1743 1744 Till förare vid majorens kompani. Richard Georg Ödehl 1744 1746 Befordrad till förare. Mathias Gustorph 1746 1750 Till Livkompaniet. Daniel Stockenberg 1750 1753 Befordrad till förare. Carl Stockenberg 1736 1757 Bengt Magnus Ingelman 1724 1757 1773 Avsked 1773. Anders Johan Laurin 1740 1761 Eric Adolf Gyllensvärd 1724 1773 1777 Carl Magnus Berghman 1777 1783 Död 20/4 1783. Michael Gothlieb Berg 1764 1790 Elias Harald von Porat 1767 1783 1791 Carl Fredrik Gyllensvärd 1770 1791 1806 Eric Ulrik Köllerström 1785 1806 1811 E J Brodin 1778 1811 1812 M A Stålhös 1793 1812 1823 Sergeanten C G F Forsmark 1786 1825 L C Aulander 1829 C D von Porath 1810 1833 1841 2:e furir G Crona 1833 1835 2:e furir W Erdtman 1808 1835 1836 1:e furir C N Ramberg 1816 1836 1840 1:e furir F Danckwardt 1819 1837 Utan lön W Köllerström 1820 1840 1846 2:e furir Jacob Norring 1820 1842 1847 1:e furir Adolf Johan Oscar Wickström 1846 1848 1:e furir Johan Adolf Wickström 1824 1848 1851 1:e furir Johan Koraen 1817 1847 1847 2:e furir Axel Kniberg 1847 1847 2:e furir Erik Emil Lindenkrona 1826 1847 1850 2:e furir Gustav Georg Wickström 1831 1850 1850 2:e furir Johan Fredrik Tenggren 1827 1850 1851 2:e furir Johan Gustaf Schmaltz 1851 1851 2:e furir Carl Wilhelm Tornérhjelm 1834 1849 1852 Utan lön. Uno Robert Fornander 1831 1851 1852 1:e furir. Johan David Björnberg 1826 1852 1871 1:e furir. John Wilhelm Modée 1827 1851 1854 2:e furir. Bengt Daniel August Dahl 1835 1854 1855 2:e furir. Ernst Ludvig Modée 1831 1855 1856 2:e furir. Otto Fredrik Wickström 1856 1856 2:e furir. Ludvig Enoch Alexander Persson 1834 1856 1859 2:e furir. Död 1859. Victor Ludvig Sandberg 1840 1858 1860 Utan lön. Cristoffer Edvard Hjertqvist 1840 1860 1865 2:e furir. Axel Andersson Ekström 1838 1856 1864 Utan lön. Elias Magnus Rydeman 1838 1865 1869 2:e furir. Carl Gerhard Sommar 1841 1868 Till Skatelövs kompani. Carl August Jönsson 1843 1869 1871 2:e furir Samuel Petter Gasslander 1846 1871 1871 1:e furir. Anders Johan Ludvig Krok 1851 1871 1874 1:e furir. Carl Theorin 1852 1871 1873 2:e furir. Nils Fredric Jonsson 1874 1875 1:e furir. Hugo Nikolaus Trolle 1850 1874 1875 1:e furir. Carl Ludvig Malmberg 1853 1873 1875 2:e furir. Furirer med rotelön där rotenummmer saknas Friedric Ullric Stockenberg 1761 Samuel Lorents Unér 1803 1822 Carl Wilhelm Unér 1810 1825 1830 Adolf Eberhard Unér 1808 1825
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2020-12-11
Furirer
År 1686 var Stackarp södergård i Torpa socken boställe. Gården har legat på samma plats vid storskiftet 1795 och laga skiftet fastställt 1863. På skifteskartorna utmärkt med littera D. Position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 43.199', E 13° 36.808' (56.71999, 13.61347). RT-90 X= 6290248 Y= 1365815 Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Anmärkning Sven Nilsson Gustafh Olsson 1699 Gustaf Bråkenhielm 1682 1699 1700 Petter Lundberg 1700 Joen Nilsson Wiggart 1708 Till förare. Jöns Håkansson Glamberg 1708 Oluf Malberg 1709 1710 Nils Lenström 1710 Börje Siöberg 1694 1717 Till Allbo kompani. Carl Wessman 1695 1717 1718 Petter Björn 1697 1718 Befordrad till förare. Oluf Bolm 1695 1718 1719 Erik Jönsson Ryding 1691 1718 1719 Furirskytt. Oluf Jönsson Lungren 1698 1718 1719 Furirskytt. Joseph Andersson Dahl 1698 1718 1719 Furirskytt. Carl Person Lundahl Oro 1699 1718 1719 Från 59 Öxnalt till furirskytt. Carl Mikaelsson Kindberg 1693 1718 1719 Fån 88 Marsjö till furirskytt. Johan Andersson Ekelund 1694 1718 1719 Från nr 126 Näglinge till furirskytt. Wilhelm Liungman 1696 1719 1722 Till Rustmästare. Petter Björn 1697 1722 1731 Wilhelm Liungman 1696 1731 Christopher Rudebeck 1743 1744 Till förare vid majorens kompani. Richard Georg Ödehl 1744 1746 Befordrad till förare. Mathias Gustorph 1746 1750 Till Livkompaniet. Daniel Stockenberg 1750 1753 Befordrad till förare. Carl Stockenberg 1736 1757 Bengt Magnus Ingelman 1724 1757 1773 Avsked 1773. Anders Johan Laurin 1740 1761 Eric Adolf Gyllensvärd 1724 1773 1777 Carl Magnus Berghman 1777 1783 Död 20/4 1783. Michael Gothlieb Berg 1764 1790 Elias Harald von Porat 1767 1783 1791 Carl Fredrik Gyllensvärd 1770 1791 1806 Eric Ulrik Köllerström 1785 1806 1811 E J Brodin 1778 1811 1812 M A Stålhös 1793 1812 1823 Sergeanten C G F Forsmark 1786 1825 L C Aulander 1829 C D von Porath 1810 1833 1841 2:e furir G Crona 1833 1835 2:e furir W Erdtman 1808 1835 1836 1:e furir C N Ramberg 1816 1836 1840 1:e furir F Danckwardt 1819 1837 Utan lön W Köllerström 1820 1840 1846 2:e furir Jacob Norring 1820 1842 1847 1:e furir Adolf Johan Oscar Wickström 1846 1848 1:e furir Johan Adolf Wickström 1824 1848 1851 1:e furir Johan Koraen 1817 1847 1847 2:e furir Axel Kniberg 1847 1847 2:e furir Erik Emil Lindenkrona 1826 1847 1850 2:e furir Gustav Georg Wickström 1831 1850 1850 2:e furir Johan Fredrik Tenggren 1827 1850 1851 2:e furir Johan Gustaf Schmaltz 1851 1851 2:e furir Carl Wilhelm Tornérhjelm 1834 1849 1852 Utan lön. Uno Robert Fornander 1831 1851 1852 1:e furir. Johan David Björnberg 1826 1852 1871 1:e furir. John Wilhelm Modée 1827 1851 1854 2:e furir. Bengt Daniel August Dahl 1835 1854 1855 2:e furir. Ernst Ludvig Modée 1831 1855 1856 2:e furir. Otto Fredrik Wickström 1856 1856 2:e furir. Ludvig Enoch Alexander Persson 1834 1856 1859 2:e furir. Död 1859. Victor Ludvig Sandberg 1840 1858 1860 Utan lön. Cristoffer Edvard Hjertqvist 1840 1860 1865 2:e furir. Axel Andersson Ekström 1838 1856 1864 Utan lön. Elias Magnus Rydeman 1838 1865 1869 2:e furir. Carl Gerhard Sommar 1841 1868 Till Skatelövs kompani. Carl August Jönsson 1843 1869 1871 2:e furir Samuel Petter Gasslander 1846 1871 1871 1:e furir. Anders Johan Ludvig Krok 1851 1871 1874 1:e furir. Carl Theorin 1852 1871 1873 2:e furir. Nils Fredric Jonsson 1874 1875 1:e furir. Hugo Nikolaus Trolle 1850 1874 1875 1:e furir. Carl Ludvig Malmberg 1853 1873 1875 2:e furir. Furirer med rotelön där rotenummmer saknas Friedric Ullric Stockenberg 1761 Samuel Lorents Unér 1803 1822 Carl Wilhelm Unér 1810 1825 1830 Adolf Eberhard Unér 1808 1825
Soldater