Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2020-12-10
Förare
År 1686 var Lilla Svenshult i Lidhult sn boställe, vilket 1693 var ändrat till Bassarås Södergård. Södergård brukades på 1860-talet av två arrendatorer, vars gårdar låg tätt tillsammans. Vid laga skifte 1868 flyttades den södra bruknings- delen 300 m söder ut, och den norra fick ligga kvar. De friköptes från kronan 1881 samt delades i tre delar varav två finns kvar. Bassarås Södergård 3/8 mtl position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 47' 51.90" E 13° 19' 23.40" (56.79774,13.32316). RT-90 X= 6299510 Y= 1348360 Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Anmärkning Sven Larsson 1686 Zachris Elgman 1686 1696 Johan Schmiedeberg d.y. 1679 1696 1700 Gustaf Bråkenhielm 1682 1700 Petter Lundberg 1702 Befordrad till sergeant. Johan Stiernman 1702 1702 Död 5 oktober. Elias Lillieswerd 1702 1703 Till sergeant. Hans Andersson 1703 1705 Johan Holmgreen 1705 1705 Till sergeant. Nils Beckman 1705 1707 Gabriel Almgren 1707 1708 Till second sergeant. Joen Nilsson Wiggart 1708 Jacob Friberg 1709 1710 Oluf Malberg 1710 1710 Jonas Sellman 1688 1710 1714 Befordrad till sergeant. Gustaf Stråhle 1696 1714 1718 Jacob Örberg 1694 1717 1718 Blev degraderad. Petter Wimmersten 1694 1718 1719 Död 1719. Petter Biörn 1697 1718 1722 Sven Lagervall 1722 1728 Avsked. Nils Leonard Werre 1704 1728 1731 Befordrad till sergeant. Petter Biörn 1697 1731 1741 Död 1741. Gustaf Willhellm von Lieven 1725 1741 1746 Richard Georg Ödehl 1746 1753 Befordrad till sergeant. Daniel Stockenberg 1753 1757 Avsked 1757. Bengt Magnus Ingelman 1724 1757 Johan Magnus Påhlman 1741 Knut Ephraim Gise? 1760 Utan lön. Carl Stockenberg 1736 1760 1769 Avsked 1769. Rutgiert Nils Lagerbielke 1749 1769 1777 Carl Hindric Lagerbielke 1752 1777 Gustaf Adam Planting Gyllenbåga 1775 Utan lön 1789. Elias Brodin 1778 1798 1812 I Ifvendorf 1790 1812 1816 P G von Schildt 1787 1816 1818 C I Stockenberg 1807 1818 1819 A J Raab 1799 1819 1823 Fänrik. P Kulberg 1823 1825 Fänrik. G G Gyllenhammar 1800 1825 1825 Fänrik. C C Rhodin 1803 1825 1828 Fänrik. H O Raab 1805 1830 Fänrik. Sten A Hedenstierna 1812 1831 1833 Fänrik. Förare med rotelön där rotenummmer saknas J W Nork 1795 1826
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2020-12-10
Förare
År 1686 var Lilla Svenshult i Lidhult sn boställe, vilket 1693 var ändrat till Bassarås Södergård. Södergård brukades på 1860-talet av två arrendatorer, vars gårdar låg tätt tillsam- mans. Vid laga skifte 1868 flyttades den södra brukningsdelen 300 m söder ut, och den norra fick ligga kvar. De friköptes från kronan 1881 samt delades i tre delar varav två finns kvar. Bassarås Södergård 3/8 mtl position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 47' 51.90" E 13° 19' 23.40" (56.79774,13.32316). RT-90 X= 6299510 Y= 1348360 Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Anmärkning Sven Larsson 1686 Zachris Elgman 1686 1696 Johan Schmiedeberg d.y. 1679 1696 1700 Gustaf Bråkenhielm 1682 1700 Petter Lundberg 1702 Befordrad till sergeant. Johan Stiernman 1702 1702 Död 5 oktober. Elias Lillieswerd 1702 1703 Till sergeant. Hans Andersson 1703 1705 Johan Holmgreen 1705 1705 Till sergeant. Nils Beckman 1705 1707 Gabriel Almgren 1707 1708 Till second sergeant. Joen Nilsson Wiggart 1708 Jacob Friberg 1709 1710 Oluf Malberg 1710 1710 Jonas Sellman 1688 1710 1714 Befordrad till sergeant. Gustaf Stråhle 1696 1714 1718 Jacob Örberg 1694 1717 1718 Blev degraderad. Petter Wimmersten 1694 1718 1719 Död 1719. Petter Biörn 1697 1718 1722 Sven Lagervall 1722 1728 Avsked. Nils Leonard Werre 1704 1728 1731 Befordrad till sergeant. Petter Biörn 1697 1731 1741 Död 1741. Gustaf Willhellm von Lieven 1725 1741 1746 Richard Georg Ödehl 1746 1753 Befordrad till sergeant. Daniel Stockenberg 1753 1757 Avsked 1757. Bengt Magnus Ingelman 1724 1757 Johan Magnus Påhlman 1741 Knut Ephraim Gise? 1760 Utan lön. Carl Stockenberg 1736 1760 1769 Avsked 1769. Rutgiert Nils Lagerbielke 1749 1769 1777 Carl Hindric Lagerbielke 1752 1777 Gustaf Adam Planting Gyllenbåga 1775 Utan lön 1789. Elias Brodin 1778 1798 1812 I Ifvendorf 1790 1812 1816 P G von Schildt 1787 1816 1818 C I Stockenberg 1807 1818 1819 A J Raab 1799 1819 1823 Fänrik. P Kulberg 1823 1825 Fänrik. G G Gyllenhammar 1800 1825 1825 Fänrik. C C Rhodin 1803 1825 1828 Fänrik. H O Raab 1805 1830 Fänrik. Sten A Hedenstierna 1812 1831 1833 Fänrik. Förare med rotelön där rotenummmer saknas J W Nork 1795 1826
Soldater