Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp 62 (612) Bohult (Yttregård)

Före Laga skifte i Bohult Yttregård låg soldattorpet centralt i byn. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 46.524', E 13° 20.563' (56.77540, 13.34272). RT-90 X= 6296980 Y= 1349465 Vill du se flygfoto?
Kartan från laga skifte 1870 där gamla soldattorpet mark är markerat med blått.
Vid Laga skifte i Bohult Yttregård 1869 - 1870 beslutades att soldattorpet skulle flyttas till ett område som kallades Ryen och var beläget i södra delen av byn. Insyning skedde utav löjtnant J O Grönhagen 1869-12-14. Platsen godkändes och roten hade 6 år på sig att färdigställa byggnad, ängs och odlingsmark samt inhägnad av den samma. Ingen soldat bodde på roten vid denna tidpunkt enligt protokollet detta datum, även om soldaten Anders Boqvist bodde i byn enligt husförhörslängden. Troligen blev detta soldattorp aldrig bebyggt och 1916 hålls ett laga skifte för att dela soldattomten i littera A-J. År 1917-12-06 upprättas ett köpebrev där Skogssällskapet i Göteborg köper littera B-J för totalt 1000 kronor av dess ägare. Detta område kallas på dagens kartor St. Osbjär, och tillhör numera Vrå socken. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 45.657', E 13° 19.658' (56.76096, 13.32764). RT-90 X= 6295405 Y= 1348485 Vill du se flygfoto?
Kartan från delning av soldattorpet 1916.
Avskrift av köpebrev sidan 1.
Avskrift av köpebrev sidan 2.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp 62 (612) Bohult (Yttregård)

Före Laga skifte i Bohult Yttregård låg soldattorpet centralt i byn. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 46.524', E 13° 20.563' (56.77540, 13.34272). RT-90 X= 6296980 Y= 1349465 Vill du se flygfoto?
Kartan från laga skifte 1870 där gamla soldattorpet mark är markerat med blått.
Vid Laga skifte i Bohult Yttregård 1869 - 1870 beslutades att soldattorpet skulle flyt- tas till ett område som kallades Ryen och var beläget i södra delen av byn. Insyning skedde utav löjtnant J O Grönhagen 1869-12-14. Platsen godkändes och roten hade 6 år på sig att färdigställa byggnad, ängs och odlingsmark samt inhägnad av den samma. Ingen soldat bodde på roten vid denna tidpunkt enligt protokollet detta datum, även om soldaten Anders Boqvist bodde i byn enligt husförhörsläng- den. Troligen blev detta soldattorp aldrig bebyggt och 1916 hålls ett laga skifte för att dela soldattomten i littera A-J. År 1917-12-06 upprättas ett köpebrev där Skogssällskapet i Göteborg köper littera B- J för totalt 1000 kronor av dess ägare. Detta område kallas på dagens kartor St. Osbjär, och tillhör numera Vrå socken. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 45.657', E 13° 19.658' (56.76096, 13.32764). RT-90 X= 6295405 Y= 1348485 Vill du se flygfoto?
Kartan från delning av soldattorpet 1916.
Avskrift av köpebrev sidan 1.
Avskrift av köpebrev sidan 2.
Soldater