Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 119 (669) Östenstorp

Torpet kallades 1820 Kullen och Sjöboholm år 1846. Åren 1905 utfördes en laga delning av soldattorpet Sjöboholm mellan roteägarna Valfrid Persson i Angelstad Norregård, som köpt Johannes- gårds andel av soldattorpet och konsistorieombudet för Växjö Domkapitel kyrkoherden i Traryd S M Vallin. Torpare av soldattorpet var Alfred Eriksson sedan 14 mars 1903 och med 6 månaders uppsägningsrätt. Alla byggnader och brunnen kom genom skiftet att hamna på Östenstorpsdelen och därför beslutades att dessa skulle rivas och fördelas mellan ägarna före 1 maj 1907. Soldattorpets totala areal var 19,2850 hektar. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 50.470', E 13° 44.126' (56.84116, 13.73544). RT-90 X= 6303506 Y= 1373689 Vill du se flygfoto?
Karta från laga delning ritad 1906.
Hembygdsföreningens utmärkning av platsen. Foto 2008.
Bild av torpplatsen från norr. Foto 2008.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 119 (669) Östenstorp

Torpet kallades 1820 Kullen och Sjöboholm år 1846. Åren 1905 utfördes en laga delning av soldattorpet Sjöboholm mellan roteägarna Valfrid Persson i Angelstad Norregård, som köpt Johannesgårds andel av soldattor- pet och konsistorieombudet för Växjö Domkapitel kyrkoherden i Traryd S M Vallin. Torpare av soldattorpet var Alfred Eriksson sedan 14 mars 1903 och med 6 mån- aders uppsägningsrätt. Alla byggnader och brunnen kom genom skiftet att hamna på Östenstorpsdelen och därför beslutades att dessa skulle rivas och fördelas mellan ägarna före 1 maj 1907. Soldattorpets totala areal var 19,2850 hektar. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 50.470', E 13° 44.126' (56.84116, 13.73544). RT-90 X= 6303506 Y= 1373689 Vill du se flygfoto?
Karta från laga delning ritad 1906.
Hembygdsföreningens utmärkning av platsen. Foto 2008.
Bild av torpplatsen från norr. Foto 2008.
Soldater