Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp Nr 72 (622) Torarp Västergård

Redan vid en rågångsmätning 1769 finns gamla soldattorpet utmärkt på karta.
Del av kartan 1769.
Del av skifteskartan 1840.
Ungefärlig position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 48' 53.84" E 13º 35' 37.51" (56.814956,13.593753) RT-90 X= 6300859 Y= 1364950. Vid hemmansklyvning av ägorna 1863 - 1864 beslutades att soldattorpet skulle flyttas och delas i två delar den norra vid Sandvik beläget vid sjön Bolmen, och den södra delen begränsades av Hyltes ägor i söder och Madsjön i väster. Torpets totala areal utgjorde 5,0034 hektar.
Någon byggnad har troligen aldrig blivit bygd före 1906-05-12 då Noak Samuelsson och hans hustru Carolina Jonasdotter köper torpet för 350 kronor och det får beteckningen Torarp Västergård 3:13. Odensjö Hembygdsförening märkte ut torpet (Sandvik) med skylt nr 27 vid torpvandring 1981-05-10. Sandviks position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 49' 45.30" E 13º 36' 20.30" (56.829250,13.605639) RT-90 X= 6302426 Y= 1365726. Vill du se flygfoto?
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp Nr 72 (622) Torarp Västergård

Redan vid en rågångsmätning 1769 finns gamla soldattorpet utmärkt på karta.
Del av kartan 1769.
Del av skifteskartan 1840.
Ungefärlig position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 48' 53.84" E 13º 35' 37.51" (56.814956,13.593753) RT-90 X= 6300859 Y= 1364950. Vid hemmansklyvning av ägorna 1863 - 1864 beslutades att soldattorpet skulle flyttas och delas i två delar den norra vid Sandvik beläget vid sjön Bolmen, och den södra delen begränsades av Hyltes ägor i söder och Madsjön i väster. Torpets totala areal utgjorde 5,0034 hektar.
Någon byggnad har troligen aldrig blivit bygd före 1906-05-12 då Noak Samuelsson och hans hustru Carolina Jonasdotter köper torpet för 350 kronor och det får beteckningen Torarp Västergård 3:13. Odensjö Hembygdsförening märkte ut torpet (Sandvik) med skylt nr 27 vid tor- pvandring 1981-05-10. Sandviks position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 49' 45.30" E 13º 36' 20.30" (56.829250,13.605639) RT-90 X= 6302426 Y= 1365726. Vill du se flygfoto?
Soldater