Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 91 (641) Skäckarp (Norregård)

Vid laga skifte i Skäckarp fastställt 1846 kan man i paragraf 26 läsa att soldattorpet skulle ligga kvar på sin gamla plats. Gamla stugtomten var figuren 149 och före skiftet ingick även figurerna 142 - 146 i soldattorpet. Åborna beslutade att soldattorpet skulle utökas med bland annat mark från den omstridda så kallade "rymarken", som man önskade att soldaten skulle uppodla. Någon soldat bodde inte på torpet vid skiftet utan först 1866 inflyttar återigen en soldat, som då var Johannes Melin. Enligt "salubrev" daterat 1904-06-20 säljer roten soldattorpet som nu kallades Ådalen till Ingrid Stina Eriksdotter från Södra Ljunga för 1000 kronor. Lägenheten fick fastighetsbeteckning Ådalen 1:1 och arealen var 2,775 hektar. Stugan revs i mitten av 1930-talet, och ladugården flyttades 1955 till Annerstads hembygdsgård. Ådalens position WGS 84 Lat/Long: N 56° 44.298', E 13° 39.498' (56.73830, 13.65830). RT-90 X= 6292200 Y= 1368623 Vill du se flygfoto?
Del av lagaskifteskartan där soldatplanen är utmärkt med D.
Ladugården numera vid Annerstads hembygdsgård (foto 2008).
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 91 (641) Skäckarp (Norregård)

Vid laga skifte i Skäckarp fastställt 1846 kan man i paragraf 26 läsa att soldattorpet skulle ligga kvar på sin gamla plats. Gamla stugtomten var figuren 149 och före skiftet ingick även figurerna 142 - 146 i soldattorpet. Åborna beslutade att soldattorpet skulle utökas med bland annat mark från den omstridda så kallade "rymarken", som man önskade att soldaten skulle uppodla. Någon soldat bodde inte på torpet vid skiftet utan först 1866 inflyttar återigen en soldat, som då var Johannes Melin. Enligt "salubrev" daterat 1904-06-20 säljer roten soldattorpet som nu kallades Ådalen till Ingrid Stina Eriksdotter från Södra Ljunga för 1000 kronor. Lägenheten fick fastighetsbeteckning Ådalen 1:1 och arealen var 2,775 hektar. Stugan revs i mitten av 1930-talet, och ladugården flyttades 1955 till Annerstads hembygdsgård. Ådalens position WGS 84 Lat/Long: N 56° 44.298', E 13° 39.498' (56.73830, 13.65830). RT-90 X= 6292200 Y= 1368623 Vill du se flygfoto?
Del av lagaskifteskartan där soldatplanen är utmärkt med D.
Ladugården numera vid Annerstads hembygdsgård (foto 2008).
Soldater