Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Stråhult fänriksboställe

Stråhult var från början fänriksboställe enligt indelningsverket. Detta ändrades senare och vid 1850-talet var det fanjunkarboställe. Vid sommartinget 17 maj 1700. Den 13 april 1700 hölls syneransakning av nämndemännen Olof Jönsson i Hallarp och Måns i Broddhult över den skada av vådeld som drab- bat fänriksbostället i Stråhult. Det var en kölna [tork för spannmål] och badstuga som brunnit. Skadan beräknades till 13 daler i silvermynt. Stråhult omnämns i rullan 1740 ”fänriks boställe, innehas och bebos av fänriken Nils Boye berättas vara uti god kultur, men ingen karaktärsby- ggning derå, vidare än förer Innehavaren låtit uppsätta en byggning bestående av en lång förstuga och 2ne kammare å den östra gaveln, inge medel till Byggningshjälp här till användande”. Stråhult 3/4 mtl position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 45.824', E 13° 26.522' (56.76374, 13.44204) enligt RT-90 X 6295467 Y 1355490. Vill du se flygfoto? 1802 3/8 mtl Löjtnanten Elias Harald von Porath som var tjänstgörande och ogift. Han hade blivit befordrad till stabskapten i november 1801. I sin tjänst hade han drängarna Johannes och Bengt. 1:a 3/16 Erland Nilson som var gift. 2:a 3/16 Lars Jönsson som var gift.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Stråhult fänriksboställe

Stråhult var från början fänriksboställe enligt indelningsverket. Detta ändrades senare och vid 1850-talet var det fanjunkarboställe. Vid sommartinget 17 maj 1700. Den 13 april 1700 hölls syneransakning av nämndemännen Olof Jönsson i Hallarp och Måns i Broddhult över den skada av vådeld som drabbat fänriksbostället i Stråhult. Det var en kölna [tork för spannmål] och badstuga som brunnit. Skadan beräknades till 13 daler i silvermynt. Stråhult omnämns i rullan 1740 ”fänriks boställe, innehas och bebos av fänriken Nils Boye berättas vara uti god kultur, men ingen karaktärsbyggning derå, vidare än förer Innehavaren låtit uppsätta en byggning bestående av en lång förstuga och 2ne kammare å den östra gaveln, inge medel till Byggningshjälp här till användande”. Stråhult 3/4 mtl position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 45.824', E 13° 26.522' (56.76374, 13.44204) enligt RT-90 X 6295467 Y 1355490. Vill du se flygfoto? 1802 3/8 mtl Löjtnanten Elias Harald von Porath som var tjänstgörande och ogift. Han hade blivit befordrad till stabskapten i november 1801. I sin tjänst hade han drängarna Johannes och Bengt. 1:a 3/16 Erland Nilson som var gift. 2:a 3/16 Lars Jönsson som var gift.
Soldater