Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 99 (649) Berghem (Västergård)

Vid Laga skifte i Berghems by 1859 - 1862 beslutades att soldattorpet för Västergård och Södergården skulle flyttas och få sin mark under littera I uti ett skifte och med en sammanlagd areal av 20,3424 hektar.
Del av karta från laga skifte.
Sista soldaten för roten som bodde på torpet var Johan Bergman som avflyttade 1883. Därefter bebos torpet av arrendatorer, till 1899-05-04 då ett salubrev upprättas där roten säljer soldattorpet Gustavslund till soldat nr 80 vid Allbo kompani Gustaf Friberg ( KR-07-0906-1883) för 1000 kronor. Fastighetsbeteckning blev Berghem Västergård 4:12. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 48.382', E 13° 54.308' (56.80636, 13.90514). RT-90 X= 6299331 Y= 1383936 Vill du se flygfoto?
Avskrift av köpebrev sidan 1.
Avskrift av köpebrev sidan 2.
Bild där torpstugan har legat. Foto 2007.
Den sista ladugården 2007.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 99 (649) Berghem (Västergård)

Vid Laga skifte i Berghems by 1859 - 1862 beslutades att soldattorpet för Västergård och Södergården skulle flyttas och få sin mark under littera I uti ett skifte och med en sammanlagd areal av 20,3424 hektar.
Del av karta från laga skifte.
Sista soldaten för roten som bodde på torpet var Johan Bergman som avflyttade 1883. Därefter bebos torpet av arrendatorer, till 1899-05-04 då ett salubrev upprät- tas där roten säljer soldattorpet Gustavslund till soldat nr 80 vid Allbo kompani Gustaf Friberg ( KR-07-0906-1883) för 1000 kronor. Fastighetsbeteckning blev Berghem Västergård 4:12. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 48.382', E 13° 54.308' (56.80636, 13.90514). RT-90 X= 6299331 Y= 1383936 Vill du se flygfoto?
Avskrift av köpebrev sidan 1.
Avskrift av köpebrev sidan 2.
Bild där torpstugan har legat. Foto 2007.
Den sista ladugården 2007.
Soldater