Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 100 (650) Bäck (Skattegård)

Vid Storskifte av Kånna och Bäcks byars inägor 1813-1815 beslutades enligt sidan 43 punkt 4 i skifteshandlingarna, att soldattorpet skulle flyttas till byns norra del vid rågången mot Kånna bys ägor. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 45.417', E 13° 53.215' (56.75694, 13.88692). RT-90 X= 6293860 Y= 1382669 Vill du se flygfoto?
Området där soldattorpet låg före laga skifte 1861-1867.
Vid Laga skifte i Bäcks by 1861 - 1867 beslutades att soldattorpet återigen skulle flyttas. Nu till de så kallade Hörda torpen. Besiktning av den nya soldattplanen skedde 1866-10-25 av kapten C Ramberg och soldaten på roten Bäckman, vilka inget hade att invända.
Torpet flyttades till området E på kartan.
Enligt köpekontrakt upprättat 1897-08-17 friköper sista soldaten för roten C E Carlsson och hans hustru Anna, soldattorpet för 1100 kronor av roten. Köpesumman betalades genom ett lån i Sunnerbo härads sparbank i Ljungby, där säljarna hade ingått borgen och torpet utgjorde säkerhet. Soldaten skulle från och med 25 mars 1898 erhålla en lön av 150 kronor årligen, vilken skulle användas till räntor och amortering tills lånet var till fullo betalt. År 1908 var lånet betalt och avsöndring kunde ske utav fastigheten som fick beteckningen Bäckstorp 1:1 med en areal av 25,8015 hektar. År 1928 såldes torpet till sonen Gottfrid och hans hustru Ellen, och är fortfarande i släktens ägo. Vill du läsa avskrift av köpekontrakt som pdf-fil. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 43.902', E 13° 53.931' (56.73171, 13.89884). RT-90 X= 6291030 Y= 1383320 Vill du se flygfoto?
Nedanstående bilder från 2007.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 100 (650) Bäck (Skattegård)

Vid Storskifte av Kånna och Bäcks byars inägor 1813-1815 beslutades enligt sidan 43 punkt 4 i skifteshandlingarna, att soldattorpet skulle flyttas till byns norra del vid rågången mot Kånna bys ägor. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 45.417', E 13° 53.215' (56.75694, 13.88692). RT-90 X= 6293860 Y= 1382669 Vill du se flygfoto?
Området där soldattorpet låg före laga skifte 1861-1867.
Vid Laga skifte i Bäcks by 1861 - 1867 beslutades att soldattorpet återigen skulle flyt- tas. Nu till de så kallade Hörda torpen. Besiktning av den nya soldattplanen skedde 1866-10-25 av kapten C Ramberg och soldaten på roten Bäckman, vilka inget hade att invända.
Torpet flyttades till området E på kartan.
Enligt köpekontrakt upprättat 1897-08-17 friköper sista soldaten för roten C E Carls- son och hans hustru Anna, soldattorpet för 1100 kronor av roten. Köpesumman betalades genom ett lån i Sunnerbo härads sparbank i Ljungby, där säljarna hade ingått borgen och torpet utgjorde säkerhet. Soldaten skulle från och med 25 mars 1898 erhålla en lön av 150 kronor årligen, vilken skulle användas till räntor och amortering tills lånet var till fullo betalt. År 1908 var lånet betalt och avsöndring kunde ske utav fastigheten som fick beteck- ningen Bäckstorp 1:1 med en areal av 25,8015 hektar. År 1928 såldes torpet till sonen Gottfrid och hans hustru Ellen, och är fortfarande i släktens ägo. Vill du läsa avskrift av köpekontrakt som pdf-fil. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 43.902', E 13° 53.931' (56.73171, 13.89884). RT-90 X= 6291030 Y= 1383320 Vill du se flygfoto?
Nedanstående bilder från 2007.
Soldater