Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 89 (639) Öjarp (Bolagård)

Vid syn av soldattorpet 1815 utsynades stugan. En ny stuga skulle byggas 12 alnar lång, 9 bred och 3 alnar hög förutom en ½ aln hög stenfot. Man vet inte om stugan verkligen byggdes om. Vid laga skifte i Öjarp fastställt 1849 beslutades att soldattorpet skulle flyttas till en ny plan med tomt vid figuren 723c på skifteskartan. Rege- ments och kronoombud var kallade till besiktning av den nya planen 16 november 1848, men på grund av ett rikligt snöväder kunde inte någon besiktning av marken ske. Den 13 april 1849 blev marken insynad och eftersom roten själva brukade torpet för närvarande måste det få samma skick som det förra när soldat skall inflytta. När Carl Magnus Ring flyttar in 1864 är torpet flyttat till annan plan. Redan efter ett år brinner stugan och därefter var soldaterna bosatta på olika håll. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 47.959', E 13° 41.427' (56.79931, 13.69045). RT-90 X= 6298931 Y= 1370800. Vill du se flygfoto?
Soldattorpets placering efter skiftet 1849.
Källor: Annerstad ur arkiv och minnen. Annerstad Hembygdsförening s.186. Lantmäterihandlingar. Kyrkböcker.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 89 (639) Öjarp (Bolagård)

Vid syn av soldattorpet 1815 utsynades stugan. En ny stuga skulle byggas 12 alnar lång, 9 bred och 3 alnar hög förutom en ½ aln hög stenfot. Man vet inte om stugan verkligen byggdes om. Vid laga skifte i Öjarp fastställt 1849 beslutades att soldattorpet skulle flyttas till en ny plan med tomt vid figuren 723c på skifteskartan. Regements och kronoombud var kallade till besiktning av den nya planen 16 november 1848, men på grund av ett rikligt snöväder kunde inte någon besiktning av marken ske. Den 13 april 1849 blev marken insynad och eftersom roten själva brukade torpet för närvarande måste det få samma skick som det förra när soldat skall inflytta. När Carl Magnus Ring flyttar in 1864 är torpet flyttat till annan plan. Redan efter ett år brinner stugan och därefter var soldaterna bosatta på olika håll. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 47.959', E 13° 41.427' (56.79931, 13.69045). RT-90 X= 6298931 Y= 1370800. Vill du se flygfoto?
Soldattorpets placering efter skiftet 1849.
Källor: Annerstad ur arkiv och minnen. Annerstad Hembygdsförening s.186. Lantmäterihandlingar. Kyrkböcker.
Soldater