Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 97 (647) Berghem (Andersgård)

Vid Laga skifte i Berghems by 1859 - 1862 beslutades att soldattorpet för Andersgård och Bergsgård skulle flyttas och få sin mark under littera G i två skiften om totalt 35,733 hektar.
Del av karta från laga skifte.
Anders Stål som var soldat för roten till 1865 lever kvar på torpet som arrendator till sin död 1884. År 1897-02-06 upprättas ett salubrev där roten säljer den "norra delen av sitt gemensamt ägande soldattorp Kullarna" för trehundra kronor till änkan Maja Greta Abrahamsdotter i Berghem. Denna del transporterade änkan 1901-07-04 till sonen Johan Emil Edvardsson och hans hustru Anna Matilda Andersdotter mot erläggande av trehundra kronor. Dessa hade även köpt den södra delen av soldattorpet kallat Södradal, för 300 kronor enligt salubrev 1897-11-30. Avsöndring sker 1903-07-21 och fastighetsbeteckning blev Södradal 1:1. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 48.502', E 13° 54.562' (56.80836, 13.90936). RT-90 X= 6299546 Y= 1384200 Vill du se flygfoto?
Här har soldattorpet legat. Foto 2007.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 97 (647) Berghem (Andersgård)

Vid Laga skifte i Berghems by 1859 - 1862 beslutades att soldattorpet för Ander- sgård och Bergsgård skulle flyttas och få sin mark under littera G i två skiften om totalt 35,733 hektar.
Del av karta från laga skifte.
Anders Stål som var soldat för roten till 1865 lever kvar på torpet som arrendator till sin död 1884. År 1897-02-06 upprättas ett salubrev där roten säljer den "norra delen av sitt gemensamt ägande soldattorp Kullarna" för trehundra kronor till änkan Maja Greta Abrahamsdotter i Berghem. Denna del transporterade änkan 1901-07-04 till sonen Johan Emil Edvardsson och hans hustru Anna Matilda Andersdotter mot erläggande av trehundra kronor. Dessa hade även köpt den södra delen av soldattorpet kallat Södradal, för 300 kronor enligt salubrev 1897-11-30. Avsöndring sker 1903-07-21 och fastighetsbeteckning blev Södradal 1:1. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 48.502', E 13° 54.562' (56.80836, 13.90936). RT-90 X= 6299546 Y= 1384200 Vill du se flygfoto?
Här har soldattorpet legat. Foto 2007.
Soldater