Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Nr 11 Kongl Kronobergs Regemente - Organisation 1859

Öfre Staben Överste Regementschef Friherre G. M. Fleetwood, 56, R.S.O. Överstelöjtnant Stabschef G. M. Lilljecrona, 53, R.S.O. Major 2dre Major P. R. von Baumgarten, 54, R.S.O. 3dje Major D.A.L. Silfwerstolpe, 37 1860 - Vacant Mindre Staben Major Regts qvartermästare O. O. Gyllenswärd, 52, R.S.O. Löjtnant 1ste Adjutant C. Håkansson, 34 Wexjö, Linnebjörke Löjtnant 2dre Adjutant Friherre H. M. Wachtmeister, 29 Skarsoe, Olanche? v. Häradshövding Regts Auditör O. Engdahl, Wexjö, Grimsnäs Läkare Regts Läkare A. N. Selldén, R.W.O. Wexjö Läkare 1ste Bataljonsläkare J. Cson Bergman Läkare 2dre Bataljonsläkare L. N. Hjelmqwist Kyrkoherde Regts Pastor N. J. Qwennerstedt, W.C.C.XIV J:medalj Wexjö, Qwenneberga Präst e.o. Bataljonsprest G. Påhlman Stockholm Regts Skrifvare F. G. Klingström - 20/5 1859 C. A. Nilsson 27/5 1859 Wexjö Kapten Regts Kommisarie C. F. Schmaltz Wexjö, Moheda Musik Direktör J. Fogelberg Wexjö Ringare Staben Mönsterskrifvare 2dre Regts Skrifvare A. O. Erdtman Wexjö, Bökås Mönsterskrifvare 2dre Regts Skrifvare D. Korean Wexjö Mönsterskrifvare Mönsterskrifvare A. S. Bergholtz Wexjö, Garanshult Fahnjunkare Bataljons Adjutant C. J. Wacklin, 28 Wexjö Sergeant Bataljons Adjutant G. G. E. Wickström, 29 Wexjö, Engaholm V. Ohs. Fanjunkare Regts Väbel J. A. Sjöman, 37 Wexjö, Alfverstad. Gevärshantverkare J. Lindqwist, 52 Wexjö, Kröfsjö. Stockmakare G. A. Lund, 40 Wexjö, Jönköping, Husqwarna. 1:a Bataljonen: 1. Lif Kompaniet Kapten Kompanichef C. J. Björkman, 46 2. SkataelöfsKompani Kapten Kompanichef G. M. Berg, 43 3. Kinnevalds Kompani Kapten Kompanichef L. G. Tegnér, 45 - 22/3 1859 G. A. Westrell, 44 4/6 1859 - 4. Norrvidinge Kompani Kapten Kompanichef C. A. Påhlman, 46 2:a Bataljonen: 5. Ljungby Kompani Kapten Kompanichef G. A. Westrell, 44 - 4/6 1859 T. Charpentier, 37 4/6 1859 - 6. Södra Sunnerbo Kompani Kapten Kompanichef C. A. Påhlman, 46 - 1/11 1859 Vacant 2/11 1859 - 7. Allbo Kompani Kapten Kompanichef S. F. Cervin, 42 8. Norra Sunnerbo Kompani Kapten Kompanichef C. F. Berg, 49
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Nr 11 Kongl Kronobergs Regemente -

Organisation 1859

Öfre Staben Överste Regementschef Friherre G. M. Fleetwood, 56, R.S.O. Överstelöjtnant Stabschef G. M. Lilljecrona, 53, R.S.O. Major 2dre Major P. R. von Baumgarten, 54, R.S.O. 3dje Major D.A.L. Silfwerstolpe, 37 1860 - Vacant Mindre Staben Major Regts qvartermästare O. O. Gyllenswärd, 52, R.S.O. Löjtnant 1ste Adjutant C. Håkansson, 34 Wexjö, Linnebjörke Löjtnant 2dre Adjutant Friherre H. M. Wachmeister 29 Skarsoe, Olanche? v. Häradshövding Regts Auditör O. Engdahl, Wexjö, Grimsnäs Läkare Regts Läkare A. N. Selldén, R.W.O. Wexjö Läkare 1ste Bataljonsläkare J. Cson Bergman Läkare 2dre Bataljonsläkare L. N. Hjelmqwist Kyrkoherde Regts Pastor N. J. Qwennerstedt, W.C.C.XIV J:medalj Wexjö, Qwenneberga Präst e.o. Bataljonsprest G. Påhlman Stockholm Regts Skrifvare F. G. Klingström - 20/5 1859 C. A. Nilsson 27/5 1859 Wexjö Kapten Regts Kommisarie C. F. Schmaltz Wexjö, Moheda Musik Direktör J. Fogelberg Wexjö Ringare Staben Mönsterskrifvare 2dre Regts Skrifvare A. O. Erdtman Wexjö, Bökås Mönsterskrifvare 2dre Regts Skrifvare D. Korean Wexjö Mönsterskrifvare Mönsterskrifvare A. S. Bergholtz Wexjö, Garanshult Fahnjunkare Bataljons Adjutant C. J. Wacklin, 28 Wexjö Sergeant Bataljons Adjutant G. G. E. Wickström, 29 Wexjö, Engaholm V. Ohs. Fanjunkare Regts Väbel J. A. Sjöman, 37 Wexjö, Alfverstad. Gevärshantverkare J. Lindqwist, 52 Wexjö, Kröfsjö. Stockmakare G. A. Lund, 40 Wexjö, Jönköping, Husqwarna. 1:a Bataljonen: 1. Lif Kompaniet Kapten Kompanichef C. J. Björkman, 46 2. SkataelöfsKompani Kapten Kompanichef G. M. Berg, 43 3. Kinnevalds Kompani Kapten Kompanichef L. G. Tegnér, 45 - 22/3 1859 G. A. Westrell, 44 4/6 1859 - 4. Norrvidinge Kompani Kapten Kompanichef C. A. Påhlman, 46 2:a Bataljonen: 5. Ljungby Kompani Kapten Kompanichef G. A. Westrell, 44 - 4/6 1859 T. Charpentier, 37 4/6 1859- 6. Södra Sunnerbo Kompani Kapten Kompanichef C. A. Påhlman, 46 - 1/11 1859 Vacant 2/11 1859 - 7. Allbo Kompani Kapten Kompanichef S. F. Cervin, 42 8. Norra Sunnerbo Kompani Kapten Kompanichef C. F. Berg, 49