Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Kompaniets Trossbod i Skeen

Före laga skifte i Skeen Annerstad socken, som blev fastställt 1839, var trossboden placerad norr om ån. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 45' 42.52" E 13° 40' 22.27" (56.761811,13.672853). RT-90 X= 6294789 Y= 1369595. Vill du se flygfoto?
Del av laga skifteskartan fastställd 1839.
Någon gång efter skiftet flyttas trossboden till figurerna 262 och 263 på skifteskartan som tillhörde Jönsagård littera Db. Detta område såldes efter indelningsverkets upphörande, enligt salubrev daterat 1902-05-15 till Gustav Alm och hans hustru Matilda Carlsdotter för 200 kronor och arealen var 0,8660 hektar. Fastighetsbeteckning blev Skeen Jönsagård 4:4 och lägenheten skulle benämnas Kronolund Nr: 1. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 45' 30.90" E 13° 40' 52.69" (56.758583,13.681303). RT-90 X= 6294414 Y= 1370100. Vill du se flygfoto?
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Kompaniets Trossbod i Skeen

Före laga skifte i Skeen Annerstad socken, som blev fastställt 1839, var trossboden placerad norr om ån. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 45' 42.52" E 13° 40' 22.27" (56.761811,13.672853). RT-90 X= 6294789 Y= 1369595. Vill du se flygfoto?
Del av laga skifteskartan fastställd 1839.
Någon gång efter skiftet flyttas trossboden till figurerna 262 och 263 på skiftes- kartan som tillhörde Jönsagård littera Db. Detta område såldes efter indelningsver- kets upphörande, enligt salubrev daterat 1902-05-15 till Gustav Alm och hans hustru Matilda Carlsdotter för 200 kronor och arealen var 0,8660 hektar. Fastighetsbeteckning blev Skeen Jönsagård 4:4 och lägenheten skulle benämnas Kronolund Nr: 1. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 45' 30.90" E 13° 40' 52.69" (56.758583,13.681303). RT-90 X= 6294414 Y= 1370100. Vill du se flygfoto?
Soldater