Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2020-06-04
Överstelöjtnant (Kompanichef med kaptens indelning)
Boställe var Sundranäs med Norrnäs i Annerstad sn till 1873 då boställestilldelning upphör. Sundranäs säteri omnämnes i rullan 1740 "kaptensäte innehavd av överstelöjtnanten baron Berndt Wilhelm von Lieven som nyligen är kom- men till regementet och således ej än tillträtt den. Boställe, utan åbor och brukas av förre överstelöjtnantens nu översten vid Hellsinge regementet Johan Carl Silfersparres fru åtnjuter laga fardag, varföre baron och överstelöjtnant von Lieven nu bor på dess gård Lärkesholm belägen på skånska gränsen invid. Regementet ej når till dess kompani. Herr översten Silfversparre bekommit till den av honom uppbyggde karaktärsbyggningen år 1733 och 1739 700 i silvermynt. Samt 1739, som än ej äro behörigen disponerade 700 i silver. Mark 25,21 i silver". Sundranäs 1 mtl position WGS 84 Lat/Long: N 56° 47' 39.33" E 13° 38' 44.24" (56.794258, 13.645622). Norrnäs ½ mtl position WGS 84 Lat/Long: N 56° 48' 35.90" E 13° 38' 19.40" (56.809972, 13.638722). RT-90 X= 6300216 Y= 1367678
Namn Född Antagen Avsked Anmärkning Johan Schmiedtberg 1642 1679 1698 Flyttade till Karlstens fästning. Joachim Cristian von Beijer 1652 1698 1705 Död i Klemno. Erik Lintze 1705 1705 Fick aldrig bo på Sundranäs. Claes Young 1705 1710 Död i rysk fångenskap 1710. Axel Krook 1675 1723 Second kapten fånge i Ryssland. Lars Kagg 1661 1709 1710 Överstelöjtnant död vid Helsingborg. Carl Berch 1710 Second kapten. Peter de Witte 1710 1713 Gerhard von Fräderich 1714 Second kapten. Johan Carl Silfversparre 1681 1713 1721 Till Allbo kompani. Rutger Fistulator Lagerbielke 1688 1714 1718 Second kapten. Erik Sckröder 1718 1719 Second kapten. Anders Roting 1718 Second kapten. Pehr Hierta 1693 1719 1723 Second kapten. Eberhard Bildstein 1672 1721 1727 Tidigare och senare överste. Johan Carl Silfversparre 1681 1727 1739 Överste. Davidh Tholin 1678 Känd från expectansrulla. Berendt Wilhelm von Lieven 1687 1739 1746 Överste. Johan Diedrich von Köhler 1693 1747 1757 Överstelöjtnant. Mauritz Johan von Gertten 1696 1757 1762 Överstelöjtnant. August Wallenstierna 1712 1762 1772 Överste. Siste övertelöjtnanten på Sundranäs Johan Evert von Vicken 1720 1772 1782 Överste. Ernst Bogislav von Platen 1738 1782 1789 Överstelöjtnant. Adolph Fredric Pålman 1743 1789 1792 Överste. Carl von Lieven 1792 1793 Överste. Håkan Kiellsson 1746 Kapten vid besiktningsmönstring i Karlskrona 1793. Henrik Hammarberg 1755 1793 1810 Överste. Erland Hederstierna 1770 1810 1824 Generalmajor. C H Wrede 1787 1824 Överste. Nils Gustav Ramberg 1787 1836 1840 Kapten. C I Stockenberg 1797 1836 1837 2:e Kapten. Gustav Lagercrantz 1794 1841 1846 Kapten. Hans Otto Raab 1805 1846 1849 Kapten Friherre. Carl Fredric Bergh 1810 1849 1854 Kapten. Carl Adolf Påhlman 1816 1854 1856 Kapten. Alfred Henrik Edvard Fock 1818 1855 2:e Kapten. Gustaf Axel Westrell 1815 1856 1859 Kapten. Taussaint Carpentier 1822 1859 1861 Kapten. Carl Nicodemus Ramberg 1816 1861 1869 Kapten. Fransico August Dankwardt 1819 1864 1864 2:e Kapten. Johan August Stenfeldt 1822 1865 1867 2:e Kapten. Död 10/5 1867. Carl Håkansson 1825 1869 1873 Kapten. Henric av Klinteberg 1830 1873 1874 Kapten. Hans M Wachtmeister 1830 1874 1881 Kapten. Till Norrvidinge kompani Johan Axel F Schreiber 1834 1878 1880 Kapten 2:a klassen. G Albert Eugene Hedenstierna 1833 1881 1884 Kapten. Victor Ludvig Sandberg 1840 1881 1882 Kapten 2:a klassen. Victor Ludvig Sandberg 1840 1884 1893 Kapten. Victor Björkman 1843 1893 1898 Lars Jakob Henrik Cavalli 1853 1898 1903 Anders Fredrik David Liedholm 1861 1901 1903 Kapten 2:a klassen
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2020-06-04
Överstelöjtnant (Kompanichef med kaptens indelning)
Boställe var Sundranäs med Norrnäs i Annerstad sn till 1873 då boställestilldelning upphör. Sundranäs säteri omnämnes i rullan 1740 "kaptensäte innehavd av överstelöjt- nanten baron Berndt Wilhelm von Lieven som nyligen är kommen till regementet och således ej än tillträtt den. Boställe, utan åbor och brukas av förre överstelöjt- nantens nu översten vid Hellsinge regementet Johan Carl Silfersparres fru åtnjuter laga fardag, varföre baron och överstelöjtnant von Lieven nu bor på dess gård Lärkesholm belägen på skånska gränsen invid. Regementet ej når till dess kompani. Herr översten Silfversparre bekommit till den av honom uppbyggde karaktärsby- ggningen år 1733 och 1739 700 i silvermynt. Samt 1739, som än ej äro behörigen disponerade 700 i silver. Mark 25,21 i silver". Sundranäs 1 mtl position WGS 84 Lat/Long: N 56° 47' 39.33" E 13° 38' 44.24" (56.794258, 13.645622). Norrnäs ½ mtl position WGS 84 Lat/Long: N 56° 48' 35.90" E 13° 38' 19.40" (56.809972, 13.638722). RT-90 X= 6300216 Y= 1367678
Namn Född Antagen Avsked Anmärkning Johan Schmiedtberg 1642 1679 1698 Flyttade till Karlstens fästning. Joachim Cristian von Beijer 1652 1698 1705 Död i Klemno. Erik Lintze 1705 1705 Fick aldrig bo på Sundranäs. Claes Young 1705 1710 Död i rysk fångenskap 1710. Axel Krook 1675 1723 Second kapten fånge i Ryssland. Lars Kagg 1661 1709 1710 Överstelöjtnant död vid Helsingborg. Carl Berch 1710 Second kapten. Peter de Witte 1710 1713 Gerhard von Fräderich 1714 Second kapten. Johan Carl Silfversparre 1681 1713 1721 Till Allbo kompani. Rutger Fistulator Lagerbielke 1688 1714 1718 Second kapten. Erik Sckröder 1718 1719 Second kapten. Anders Roting 1718 Second kapten. Pehr Hierta 1693 1719 1723 Second kapten. Eberhard Bildstein 1672 1721 1727 Tidigare och senare överste. Johan Carl Silfversparre 1681 1727 1739 Överste. Davidh Tholin 1678 Känd från expectansrulla. Berendt Wilhelm von Lieven 1687 1739 1746 Överste. Johan Diedrich von Köhler 1693 1747 1757 Överstelöjtnant. Mauritz Johan von Gertten 1696 1757 1762 Överstelöjtnant. August Wallenstierna 1712 1762 1772 Överste. Siste övertelöjtnanten på Sundranäs Johan Evert von Vicken 1720 1772 1782 Överste. Ernst Bogislav von Platen 1738 1782 1789 Överstelöjtnant. Adolph Fredric Pålman 1743 1789 1792 Överste. Carl von Lieven 1792 1793 Överste. Håkan Kiellsson 1746 Kapten vid besiktningsmönstring i Karlskrona 1793. Henrik Hammarberg 1755 1793 1810 Överste. Erland Hederstierna 1770 1810 1824 Generalmajor. C H Wrede 1787 1824 Överste. Nils Gustav Ramberg 1787 1836 1840 Kapten. C I Stockenberg 1797 1836 1837 2:e Kapten. Gustav Lagercrantz 1794 1841 1846 Kapten. Hans Otto Raab 1805 1846 1849 Kapten Friherre. Carl Fredric Bergh 1810 1849 1854 Kapten. Carl Adolf Påhlman 1816 1854 1856 Kapten. Alfred Henrik Edvard Fock 1818 1855 2:e Kapten. Gustaf Axel Westrell 1815 1856 1859 Kapten. Taussaint Carpentier 1822 1859 1861 Kapten. Carl Nicodemus Ramberg 1816 1861 1869 Kapten. Fransico August Dankwardt 1819 1864 1864 2:e Kapten. Johan August Stenfeldt 1822 1865 1867 2:e Kapten. Död 10/5 1867. Carl Håkansson 1825 1869 1873 Kapten. Henric av Klinteberg 1830 1873 1874 Kapten. Hans M Wachtmeister 1830 1874 1881 Kapten. Till Norrvidinge kompani Johan Axel F Schreiber 1834 1878 1880 Kapten 2:a klassen. G Albert Eugene Hedenstierna 1833 1881 1884 Kapten. Victor Ludvig Sandberg 1840 1881 1882 Kapten 2:a klassen. Victor Ludvig Sandberg 1840 1884 1893 Kapten. Victor Björkman 1843 1893 1898 Lars Jakob Henrik Cavalli 1853 1898 1903 Anders Fredrik David Liedholm 1861 1901 1903 Kapten 2:a klassen
Soldater