Ansedel Alfred Henrik Edvard Fock

1818-1901

Född 1818-10-09 i Näs, Bjurbäck (R).
Död 1901-02-19 i Stockholm (AB).
Alfred Henrik Edvard Fock
Född 1818-10-09 i Näs, Bjurbäck (R).
Död 1901-02-19 i Stockholm (AB).
F Adolf Fredrik Fock.
Född 1787 i Alebäck, Sävare (R).


   
 
   
 
M Anna Karolina de Frese.
Född 1792-10-04 i Stockholm (AB).
Död 1820-06-19 i Näs, Bjurbäck (R).

   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Kaptenen Riksdagsmannen
Född 1818-10-09 i Näs, Bjurbäck (R).
Befordrad till 2:e löjtnant och transporterad 1845-03-26 från N.Sunnerbo kompani, Kronobergs regemente till Ljungby kompani, Kronobergs regemente.
Transporterad från 2:e löjtnants lön 1846-06-25 från Ljungby kompani, Kronobergs regemente till Kinnevalds kompani, Kronobergs regemente.
Transporterad som 2:e kapten 1855-05-10 från Ljungby kompani, Kronobergs regemente till S.Sunnerbo kompani, Kronobergs regemente.
Död 1901-02-19 i Stockholm (AB).
Svenskt Biografiskt handlexicon 1906 s.344
Fock utnämndes 1837 till underlöjtnant vid Kronobergs regemente, genomgick 1838—41 högre artilleriläroverket vid Marieberg, tjänstgjorde därstädes 1841—44 som repetitör samt förordnades 1846 till lärare i fysik, hvilken befattning haninnehade till hösten 1858. Redan 1847 utnämndtill lärare i allmän och tillämpad fysik vid Teknologiskainstitutet i Stockholm, befordrades han1858 till professor i nämnda ämnen vid sammaläroverk och förestod denna befattning till i juli1870, då han utnämndes till expeditionssekreterarei k. m:ts kansli och byråchef i civildepartementet.
F., som 1854 blifvit kapten vid Kronobergs regementeoch 1858 tagit afsked ur krigstjänsten,blef 1872 byråchef i finansdepartementets byråför kontroll å tillverkningsafgifter. 1878 utnämndeshan till kansliråd och tog 1884 afsked.

Den ovanligt verksamme mannen medhannäfven att vara ledamot af styrelsen för Slöjdskolanoch sedermera dess ordf., stadsfullmäktig1863—68, kommissarie vid Allm. industriutställningeni Stockholm 1866, riksgäldsfullmäktig1869–74 och riksbanksfullmäktig 1874—93.

F., som redan under ståndriksdagarnastid verksamt deltagit i riddarhusets förhandlingar,valdes efter representationsreformen, som hanunderstödt med sin röst, 1866 af Stockholmsstad till ledamot af Andra kammaren, i hvilkenegenskap han oafbrutet fungerade till 1893 (medundantag af perioden 1888—90, då hans valupphäfdes). Med frihandelsvänliga och moderatliberalaåsikter intog han äfven en försonlighållning till landtmannapartiet och var ledamotaf bevillningsutskottet 1875—83 (de åtta förstaåren som dess ordf.). F. blef 1856 led. af Vetensk.-akademienoch invaldes äfven som ledamotoch hedersled. af åtskilliga andra akademier ochsamfund. Död i Stockholm d. 19 febr. 1901.

Af hans utgifna skrifter må nämnas: Tillämpadvärmelära 1851, Lärobok i fysiken 1853, öfversättningaroch bearbetningar i fysik och meteorologiefter Pouillet, Figuier, Blüm, Ganot m. fl.

Relationer och barn

Gift 1849-02-24 i Stockholm (AB).
Axelina Maria Magdalen Fries. Född 1829-09-05 i Lund (M).
Död 1888-10-09 i Stockholm (AB).
Anna Magdalena Fock. Född 1849-11-26 i Klara (AB).
Död ogift 1933-03-16 i Oscar (AB).
Axel Fredrik Fock. Hovrättsnotarien
Född 1852-10-05 i Stockholm (AB).
Död 1878 i Adolf Fredrik (AB).
Carl Alexander Fock. Översten
Född 1854-06-29 i Kungsholm (AB).
Död 1938-10-12 i Hedvig Eleonora (AB).
Gertrud Maria Fock. Född 1856-10-27.
Död 1856-12-30.
Ida Lovisa Josefina Fock. Född 1864-02-11 i Klara (AB).
Död 1914-04-10 i Ryfors, Nykyrka (R).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2021-11-11 med hjälp av Disgen version 2021.