Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp 60 (610) Bassarås (Byagård)

Vid Laga skifte i Bassarås fastställt 1869 beslutades att soldattorpet skulle flyttas till en ny plan. Före skiftet omfattade torpet figurerna 1874-1885 på skifteskartan och är utmärkt vid torpinventering av Lidhults Hembygdsförening. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 48' 28.20" E 13° 18' 58.00" (56.80783, 13.31611). RT-90 X= 6300648 Y= 1347970 Vill du se flygfoto?
Del av skifteskartan där gamla torpplanen är utmärkt.
Den nya planen blev utmärkt med littera C på skifteskartan på Byagårds utmark vid Kölsjön.
Nya torpplanen utmärkt med C.
Enligt köpebrev daterat 27 augusti 1917 säljer roten soldattorpet till lantbrukaren Malkolm Svensson i Sällebråten för 2000 kronor. Fastigheten skulle upptas under namnet Kölsberg och fick fastighetsbeteckning Bassarås 3:14. Några hus omnämns inte i köpehandlingen och frågan är om fastigheten någonsin varit bebyggd.
Köpebrev från 1917.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp 60 (610) Bassarås (Byagård)

Vid Laga skifte i Bassarås fastställt 1869 beslutades att soldattorpet skulle flyttas till en ny plan. Före skiftet omfattade torpet figurerna 1874-1885 på skifteskartan och är utmärkt vid torpinventering av Lidhults Hembygdsförening. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 48' 28.20" E 13° 18' 58.00" (56.80783, 13.31611). RT-90 X= 6300648 Y= 1347970 Vill du se flygfoto?
Del av skifteskartan där gamla torpplanen är utmärkt.
Den nya planen blev utmärkt med littera C på skifteskartan på Byagårds utmark vid Kölsjön.
Nya torpplanen utmärkt med C.
Enligt köpebrev daterat 27 augusti 1917 säljer roten soldattorpet till lantbrukaren Malkolm Svensson i Sällebråten för 2000 kronor. Fastigheten skulle upptas under namnet Kölsberg och fick fastighetsbeteckning Bassarås 3:14. Några hus omnämns inte i köpehandlingen och frågan är om fastigheten någonsin varit bebyggd.
Köpebrev från 1917.
Soldater