Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 130 (680) Värset (Södergård)

Vid laga skifte i Ularp, Rya, Värset och Djurarp beslutades att soldattorpet skulle flyttas till ny plan söder om Andreas Bengtssons åkerskift, där intill de så kallade Nöttja bolen och i söder intill Norregårds soldattorp. Åren 1908 - 1910 utfördes en laga delning av soldattomten mellan roteägarna. Eftersom en av delägarna S W Magnusson bodde i Eaton Colorado fick man anskaffa fullmakt för nämndemannen Walfrid Andersson i Värset för att kunna slutföra delningen. Några byggnader fanns inte på torpet vid denna delning, och det är osäkert om det någonsin varit bebott av någon soldat. Den totala arealen var 3,9460 hektar. Ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 48.534', E 13° 43.556' (56.80890, 13.72593). RT-90 X= 6299932 Y= 1373000 Vill du se flygfoto?
Karta från laga skifte ritad 1909.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 130 (680) Värset (Södergård)

Vid laga skifte i Ularp, Rya, Värset och Djurarp beslutades att soldattorpet skulle flyttas till ny plan söder om Andreas Bengtssons åkerskift, där intill de så kallade Nöttja bolen och i söder intill Norregårds soldattorp. Åren 1908 - 1910 utfördes en laga delning av soldattomten mellan roteägarna. Eftersom en av delägarna S W Magnusson bodde i Eaton Colorado fick man anskaffa fullmakt för nämndemannen Walfrid Andersson i Värset för att kunna slutföra delningen. Några byggnader fanns inte på torpet vid denna delning, och det är osäkert om det någonsin varit bebott av någon soldat. Den totala arealen var 3,9460 hektar. Ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 48.534', E 13° 43.556' (56.80890, 13.72593). RT-90 X= 6299932 Y= 1373000 Vill du se flygfoto?
Karta från laga skifte ritad 1909.
Soldater