Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp Nr 6 (556) Hå (Bengtsgård)

Vid Laga skifte 1852-1857 beslutas att soldattorpet skulle flyttas till ett område utmärkt på med nummer 4 på skifteskartan, och att utfartsväg skulle anläggas rakt mellan byvägen och torpet. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 39.418', E 13° 54.478' (56.65697, 13.90797). RT-90 X= 6282694 Y= 1383648 Vill du se flygfoto?
Del av kartan från laga skifte 1852-1857.
Sista soldaten på roten var Gustav Teodor Hagberg. Han bodde inte på roten utan i Boarp Södra Ljunga. Ett köpekontrakt upprättades därför 17 augusti 1895 och köpebrev 5 februari 1897, där roteinnehavarna sålde torpet till Sven Petter Larsson i Bengtsgård som redan var en av delägarna i torpet. Köpesumman var 1000 kronor, och efter hans död 1907 ansöker dödsbodelägarna om lagfart. Fastighetsbeteckning blev Bengtstorp Nr 1 och senare Hå Bengtsgård 2:10. Vill du läsa avskrift av köpekontrakt som pdf-fil?
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp Nr 6 (556) Hå (Bengtsgård)

Vid Laga skifte 1852-1857 beslutas att soldattorpet skulle flyttas till ett område utmärkt på med nummer 4 på skifteskartan, och att utfartsväg skulle anläggas rakt mellan byvägen och torpet. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 39.418', E 13° 54.478' (56.65697, 13.90797). RT-90 X= 6282694 Y= 1383648 Vill du se flygfoto?
Del av kartan från laga skifte 1852-1857.
Sista soldaten på roten var Gustav Teodor Hagberg. Han bodde inte på roten utan i Boarp Södra Ljunga. Ett köpekontrakt upprättades därför 17 augusti 1895 och köpebrev 5 februari 1897, där roteinnehavarna sålde torpet till Sven Petter Larsson i Bengtsgård som redan var en av delägarna i torpet. Köpesumman var 1000 kronor, och efter hans död 1907 ansöker dödsbodelägarna om lagfart. Fastighetsbeteckning blev Bengtstorp Nr 1 och senare Hå Bengtsgård 2:10. Vill du läsa avskrift av köpekontrakt som pdf-fil?
Soldater