Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp 58 (608) Öxnalt Södergård

Vid Storskifte i Lidhult 1819 var södergårds soldattorp beläget vid nuvarande vägen mot Lidhult. där man idag kan finna en trolig husgrund. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 50.387', E 13° 26.009' (56.83978, 13.43349). RT-90 X= 6303950 Y= 1355261 Vill du se flygfoto?
Del av storskifteskartan 1819.
Vid Laga skifte i Öxnalt (Yxnalt) 1870 - 1871 var södergårds soldattorp fortfarande beläget på samma plats som vid Storskiftet.
Samma område vid skifte 1871.
I samband med skiftet beslutade man att flytta torpet till rågången mot Svenshult. Första soldaten som inflyttar till torpet var Nils Johan Schön år 1887. Torpet fick namnet Lövdala, och enligt köpebrev 1906-12-28 säljer roten detsamma till stenarbetaren Algot Krantz för 1100 kronor. Arealen var 18,6550 hektar och tillträde hade redan skett. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 50.767', E 13° 24.429' (56.84611, 13.40715). RT-90 X= 6304711 Y= 1353679 Vill du se flygfoto?
Del av kartan från laga skifte 1871.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp 58 (608) Öxnalt Södergård

Vid Storskifte i Lidhult 1819 var södergårds soldattorp beläget vid nuvarande vägen mot Lidhult. där man idag kan finna en trolig husgrund. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 50.387', E 13° 26.009' (56.83978, 13.43349). RT-90 X= 6303950 Y= 1355261 Vill du se flygfoto?
Del av storskifteskartan 1819.
Vid Laga skifte i Öxnalt (Yxnalt) 1870 - 1871 var södergårds soldattorp fortfarande beläget på samma plats som vid Storskiftet.
Samma område vid skifte 1871.
I samband med skiftet beslutade man att flytta torpet till rågången mot Svenshult. Första soldaten som inflyttar till torpet var Nils Johan Schön år 1887. Torpet fick namnet Lövdala, och enligt köpebrev 1906-12-28 säljer roten detsamma till stenarbetaren Algot Krantz för 1100 kronor. Arealen var 18,6550 hektar och till- träde hade redan skett. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 50.767', E 13° 24.429' (56.84611, 13.40715). RT-90 X= 6304711 Y= 1353679 Vill du se flygfoto?
Del av kartan från laga skifte 1871.
Soldater