Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09
Haghult sergeantboställe
Till 1880-talet har gården arrendatorer av de två brukningsenheterna, men köps då ena delen av Karl Johan Johansson och den andra av Carl Peter Olofsson. Haghult 3/4 mtl position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 44' 49.93" E 13° 55' 8.68" (56.747203,13.919078) RT-90 X= 6292721 Y= 1384606. Vill du se flygfoto?
1698 Vid Sunnerbo sommarting 1699 tiltalar fänriken Johan Fredrik Bergman [som tidigare varit sergeant men ej bott på bostället] Börje Persson i Boarp, för att han lämnat sergeantbostället Haghult utan att bygga den nattstuga som var avtalat. Han hade även olovligt tagit med sig hö, bräder och huggit några ekar. Börje Förnekade alla anklagelser. 1707 Första militären som omnämns i matalslängderna boende på Haghult är sergeanten Isac som var gift och skriven här 1707. Eftersom inga rullor finns för den aktuella tiden är inte efternamnet känt. 1764-1765 Bor förutom brukarna här soldaten Lars Kiellman. 1770-1774 Fänriken Elias Rutger von Porath bor här vid dessa mantalsskrivningar och sonen Ulrik föds här 1777. 1784-1788 Svågern avskedade sergeanten Eric Adolf Gyllensvärd får en son Per Magnus som föds på Haghult 1789. 1791-1800 Fänriken Alexander Köllerström får en son Elias Adolf som föds på Haghult 1791. Alexander avlider här 1799 och änkar flyttar 1800. 1801-1805 Brukas gården under Össjö Eriksgård i Södra Ljunga socken. 1806-1807 Utan åbor. 1808-1812 Jöns Olofsson med familj inflyttar 1808 från Södra Ljunga, men Jöns avlider redan 1809. Jonas Larsson flyttar till Haghult 1808, och utflyttar 1812. 1813- Jacob Eriksson inflyttar 1813 och är brukare en väldigt kort tid. 1829-1831 Bor här sergeanten med två rotelöner vid S.Sunnerbo kompani Jacob Vilhelm Retz. 1848-1876 Mellan 1848 och 1850 utflyttar alla brukare från Haghult och därefter inflyttar fanjunkaren Gustaf Gyllenpalm. Hans hustru Beata Mariana Eckerman avlider 1853, och han gifter om sig 1856 med Susanna Holmbeck. Samma år får han avsked och flyttar till Ljungby 1860. År 1857 flyttar sergeanten Fredrik Malte Georg Persson till Haghult som indelningsinnehavare och brodern furiren Ludvig Enok Alexander Persson inflyttar samma år. Ytterligare en bror som inte var militär inflyttar 1858 och modern änkan Charlotta Gustava Gyllenpalm kommer 1860. Georg gifter sig 1860 med Betty Sofia Nilsson som kommer från Lund och de får en son 1862. Betty avlider 1870 och Georg får avsked 1871 men flyttar från Haghult med sonen först 1876 och därefter brukas gården av arrendatorer. Ytterligare en soldat bor i Haghult som hyresgäst nämligen Anders Gustav Mars. Han rymmer från tjänsten till Amerika 1883. 1887- År 1887 inflyttar arrendatorn Karl Johan Johannesson från Ryssby med familj. Han köper 3/8 mtl av gården som omgfattade 3/4 mtl av Kronan och den militära tiden är därmed avslutad. Vid laga skifte som avslutades 1892 har gården bara civila ägare.
Del av kartan från Laga skifte 1898.
Boplatsen frän sydost vid ladugårdsgrunden. Foto 2009.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09
Haghult sergeantboställe
Till 1880-talet har gården arrendatorer av de två brukningsenheterna, men köps då ena delen av Karl Johan Johansson och den andra av Carl Peter Olofsson. Haghult 3/4 mtl position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 44' 49.93" E 13° 55' 8.68" (56.747203,13.919078) RT-90 X= 6292721 Y= 1384606. Vill du se flygfoto?
1698 Vid Sunnerbo sommarting 1699 tiltalar fänriken Johan Fredrik Bergman [som tid- igare varit sergeant men ej bott på bostället] Börje Persson i Boarp, för att han lämnat sergeantbostället Haghult utan att bygga den nattstuga som var avtalat. Han hade även olovligt tagit med sig hö, bräder och huggit några ekar. Börje Förnekade alla anklagelser. 1707 Första militären som omnämns i matalslängderna boende på Haghult är ser- geanten Isac som var gift och skriven här 1707. Eftersom inga rullor finns för den aktuella tiden är inte efternamnet känt. 1764-1765 Bor förutom brukarna här soldaten Lars Kiellman. 1770-1774 Fänriken Elias Rutger von Porath bor här vid dessa mantalsskrivningar och sonen Ulrik föds här 1777. 1784-1788 Svågern avskedade sergeanten Eric Adolf Gyllensvärd får en son Per Magnus som föds på Haghult 1789. 1791-1800 Fänriken Alexander Köllerström får en son Elias Adolf som föds på Haghult 1791. Alexander avlider här 1799 och änkar flyttar 1800. 1801-1805 Brukas gården under Össjö Eriksgård i Södra Ljunga socken. 1806-1807 Utan åbor. 1808-1812 Jöns Olofsson med familj inflyttar 1808 från Södra Ljunga, men Jöns avlider redan 1809. Jonas Larsson flyttar till Haghult 1808, och utflyttar 1812. 1813- Jacob Eriksson inflyttar 1813 och är brukare en väldigt kort tid. 1829-1831 Bor här sergeanten med två rotelöner vid S.Sunnerbo kompani Jacob Vilhelm Retz. 1848-1876 Mellan 1848 och 1850 utflyttar alla brukare från Haghult och därefter inflyttar fan- junkaren Gustaf Gyllenpalm. Hans hustru Beata Mariana Eckerman avlider 1853, och han gifter om sig 1856 med Susanna Holmbeck. Samma år får han avsked och flyttar till Ljungby 1860. År 1857 flyttar sergeanten Fredrik Malte Georg Persson till Haghult som indel- ningsinnehavare och brodern furiren Ludvig Enok Alexander Persson inflyttar samma år. Ytterligare en bror som inte var militär inflyttar 1858 och modern änkan Charlotta Gustava Gyllenpalm kommer 1860. Georg gifter sig 1860 med Betty Sofia Nilsson som kommer från Lund och de får en son 1862. Betty avlider 1870 och Georg får avsked 1871 men flyttar från Haghult med sonen först 1876 och därefter brukas gården av arrendatorer. Ytterligare en soldat bor i Haghult som hyresgäst nämligen Anders Gustav Mars. Han rymmer från tjänsten till Amerika 1883. 1887- År 1887 inflyttar arrendatorn Karl Johan Johannesson från Ryssby med familj. Han köper 3/8 mtl av gården som omgfattade 3/4 mtl av Kronan och den militära tiden är därmed avslutad. Vid laga skifte som avslutades 1892 har gården bara civila ägare.
Del av kartan från Laga skifte 1898.
Boplatsen frän sydost vid ladugårdsgrunden. Foto 2009.
Soldater