Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Ljungby Kompani befäl under 1859

Kapten Gustaf Axel Westrell, 44, Kompanichef 7/11/56 - 4/6/59 Off.ex 1836; Kapten 23/8/54. Adress : Ljungby, Bräkentorp Kapten Toussaint. Charpentier, 37 år, Kompanichef 4/6/59 - Off.ex. 4/5/39 ; Kapten 4/6/59 Adress : Ljungby Gnustorp Under semestern Okt 1859: Adress: Wexjö, När Löjtnant Francisco August Dankwardt, 40 år; 1:e löjtnant Off.ex. 4/5/39; 2 :e löjtnant vid Skatelöfs Komp; placerad som 1:e Löjtnant vid Ljungby Komp 3/4/56. Adress: Wexjö, Yxkullsnäs Löjtnant Johan Evald Nilius Fogelberg, 25 år; 2:e Löjtnant Off.ex. 11/5/54: Underlöjtnant och placerad vid Kinnevalds Komp 15/9/54; Befodrad till löjtnant och placerad som 2:e löjtnant vid Ljungby Komp 17/11/58. Transport till Allbo Komp 21/6/59 Adress: Ryssby, Borsna Underlöjtnant L. Hawerman, 23 år. Off.ex. 29/11/54; Underlöjtnant vid Lif Komp 7/12/54; Transport till Ljungby Komp 21/1/59. Löjtnant 4/6/59. Tjänstledig under ett år, fr.o.m. 1/2/1859, "för vinnande av inträde i utländsk krigstjänst". Avsked 25/4/60. Därefter i italiensk tjänst - överste där 1886, adjutant hos Konungen av Italien. Underlöjtnant Johan Axel Ferdinand Schreiber, 25 år. Off.ex. 24/4/55; Underlöjtnant 17/6/56 placerad vid Norrvidinge Komp; Transporterad till Ljungby Komp 4/1/59; placerad vid Södra Sunnerbo Komp 31/6/59; Underlöjtnant Friherre A. Rappe, 22 år. Off. Exam. i Uppsala 8/4 59, Underlöjtnant utan lön 12/4/59; befodrad till denna lön 31/6/59. Fanjunkare Carl Didrik von Porat, 48 år, Börjat tjänstgöra 1825 (14 år!); Fanjunkare 1/7/46; Svärdsman Adress :Ljungby, Torg (Fanjunkare Ernst Ludvig Victor Modée, 28 år Börjat tjänsten 1847; 2. Furir vid Ljungby Komp; befordrad till Fanjunkare vid Norrvidinge Komp 15/3/56, bor kvar I Ljungby Adress: Ljungby, Qvenarp) Sergeant Fredrik Malte Georg Persson, 30 år; Börjat tjänstgöra 1846; som sergeant placerad vid Södra Sunnerbo Komp; Transporterad till Ljungby Komp och befattningen som 1 :e Sergeant 19/6/56 Adress: Ljungby, Haghult Furir Axel Ludvig Albert Berg von Linde Student 1856; Furir 29/12/56; Off. ex. 28/1/59 Furir Johan David Björnberg, 23 år ; 1:e Furir Börjat tjänstgöra 1849; Furir 24/12/50 Adress: Ljungby, Silkinge Furir Ludvig Enok Alexander Persson, 25 år ; 2:e Furir Börjat tjänstgöra 1853; Furir 19/6/56 : Död på station 3/12/59 Adress: Ljungby, Qvenjarp " Sergeanten (!) vid Kongl Kronobergs Regemente Herr Ludvig Persson låg under min behandling för ett svårare Bröstlidande i början af innevarande år. Han är nu convalecent men så svag till följd af sin sjukdom och sitt anlag för svårare Bröstsjukdomar (Phethisis) att han af denna orsak för närvarande är oförmögen till tjänstgöring, hvilket intygas på denna och min förut aflagda Embets-examen så sannt mig Gud hjelpe till lif och själ. " (Ljungby-) Hångers den 2 Maij 1859 D.J. Billengren Provincial-Läkare (Station Ljungby enligt Matrikel öfver Civile Embets- och Tjenstemän i Riket, år 1859.) Furir Victor Ludvig Sandberg, 19 år, Furir utan lön. Student 1858; Furir 19/3/58; Off.ex. 30/4/59 Adress: Ljungby, Replösa Tjänstgörande befäl vid Ljungby Kompani under 1859: 1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet Kapten G. A Westrell G. A Westrell T. Charpentier T. Charpentier 1:e Löjtnant J. A. Dankwart J. A. Dankwart J. A. Dankwart J. A. Dankwart 2:e Löjtnant J.E.F. Fogelberg J.E.F. Fogelberg L.Hawerman (tjänstledig) L.Hawerman (tjänstledig) Underlöjtnant L.Hawerman (tjänstledig) J.A.F.Schreiber J.A.F.Schreiber A. Rappe A. Rappe Fanjunkare C.D. von Porat C.D. von Porat C.D. von Porat C.D. von Porat 1:e Sergeant F.M. Persson F.M. Persson F.M. Persson F.M. Persson 2:e Sergeant 1:e Furir J.D Björnberg J.D Björnberg J.D Björnberg J.D Björnberg 1:e Furir J.D Björnberg J.D Björnberg J.D Björnberg J.D Björnberg 2:e Furir L.E.A. Persson L.E.A. Persson L.E.A. Persson L.E.A. Persson Furir över stat V.L. Sandberg V.L. Sandberg V.L. Sandberg V.L. Sandberg
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Ljungby Kompani befäl under 1859

Kapten Gustaf Axel Westrell, 44, Kompanichef 7/11/56 - 4/6/59 Off.ex 1836; Kapten 23/8/54. Adress : Ljungby, Bräkentorp Kapten Toussaint. Charpentier, 37 år, Kompanichef 4/6/59 - Off.ex. 4/5/39 ; Kapten 4/6/59 Adress : Ljungby Gnustorp Under semestern Okt 1859: Adress: Wexjö, När Löjtnant Francisco August Dankwardt, 40 år; 1:e löjtnant Off.ex. 4/5/39; 2 :e löjtnant vid Skatelöfs Komp; placerad som 1:e Löjtnant vid Ljungby Komp 3/4/56. Adress: Wexjö, Yxkullsnäs Löjtnant Johan Evald Nilius Fogelberg, 25 år; 2:e Löjtnant Off.ex. 11/5/54: Underlöjtnant och placerad vid Kinnevalds Komp 15/9/54; Befodrad till löjtnant och placerad som 2:e löjtnant vid Ljungby Komp 17/11/58. Transport till Allbo Komp 21/6/59 Adress: Ryssby, Borsna Underlöjtnant L. Hawerman, 23 år. Off.ex. 29/11/54; Underlöjtnant vid Lif Komp 7/12/54; Transport till Ljungby Komp 21/1/59. Löjtnant 4/6/59. Tjänstledig under ett år, fr.o.m. 1/2/1859, "för vinnande av inträde i utländsk krigstjänst". Avsked 25/4/60. Därefter i italiensk tjänst - överste där 1886, adjutant hos Konungen av Italien. Underlöjtnant Johan Axel Ferdinand Schreiber, 25 år. Off.ex. 24/4/55; Underlöjtnant 17/6/56 placerad vid Norrvidinge Komp; Transporterad till Ljungby Komp 4/1/59; placerad vid Södra Sunnerbo Komp 31/6/59; Underlöjtnant Friherre A. Rappe, 22 år. Off. Exam. i Uppsala 8/4 59, Underlöjtnant utan lön 12/4/59; befodrad till denna lön 31/6/59. Fanjunkare Carl Didrik von Porat, 48 år, Börjat tjänstgöra 1825 (14 år!); Fanjunkare 1/7/46; Svärdsman Adress :Ljungby, Torg (Fanjunkare Ernst Ludvig Victor Modée, 28 år Börjat tjänsten 1847; 2. Furir vid Ljungby Komp; befordrad till Fanjunkare vid Norrvidinge Komp 15/3/56, bor kvar I Ljungby Adress: Ljungby, Qvenarp) Sergeant Fredrik Malte Georg Persson, 30 år; Börjat tjänstgöra 1846; som sergeant placerad vid Södra Sunnerbo Komp; Transporterad till Ljungby Komp och befattningen som 1 :e Sergeant 19/6/56 Adress: Ljungby, Haghult Furir Axel Ludvig Albert Berg von Linde Student 1856; Furir 29/12/56; Off. ex. 28/1/59 Furir Johan David Björnberg, 23 år ; 1:e Furir Börjat tjänstgöra 1849; Furir 24/12/50 Adress: Ljungby, Silkinge Furir Ludvig Enok Alexander Persson, 25 år ; 2:e Furir Börjat tjänstgöra 1853; Furir 19/6/56 : Död på station 3/12/59 Adress: Ljungby, Qvenjarp " Sergeanten (!) vid Kongl Kronobergs Regemente Herr Ludvig Persson låg under min behandling för ett svårare Bröstlidande i början af innevarande år. Han är nu conva- lecent men så svag till följd af sin sjukdom och sitt anlag för svårare Bröstsjukdomar (Phet- hisis) att han af denna orsak för närvarande är oförmögen till tjänstgöring, hvilket intygas på denna och min förut aflagda Embets-examen så sannt mig Gud hjelpe till lif och själ. " (Ljungby-) Hångers den 2 Maij 1859 D.J. Billengren Provincial-Läkare (Station Ljungby enligt Matrikel öfver Civile Embets- och Tjenstemän i Riket, år 1859.) Furir Victor Ludvig Sandberg, 19 år, Furir utan lön. Student 1858; Furir 19/3/58; Off.ex. 30/4/59 Adress: Ljungby, Replösa Tjänstgörande befäl vid Ljungby Kompani under 1859: 1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet Kapten G. A Westrell G. A Westrell T. Charpentier T. Charpentier 1:e Löjtnant J. A. Dankwart J. A. Dankwart J. A. Dankwart J. A. Dankwart 2:e Löjtnant J.E.F. Fogelberg J.E.F. Fogelberg L.Hawerman (tjänstledig) L.Hawerman (tjänstledig) Underlöjtnant L.Hawerman (tjänstledig) J.A.F.Schreiber J.A.F.Schreiber A. Rappe A. Rappe Fanjunkare C.D. von Porat C.D. von Porat C.D. von Porat C.D. von Porat 1:e Sergeant F.M. Persson F.M. Persson F.M. Persson F.M. Persson 2:e Sergeant 1:e Furir J.D Björnberg J.D Björnberg J.D Björnberg J.D Björnberg 1:e Furir J.D Björnberg J.D Björnberg J.D Björnberg J.D Björnberg 2:e Furir L.E.A. Persson L.E.A. Persson L.E.A. Persson L.E.A. Persson Furir över stat V.L. Sandberg V.L. Sandberg V.L. Sandberg V.L. Sandberg