Namn
Född
Antagen
Avsked
Anmärkning
1653
1692
Levde i Nöttja. Död 1692.
1692
1693
1693
1699
1699
1702
Drunknade i Wollin 1702.
1702
Död i rysk fångenskap.
1685
1709
1736
1702
1736
1745
1699
1745
1772
Hade 19 tjänsteår 1745.
1757
1772
1795
Ej boende på stället.
1770
På extra stat.
1772
1795
1802
Ej boende på stället.
1778
1802
1810
Ej boende på stället.
1781
1810
1816
Ej boende på stället.
1793
1816
1817
Ej boende på stället.
1784
1817
1819
Död 28/9 1819. Ej boende på stället.
1797
1819
1861
Ej boende på stället
Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09
Mönsterskrivare
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09
Mönsterskrivare
Namn
Född
Antagen
Avsked
Anmärkning
1653
1692
Levde i Nöttja. Död 1692.
1692
1693
1693
1699
1699
1702
Drunknade i Wollin 1702.
1702
Död i rysk fångenskap.
1685
1709
1736
1702
1736
1745
1699
1745
1772
Hade 19 tjänsteår 1745.
1757
1772
1795
Ej boende på stället.
1770
På extra stat.
1772
1795
1802
Ej boende på stället.
1778
1802
1810
Ej boende på stället.
1781
1810
1816
Ej boende på stället.
1793
1816
1817
Ej boende på stället.
1784
1817
1819
Död 28/9 1819. Ej boende på stället.
1797
1819
1861
Ej boende på stället
Soldater