Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 105 (655) Tofta

Vid Laga skifte i Tofta by fastställt 1865 låg soldattorpet för norrgården på figur 213 enligt ägobeskrivningen före skiftet. På skifteskartan hittar man torpet strax söder den blivande rågången ca 90 meter från nuvarande väg. Sista soldaten som bodde på det gamla torpet och tjänstgjorde på roten, var Karl Tall som fick avsked 1859 och då flyttade till Hovdinge. Jonas Blixt som var soldat för nr 60 Bassarås i Lidhult socken inflyttade 1860 och utflyttade 1862. Detta är sista gången jag funnit uppgifter om gamla soldattorpet. Soldatorpets position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 51.275', E 13° 54.109' (56.85459, 13.90182). RT-90 X= 6304706 Y= 1383883. Vill du se flygfoto?
D är nya soldattomten som aldrig blev bebyggd.
Vid skiftet beslutades att torpet skulle flyttas till en ny plan utmärkt med D på skifteskartan. Den var placerad i nordöstra hörnet av Toftas ägor vid rågången mot Näs och Eka. Den nya planen blev aldrig bebyggd med något soldattorp och är numera uppdelad mellan Tofta 3:4 och 3:6. När Nils Tall gifter sig efter första hustruns död med Johanna Bergström flyttar de till Tofta norregård. Av lokalbefolkningen har jag fått foto på den gamla stugtomten som den ser ut idag och position. Denna stuga finns inte med i skifteshandlingarna och har tydligen tillkommit efter skiftet. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 51.263', E 13° 54.075' (56.85438, 13.90125). RT-90 X= 6304683 Y= 1383847. Vill du se flygfoto?
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 105 (655) Tofta

Vid Laga skifte i Tofta by fastställt 1865 låg soldattorpet för norrgården på figur 213 enligt ägobeskrivningen före skiftet. På skifteskartan hittar man torpet strax söder den blivande rågången ca 90 meter från nuvarande väg. Sista soldaten som bodde på det gamla torpet och tjänstgjorde på roten, var Karl Tall som fick avsked 1859 och då flyttade till Hovdinge. Jonas Blixt som var soldat för nr 60 Bassarås i Lidhult socken inflyttade 1860 och utflyttade 1862. Detta är sista gången jag funnit uppgifter om gamla soldattorpet. Soldatorpets position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 51.275', E 13° 54.109' (56.85459, 13.90182). RT-90 X= 6304706 Y= 1383883. Vill du se flygfoto?
D är nya soldattomten som aldrig blev bebyggd.
Vid skiftet beslutades att torpet skulle flyttas till en ny plan utmärkt med D på skift- eskartan. Den var placerad i nordöstra hörnet av Toftas ägor vid rågången mot Näs och Eka. Den nya planen blev aldrig bebyggd med något soldattorp och är numera uppde- lad mellan Tofta 3:4 och 3:6. När Nils Tall gifter sig efter första hustruns död med Johanna Bergström flyttar de till Tofta norregård. Av lokalbefolkningen har jag fått foto på den gamla stugtomten som den ser ut idag och position. Denna stuga finns inte med i skifteshandlingarna och har tydligen tillkommit efter skiftet. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 51.263', E 13° 54.075' (56.85438, 13.90125). RT-90 X= 6304683 Y= 1383847. Vill du se flygfoto?
Soldater