Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp 57 (607) Lidhult (Storegård)

Roten kallades Lidhults norregård 1719. Vid Laga Skifte i Lidhults by 1830-1832 beslutades att soldattorpet skulle flyttas till utroten Sällebråten och den så kallade "Lillehagen". Tjäns- görande soldaten Jacob Linder bodde vid den här tiden i Ramnaryd. Ungefärlig position av gamla torpplanen före Laga Skiftet 1832. WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.751', E 13° 26.589' (56.82918, 13.44316). X= 6302750 Y= 1355810 Vill du se flygfoto?
Soldattorpen före skiftet 1832.
Avtalet om torpets flyttning till Sällebråten.
Vid Laga Skifte i Sällebråten 1853 är "Lillehagen" omnämnd men inte som soldattorp utan ingick i skiftet. Troligen har roten löst det hela på annat sätt, eller med årlig lön, eftersom flera soldater bott i byn efter 1832. Ungefärlig position av torpplanen i Sällebråten efter Laga Skiftet 1853. WGS 84 Lat/Long: N 56° 48.976', E 13° 20.524' (56.81627, 13.34207). X= 6301531 Y= 1349589 Vill du se flygfoto?
Området Lillhagen i Sällebråten.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp 57 (607) Lidhult (Storegård)

Soldattorpen före skiftet 1832.
Roten kallades Lidhults norregård 1719. Vid Laga Skifte i Lidhults by 1830-1832 beslutades att soldattorpet skulle flyttas till utroten Sällebråten och den så kallade "Lillehagen". Tjänsgörande soldaten Jacob Linder bodde vid den här tiden i Ramnaryd. Ungefärlig position av gamla torpplanen före Laga Skiftet 1832. WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.751', E 13° 26.589' (56.82918, 13.44316). X= 6302750 Y= 1355810 Vill du se flygfoto?
Avtalet om torpets flyttning till Sällebråten.
Vid Laga Skifte i Sällebråten 1853 är "Lillehagen" omnämnd men inte som soldattorp utan ingick i skiftet. Troligen har roten löst det hela på annat sätt, eller med årlig lön, eftersom flera soldater bott i byn efter 1832. Ungefärlig position av torpplanen i Sällebråten efter Laga Skiftet 1853. WGS 84 Lat/Long: N 56° 48.976', E 13° 20.524' (56.81627, 13.34207). X= 6301531 Y= 1349589 Vill du se flygfoto?
Området Lillhagen i Sällebråten.
Soldater