Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp Nr 18 (568) Bolmaryd (Södergård)

Redan på en tidig karta från 1694 var byns båda soldattorp placerade söder om Röreås utlopp i Bolmån. På de två kartor som finns från 1728 är det angivet vilka åkrar och ängar som tillhörde respektive torp. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 42.325', E 13° 46.667' (56.70542, 13.77778). RT-90 X= 6288316 Y= 1375825 Vill du se flygfoto?
Del av kartan från 1728.
Olof Blomqvist var den siste soldaten som bodde på Bolmaryd södergårds gamla soldat- torp, som genom laga skifte 1844 hamnat på Skattegårds mark. Olof fick friköpa torpet som nu döptes till Olofstorp och där bodde han kvar till sin död. Det nya soldattorpet flyttades till ett område utmärkt med littera Ad på skifteskartan vilket låg vid sjön Exens östra strand. Troligen är det här Bengt Blomkvist bor under sin tjänstgöringstid, tills han flyttar till Halmstad 1877. Även Vadensten bodde några år i Bolmaryd, före flytten till Nöttja Ågård. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 41.187', E 13° 45.768' (56.68644, 13.76281). RT-90 X= 6286231 Y= 1374845 När torpet skulle delas mellan jordägarna, ansåg även Bolmaryd Norregård att de hade del i torpet. Frågan fick avgöras av Sunnerbo häradsrätt som vid lagtima vårting 1930 i paragraferna 541 och 580 avgör frågan till Norregårds fördel. Därmed kunde skiftet avslutas 1937.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp Nr 18 (568) Bolmaryd

(Södergård)

Redan på en tidig karta från 1694 var byns båda soldattorp placerade söder om Röreås utlopp i Bolmån. På de två kartor som finns från 1728 är det angivet vilka åkrar och ängar som tillhörde respektive torp. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 42.325', E 13° 46.667' (56.70542, 13.77778). RT-90 X= 6288316 Y= 1375825 Vill du se flygfoto?
Del av kartan från 1728.
Olof Blomqvist var den siste soldaten som bodde på Bolmaryd södergårds gamla soldattorp, som genom laga skifte 1844 hamnat på Skattegårds mark. Olof fick friköpa torpet som nu döptes till Olofstorp och där bodde han kvar till sin död. Det nya soldattorpet flyttades till ett område utmärkt med littera Ad på skiftes- kartan vilket låg vid sjön Exens östra strand. Troligen är det här Bengt Blomkvist bor under sin tjänstgöringstid, tills han flyttar till Halmstad 1877. Även Vadensten bodde några år i Bolmaryd, före flytten till Nöttja Ågård. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 41.187', E 13° 45.768' (56.68644, 13.76281). RT-90 X= 6286231 Y= 1374845 När torpet skulle delas mellan jordägarna, ansåg även Bolmaryd Norregård att de hade del i torpet. Frågan fick avgöras av Sunnerbo häradsrätt som vid lagtima vårting 1930 i para- graferna 541 och 580 avgör frågan till Norregårds fördel. Därmed kunde skiftet avslutas 1937.
Soldater