Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp Nr 42 (592) Rya (Ränte)

Vid laga skifte i Rya fastställt 1844 blev inget soldattorp utmätt. Det fanns en knektkålgård som hade nr 81 på skifteskartan. Den 22 maj 1857 inställde sig lantmätare Modée i Rya för att utstaka ett soldattorp. Närvarande var regementsombudet sergeanten Persson, soldaten för roten Roj, jordägarna i Rya och Norrtorpa södergård. Ingen av de närvarande mindes att någon soldat bebott den jord som i äldre tider var upplåten till soldaten. Norrtorpa södergård hade tillsläppt åker och ängbitar inom sitt område men ingen kunde ange dess läge och storlek. Torpet skulle vara till åker, äng och gärdesgårdar i laga stånd till nästa vår då kontraktet tager sin början vid kommande års ingång åligger det rotehållarna att förse soldaten erforderliga boningsrum och uthus i torpets närhet. Roj, som var sista soldaten som bodde på roten, fick avsked 1865, men bor kvar på torpet till sin död 1889 som inhyses. Första civila brukaren av torpet inflyttade 1870. Den 20 januari 1913 upprättas ett köpebrev där roten säljer soldattorpet som kallades Knallen för 500 kronor till Peter Magnus Karlsson som varit arrendator och bott på torpet sedan 1893. Arealen var 11,9710 hektar och fastighetsbeteckning blev Rya 1:61. Efter försäljningen rådde oklarhet vilka av gårdarna i Rya (Ränte) som var delägare i torpet. När ett flertal utredningar var utförda fastställdes avsöndringen år 1925. Det tidigare torpet kallades idag "Lillknallen" där stugan är bevarad och renoverad. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 40.714', E 13° 33.644' (56.67856, 13.56073). RT-90 X= 6285741 Y= 1362436 Vill du se flygfoto?
Foto av Ingrid Larsson i Vittsjö 2010.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp Nr 42 (592) Rya (Ränte)

Vid laga skifte i Rya fastställt 1844 blev inget soldattorp utmätt. Det fanns en knek- tkålgård som hade nr 81 på skifteskartan. Den 22 maj 1857 inställde sig lantmätare Modée i Rya för att utstaka ett soldattorp. Närvarande var regementsombudet sergeanten Persson, soldaten för roten Roj, jordägarna i Rya och Norrtorpa södergård. Ingen av de närvarande mindes att någon soldat bebott den jord som i äldre tider var upplåten till soldaten. Norrtorpa södergård hade tillsläppt åker och ängbitar inom sitt område men ingen kunde ange dess läge och storlek. Torpet skulle vara till åker, äng och gärdesgårdar i laga stånd till nästa vår då kon- traktet tager sin början vid kommande års ingång åligger det rotehållarna att förse soldaten erforderliga boningsrum och uthus i torpets närhet. Roj, som var sista soldaten som bodde på roten, fick avsked 1865, men bor kvar på torpet till sin död 1889 som inhyses. Första civila brukaren av torpet inflyttade 1870. Den 20 januari 1913 upprättas ett köpebrev där roten säljer soldattorpet som kal- lades Knallen för 500 kronor till Peter Magnus Karlsson som varit arrendator och bott på torpet sedan 1893. Arealen var 11,9710 hektar och fastighetsbeteckning blev Rya 1:61. Efter försäljningen rådde oklarhet vilka av gårdarna i Rya (Ränte) som var delägare i torpet. När ett flertal utredningar var utförda fastställdes avsöndringen år 1925. Det tidigare torpet kallades idag "Lillknallen" där stugan är bevarad och renoverad. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 40.714', E 13° 33.644' (56.67856, 13.56073). RT-90 X= 6285741 Y= 1362436 Vill du se flygfoto?
Foto av Ingrid Larsson i Vittsjö 2010.
Soldater