Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp 66 (616) Prosteköp

Soldattorpet kalades "Nabben" och var beläget på en udde i Transjön. Förutom området runt själva byggnaderna, tillhörde tre områden av byns inägor soldattorpet. Sista soldaten som bodde på torpet var Jöns Jonasson Larm Bolin. Han blev soldat för roten 1809 och flyttade 1845 till Transholm under Bavraböke. Vid laga skifte i Prosteköp fastställt 1924, fördelas soldattorpet mellan de jordägare som hade andel i torpet. position WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.146', E 13° 22.806' (56.81910, 13.38010). RT-90 X= 6301763 Y= 1351922 Vill du se flygfoto?
Karta från storskifte av utägor 1819 med torpet Nabben.
Kartan från 1819 visar de tre områden av inägorna som tillhörd torpet.
Bilder från Nabben 2007.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp 66 (616) Prosteköp

Soldattorpet kalades "Nabben" och var beläget på en udde i Transjön. Förutom området runt själva byggnaderna, tillhörde tre områden av byns inägor soldattor- pet. Sista soldaten som bodde på torpet var Jöns Jonasson Larm Bolin. Han blev soldat för roten 1809 och flyttade 1845 till Transholm under Bavraböke. Vid laga skifte i Prosteköp fastställt 1924, fördelas soldattorpet mellan de jordägare som hade andel i torpet. position WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.146', E 13° 22.806' (56.81910, 13.38010). RT-90 X= 6301763 Y= 1351922 Vill du se flygfoto?
Karta från storskifte av utägor 1819 med torpet Nabben.
Kartan från 1819 visar de tre områden av inägorna som tillhörd torpet.
Bilder från Nabben 2007.
Soldater