Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Pyttetorpet under Bjärnaryd Kronogården

Jonas Sandberg var sista soldaten för rote nr 127 Värset Norregård. Familjen är upptagen i husförhörslängden som boende på torpet Västerås under roten, men i hfl AI:14 är det angivet att de bor och vistas i Dannäs (F). År 1889 flyttar de till Pyttetorpet under Bjärnaryd Kronogård, som varit ett löjtnantboställe tillhörigt Smålands Kavalleriregemente (Grenad- järbataljon). Inför Domänstyrelsens försäljning av gården fick lantmätaren Victor Sandberg i uppdrag att kartlägga hela fastigheten, vilket han påbörjade 15 maj 1894. I handlingarna står angivet att arrendatorn av Pyttetorpet Jonas Sandberg betalade en årlig skatt av 60 kronor för torpet. Lant- mätaren anger också att nuvarande arrendatorn såsom varande fattig sannolikt inte kunde inköpa densamma. Om lägenheten skulle säljas med enbart de ägor som tidigare hävdats, så kunde inte 2 små kor vinterfödas och få sommarbete. Därför gjordes en gränsreglering.
Del av kartan från 1894.
Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 52.513', E 13° 51.535' (56.875212, 13.858915). RT-90 X= 6307075 Y= 1381331 Vill du se flygfoto? Mot lantmätarens förmodan lyckades Jonas att köpa torpet för 1200 kr med en betalningsplan, där 1/10 betalades vid tillträdet 14 mars 1898 och 1/10 den 14 mars de följande 9 åren.
Köpehandlingen sidan 1.
Köpehandlingen sidan 2.
Köpehandlingen sidan 3
Redan 18 februari 1901 säljer Jonas fastigheten till sonen Johan Ander och hans tilltänkta maka Ida Gustavsdotter enligt nedanstående kontrakt.
Försäljning till sonen Johan Ander och hans hustru Ida sidan 1.
Sidan 2.
Ander och Ida hade svårt med ekonomin, och hade därför 1910 tagit ett lån av Anders syster Selma och hennes make Karl Magnus Melin på 500 kr mot 5% ränta. I oktober 1914 vänder sig Melin till Landskansliet i Växjö och begär utmätning, eftersom han inte erhållit någon ersättning 1911-1914. Lösningen blev att Melin blev ägare av halva fastigheten. År 1918 avled Melin av spanska sjukan, och därmed blev Selma och hennes två omyndiga pojkar ägare av denna del av fastigheten. I oktober 1921 blir Ander och Ida på nytt ägare av hela Bjärnaryd Kronogård 2:2 (Pyttetorpet) enligt nedanstående köpekontrakt. Säljare var Selma och barnens förmyndare lantbrukaren Sven Svensson i Kvinhult.
Köpehandlingen år 1921.
Att bedriva jordbruk på det stenrika Pyttetorpet, var säkert svårt och arbetsamt. Mycket tid gick åt till stenbrytning och korna fick användas som dragdjur. År 1942 blev därför Ander tilldelad Kungliga Patriotiska Sällskapets silvermedalj andra storleken för berömvärd odlingsflit.
Johan Ander med medalj på bröstet.
Ida Matilda.
Ander och korna i arbete.
Källmaterial: Maj Johansson i Dörarp Marianne Andersson i Hölminge Peter Müller i Bredaryd
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Pyttetorpet under Bjärnaryd Kronogården

Jonas Sandberg var sista soldaten för rote nr 127 Värset Norregård. Familjen är upptagen i husförhörslängden som boende på torpet Västerås under roten, men i hfl AI:14 är det angivet att de bor och vistas i Dannäs (F). År 1889 flyttar de till Pyttetorpet under Bjärnaryd Kronogård, som varit ett löjtnant- boställe tillhörigt Smålands Kavalleriregemente (Grenadjärbataljon). Inför Domänstyrelsens försäljning av gården fick lantmätaren Victor Sandberg i uppdrag att kartlägga hela fastigheten, vilket han påbörjade 15 maj 1894. I hand- lingarna står angivet att arrendatorn av Pyttetorpet Jonas Sandberg betalade en årlig skatt av 60 kronor för torpet. Lantmätaren anger också att nuvarande arrend- atorn såsom varande fattig sannolikt inte kunde inköpa densamma. Om lägenheten skulle säljas med enbart de ägor som tidigare hävdats, så kunde inte 2 små kor vin- terfödas och få sommarbete. Därför gjordes en gränsreglering.
Del av kartan från 1894.
Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 52.513', E 13° 51.535' (56.875212, 13.858915). RT-90 X= 6307075 Y= 1381331 Vill du se flygfoto? Mot lantmätarens förmodan lyckades Jonas att köpa torpet för 1200 kr med en betalningsplan, där 1/10 betalades vid tillträdet 14 mars 1898 och 1/10 den 14 mars de följande 9 åren.
Köpehandlingen sidan 1.
Köpehandlingen sidan 2.
Köpehandlingen sidan 3
Redan 18 februari 1901 säljer Jonas fastigheten till sonen Johan Ander och hans till- tänkta maka Ida Gustavsdotter enligt nedanstående kontrakt.
Försäljning till sonen Johan Ander och hans hustru Ida sidan 1.
Sidan 2.
Ander och Ida hade svårt med ekonomin, och hade därför 1910 tagit ett lån av Anders syster Selma och hennes make Karl Magnus Melin på 500 kr mot 5% ränta. I oktober 1914 vänder sig Melin till Landskansliet i Växjö och begär utmätning, efter- som han inte erhållit någon ersättning 1911-1914. Lösningen blev att Melin blev ägare av halva fastigheten. År 1918 avled Melin av spanska sjukan, och därmed blev Selma och hennes två omyndiga pojkar ägare av denna del av fastigheten. I oktober 1921 blir Ander och Ida på nytt ägare av hela Bjärnaryd Kronogård 2:2 (Pyttetorpet) enligt nedanstående köpekontrakt. Säljare var Selma och barnens förmyndare lantbrukaren Sven Svensson i Kvinhult.
Köpehandlingen år 1921.
Att bedriva jordbruk på det stenrika Pyttetorpet, var säkert svårt och arbetsamt. Mycket tid gick åt till stenbrytning och korna fick användas som dragdjur. År 1942 blev därför Ander tilldelad Kungliga Patriotiska Sällskapets silvermedalj andra stor- leken för berömvärd odlingsflit.
Johan Ander med medalj på bröstet.
Ida Matilda.
Ander och korna i arbete.
Källmaterial: Maj Johansson i Dörarp Marianne Andersson i Hölminge Peter Müller i Bredaryd
Soldater