Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09
Fältskärer
Namn Född Antagen Avsked Anmärkning Johan Gillner 1686 Johan Klocke 1686 Avsked före 1688. Wilhelm Mestertien Niels Humble Gesällen ca 1693- Hans Hindrich Bergman 1701 Claes Nilsson Wilken 1701 1704 Död 2/12 1704. Niels Bierman 1710 1711 Gesällen ca 1710- 11 August Kyhl Gesällen ca 1713- 16 Joachim Zübe 1716 1718 Gesällen ca 1716- 18 Johan Voltmarh 1694 1718 Gesällen ca 1718- Hind: Cristopher Dehl 1721 Indraget till kronan 1722 Joachim Zübe 1733? Georg Christopher Keiser 1741 1743 Gesällen ca 1741- 43 Johan Anders Sääf 1743 1746 Gesällen ca 1743- 46 Dionysius Rosendahl 1746 1750 Gesällen ca 1746- 50 Jacob Berohn 1720 1750 Anders Larsson 1773 Död 1773. Bernt Wilhelm Kiöhlner 1757 1774 Kirurg assessor 1789. Anders Westerberg 1748 1770 Gesällen ca 1780- 89 Joseph Fredrik Dahlström 1763 Gesällen ca 1789- 91 Magnus Petter Norlén 1766 1791 Bataljonsfältskär. Daniel W Westrell 1775 1792 Gesällen.
Vid mönstring 1688 var Össjö i Södra Ljunga sn boställe. 1721 Var Häggeshult Södergård boställe för 2:e regementsfältskärsgesällen. 24/1 1722 blev tjänsten indragen till Kronan. Gården utarrenderades av Kronan genom auktion 1808, då Daniel Lindgren för en årlig summa av 11 Riksdaler 32 skilling Banco samt 3 tunnor och 15 21/64 kappar spannmål blev kronoarrendator. Gården såldes 1888 med tillträd 14 mars 1890 till dåvarande arrendatorn Nils Johan Rosenqvist för 3205 kr. En utförlig beskrivning av fältskärsbostället Häggeshult finns i boken "Anner- stad här hava våra fäder bott" på sidorna 17 - 22. Fastighetsbeteckning Häggeshult 2:1. Position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 43.961', E 13° 37.230' (56.73268, 13.62051). RT-90 X= 6291647 Y= 1366291 Vill du se flygfoto?
Mangårdsbyggnaden 1853-1969. Foto Malte Markheden 1959.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09
Fältskärer
Mangårdsbyggnaden 1853-1969. Foto Malte Markheden 1959.
Vid mönstring 1688 var Össjö i Södra Ljunga sn boställe. 1721 Var Häggeshult Södergård boställe för 2:e regementsfältskärsgesällen. 24/1 1722 blev tjänsten indragen till Kronan. Gården utarrenderades av Kronan genom auktion 1808, då Daniel Lindgren för en årlig summa av 11 Riksdaler 32 skilling Banco samt 3 tunnor och 15 21/64 kappar spannmål blev kronoarrendator. Gården såldes 1888 med tillträd 14 mars 1890 till dåvarande arrendatorn Nils Johan Rosenqvist för 3205 kr. En utförlig beskrivning av fältskärsbostället Häggeshult finns i boken "Anner- stad här hava våra fäder bott" på sidorna 17 - 22. Fastighetsbeteckning Häggeshult 2:1. Position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 43.961', E 13° 37.230' (56.73268, 13.62051). RT-90 X= 6291647 Y= 1366291 Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Anmärkning Johan Gillner 1686 Johan Klocke 1686 Avsked före 1688. Wilhelm Mestertien Niels Humble Gesällen ca 1693- Hans Hindrich Bergman 1701 Claes Nilsson Wilken 1701 1704 Död 2/12 1704. Niels Bierman 1710 1711 Gesällen ca 1710- 11 August Kyhl Gesällen ca 1713- 16 Joachim Zübe 1716 1718 Gesällen ca 1716- 18 Johan Voltmarh 1694 1718 Gesällen ca 1718- Hind: Cristopher Dehl 1721 Indraget till kronan 1722 Joachim Zübe 1733? Georg Christopher Keiser 1741 1743 Gesällen ca 1741- 43 Johan Anders Sääf 1743 1746 Gesällen ca 1743- 46 Dionysius Rosendahl 1746 1750 Gesällen ca 1746- 50 Jacob Berohn 1720 1750 Anders Larsson 1773 Död 1773. Bernt Wilhelm Kiöhlner 1757 1774 Kirurg assessor 1789. Anders Westerberg 1748 1770 Gesällen ca 1780- 89 Joseph Fredrik Dahlström 1763 Gesällen ca 1789- 91 Magnus Petter Norlén 1766 1791 Bataljonsfältskär. Daniel W Westrell 1775 1792 Gesällen.
Soldater