Ansedel Dionysius Rosendal

-1750

Död 1750-12-31.
Dionysius Rosendal

Död 1750-12-31.
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Fältskärsgesällen
Antagen som fältskärsgesäll 1746-04-24 i Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.

1747 sommartinget 10 juni nr 3.
Bonden Anders Nilsson i Orberg, framkom för rätten och tillkännagav att han och hans gårdsbo Erik Börjesson i dag bittida Kl vid pass 5 blivit av sergeanten välb Anders Reenstråhle och fälskärs gesällen Diongsius Rosendahl, uti Erik Börjessons hus illa slagen och medfarne, var till de als ingen orsak givet, skolandes Anders Nilsson vara på alla lemmar så sönderböstad, att han icke förmår lyfta sina armar, från sig utan måste bära dem dem i lijstor, jämte det åtskillige blodviten och blånader å honom befinnes, begärandes Anders Nilsson, att för vidare övervåld hägnad och befredad bliva, under namngivande av vittnen, som detta slagsmål sett och skådat, soldaten Lars Qvänberg och åboerne i Orberg; Och alldenstund kronolänsmannen, vält Sven Svanstedt närvarande å ämbetets vägnar påstod, att över detta slagsmål å denne rättegångstimma, så mycket hellre rannsakas och dömas må, som angivande är, att hemfrid bruten är, så föranlåtes tingsrätten av rättegångsbalkens XI cap och dess 10§. Förelägga sergeanten Anders Reenstråhle och fältskärs gesällen Dionsius Rosendahl, vardera vid 20 daler silvermynts vite, att på d 12 innevarande juni månad sig härstädes personligen infinna och uti ovannämnda mål laga rannsakning och dom undergå, väl vetande, att om detta rättens föreläggande försittes, kan tingsrätten ej undgå att till deras inställande betjäna sig av den utväg förbemälte lagsens rum medgiver, vilket dem behörigen kungöras bör och bevis där över tages skolandes och länsmannen åligga att till samma dag inkalla alla de vittnen som till upplysning i saken nödige prövas.

Död 1750-12-31.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2021-11-11 med hjälp av Disgen version 2021.