Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp Nr 35 (585) Mäseboda

Vid laga skifte i Mäseboda (stavas med enkelt s efter 1950) fastställt 1853 soldattorpet i sydvästra delen av byns marker. Det är troligen inte den första platsen där ett soldattorp har legat i byn, men någon tidig karta som anger platsen har jag inte kunnat finna. Vid laga skifte finns en torpplats angiven norr om byn med figurerna 78-81. Troligen är det platsen för det ursprungliga soldattorpet som således låg mer centralt i byn vilket var vanligt. Position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 41.015', E 13° 32.181' (56.68359, 13.53634). RT-90 X= 6286350 Y= 1360960. Vill du se flygfoto? För att kunna utföra skiftet hamnade soldattorpets östra mark på grannfastigheten, men husen och stora delar av övrig mark hamnade på det nya torpet vars areal utökades och fick littera F på skifteskartan.
Del av skifteskartan.
Enligt köpebrev daterat 1903-04-15 säljer roten soldattorpet till Anders Larsson i Mäseboda för 425 kronor enligt Lantmäteriverkets hand- lingar.
Detta överensstämmer inte med nedanstående bild av originalhandling från Mäseboda, där köpesumman anges vara 560 krononor.
Foto Ingvar Larsson i Mäseboda.
Lägenheten skulle kallas Sonalund nr 1 vilket senare ändrats till Sunnalund och fastighetsbeteckning Mäseboda 1:9. Arealen var 23,8220 hektar. Fastigheten ingår numera i Mäseboda 1:11 och de gamla byggnaderna är rivna på 1950-talet. Position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 40.715', E 13° 30.907' (56.67858, 13.51511). RT-90 X= 6285836 Y= 1359641. Vill du se flygfoto? Stort tack till Ingvar Larsson i Mäseboda för hjälp med uppgifter och bilder.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp Nr 35 (585) Mäseboda

Vid laga skifte i Mäseboda (stavas med enkelt s efter 1950) fastställt 1853 soldattor- pet i sydvästra delen av byns marker. Det är troligen inte den första platsen där ett soldattorp har legat i byn, men någon tidig karta som anger platsen har jag inte kun- nat finna. Vid laga skifte finns en torpplats angiven norr om byn med figurerna 78-81. Troligen är det platsen för det ursprungliga soldattorpet som således låg mer centralt i byn vilket var vanligt. Position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 41.015', E 13° 32.181' (56.68359, 13.53634). RT-90 X= 6286350 Y= 1360960. Vill du se flygfoto? För att kunna utföra skiftet hamnade soldattorpets östra mark på grannfastigheten, men husen och stora delar av övrig mark hamnade på det nya torpet vars areal utökades och fick littera F på skifteskartan.
Del av skifteskartan.
Enligt köpebrev daterat 1903-04-15 säljer roten soldattorpet till Anders Larsson i Mäseboda för 425 kronor enligt Lantmäteriverkets handlingar.
Detta överensstämmer inte med nedanstående bild av originalhandling från Mäse- boda, där köpesumman anges vara 560 krononor.
Foto Ingvar Larsson i Mäseboda.
Lägenheten skulle kallas Sonalund nr 1 vilket senare ändrats till Sunnalund och fastighetsbeteckning Mäseboda 1:9. Arealen var 23,8220 hektar. Fastigheten ingår numera i Mäseboda 1:11 och de gamla byggnaderna är rivna på 1950-talet. Position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 40.715', E 13° 30.907' (56.67858, 13.51511). RT-90 X= 6285836 Y= 1359641. Vill du se flygfoto? Stort tack till Ingvar Larsson i Mäseboda för hjälp med uppgifter och bilder.
Soldater