Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 124 (674) Värset (Kärragård)

Vid storskifte i Värset fastställt 1801 var soldattorpet beläget på utmarken i figuren 913 på skifteskartan och intill Rya soldattorp. Ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.225', E 13° 44.179' (56.82042, 13.73632). RT-90 X= 6301195 Y= 1373673 Vill du se flygfoto?
Del av kartan från storskifte ritad 1799.
Enligt kartan vid laga skifte som fastställdes 1849 var soldattorpet kvar på samma ställe och hade sina ägor samlade. Husen hamnade genom skiftet på Ryas ägor och fick därför flyttas till den nya tomten. Dessutom fick torpet en utskift vid utängarna och Värsets ägor. Var husen placerades är för mig okänt. Ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.154', E 13° 44.114' (56.81923, 13.73524). RT-90 X 6301064 Y 1373603 Vill du se flygfoto?
Del av kartan från laga skifte.
År 1910 fastställs ett laga skifte av soldattorpet, efter prövning hos ägodelningsrätten. Prövningen gällde huruvida 1/3 mtl Kärragård var delägare i soldattorpet eller inte. Utslaget blev att alla jordägare till 1 mtl Kärragård var delägare i soldattorpet, även om tidigare skifte hade vissa brister. Enligt köpebrev daterat 1915-08-19 säljer roten soldattorpet (2 skiften), som kallades Terns, till August Andersson i Rya för 500 kronor. Fastighetsbeteckning blev Kärragården 1:61 och arealen var 2,42 hektar. Vill du se var skift 2 var placerad?
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 124 (674) Värset (Kärragård)

Vid storskifte i Värset fastställt 1801 var soldattorpet beläget på utmarken i figuren 913 på skifteskartan och intill Rya soldattorp. Ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.225', E 13° 44.179' (56.82042, 13.73632). RT-90 X= 6301195 Y= 1373673 Vill du se flygfoto?
Del av kartan från storskifte ritad 1799.
Enligt kartan vid laga skifte som fastställdes 1849 var soldattorpet kvar på samma ställe och hade sina ägor samlade. Husen hamnade genom skiftet på Ryas ägor och fick därför flyttas till den nya tomten. Dessutom fick torpet en utskift vid utängarna och Värsets ägor. Var husen placerades är för mig okänt. Ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.154', E 13° 44.114' (56.81923, 13.73524). RT-90 X 6301064 Y 1373603 Vill du se flygfoto?
Del av kartan från laga skifte.
År 1910 fastställs ett laga skifte av soldattorpet, efter prövning hos ägodelningsrät- ten. Prövningen gällde huruvida 1/3 mtl Kärragård var delägare i soldattorpet eller inte. Utslaget blev att alla jordägare till 1 mtl Kärragård var delägare i soldattorpet, även om tidigare skifte hade vissa brister. Enligt köpebrev daterat 1915-08-19 säljer roten soldattorpet (2 skiften), som kal- lades Terns, till August Andersson i Rya för 500 kronor. Fastighetsbeteckning blev Kärragården 1:61 och arealen var 2,42 hektar. Vill du se var skift 2 var placerad?
Soldater