Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp Nr 27 (577) Stavsätra

Redan på en tidig karta från storskiftet 1799 för Brusarp och Stavsätra är byns soldattorp placerat i östra kanten av inägorna. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 43.773', E 13° 48.184' (56.72955, 13.80306). RT-90 X= 6290878 Y= 1377279 Vill du se flygfoto?
Del av kartan från 1799.
Hösten 1833 flyttar soldaten Måns Stav (Staf) som siste soldat från soldattorpet till Björkelids torp som torpare. Vid laga skifte i Stavsätra fastställt 1851-12-30 finns gamla soldattorpets ägor angivna men det var inte bebyggt och ägorna disponerades av roten. Roten beslutade att ett nytt soldattorp skulle mätas ut vilket blev utlagt som littera D i två skiften på skifteskartan med en areal av 12,866 hektar. Den södra delen kallades "Björkeliaskiften" och låg sydost Björkelids torp, och den norra låg vid Brusarps rågång och var inte uppod- lad. Enligt köpekontrakt daterat 1901-05-18 säljer roten norra skiften av soldattorpet till Kronan för 525 kronor för att ingå i Nöttja Kronopark. Fastighetsbeteckning blev Stavsätra 1:5. Torpet Björkelid beboddes av flera soldater, men var aldrig något soldattorp.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp Nr 27 (577) Stavsätra

Redan på en tidig karta från storskiftet 1799 för Brusarp och Stavsätra är byns sold- attorp placerat i östra kanten av inägorna. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 43.773', E 13° 48.184' (56.72955, 13.80306). RT-90 X= 6290878 Y= 1377279 Vill du se flygfoto?
Del av kartan från 1799.
Hösten 1833 flyttar soldaten Måns Stav (Staf) som siste soldat från soldattorpet till Björkelids torp som torpare. Vid laga skifte i Stavsätra fastställt 1851-12-30 finns gamla soldattorpets ägor angivna men det var inte bebyggt och ägorna dispon- erades av roten. Roten beslutade att ett nytt soldattorp skulle mätas ut vilket blev utlagt som littera D i två skiften på skifteskartan med en areal av 12,866 hektar. Den södra delen kal- lades "Björkeliaskiften" och låg sydost Björkelids torp, och den norra låg vid Brusarps rågång och var inte uppodlad. Enligt köpekontrakt daterat 1901-05-18 säljer roten norra skiften av soldattorpet till Kronan för 525 kronor för att ingå i Nöttja Kronopark. Fastighetsbeteckning blev Stavsätra 1:5. Torpet Björkelid beboddes av flera soldater, men var aldrig något soldattorp.
Soldater