Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09
Gräshult fältväbelboställe
Gräshult var fälväbelboställe, men har ej bebotts av dessa (utom 1746) utan varit utarrenderat. Nedan visas de av mig kända arrendatorerna och de lät i sin tur uppföra torp av vilka de erhöll ränta och dagsverke. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 51' 27.19" E 13° 25' 2.5" (56.857553,13.417361) Vill du se flygfoto?
1642 I mantalslängden upptaget som kronoskattehemman och beboddes av bonden Jören Nilsson och hustrun Ingred Bengtsdotter. Det fanns inte några vuxna ytterligare personer på gården. 1659 Jöns och Ingerd hade nu fått en piga på gården. 1680 Måns och hans hustru levde på gården. 1686 Måns och hans hustru levde på gården och det var nu infanterihemman. 1690 Måns hans hustru, drängen Johan och änkan Ingebor lever på gården. 1695 Brukare var Per och Måns och båda var gifta. Måns hade en son med namnet Per. 1701 Brukare var Per med hustru och sonen Sven. Den andra delen brukades av Per med hustru och Måns och hans hustru var nu så gamla att de fick födas. 1707 Detta år var Per och Sven brukare och båda var gifta. 1717 Detta år var Per och Sven brukare och båda var gifta. 1746 Levde den ende militären som jag funnit varit bosatt på gården adjutanten Nils Werre som var ogift. Han hade en mösterdräng som hette Sven Larsson och en piga vid namn Bengta. Brukare var Sven Persson med hustrun och hon behövde ej skatta, samt Per Svensson med hustru. 1754 1:a ¼ mtl Brukare var Anders Jonsson som var gift och de hade en piga som hette Elin. 2:a ¼ mtl Brukare Lars Svensson och hustrun hette Malin. 1759 1:a ¼ mtl Brukare var Anders Jonsson som var gift och de hade en piga som hette Kjerstin. 2:a ¼ mtl År 1759 var Jöns Svensson brukare. Levde vid mantalsskrivning som gift 1759 i Priseboda soldat., Lidhult (G). Även de hade en piga som hette Elin. 1765 1:a ¼ mtl Brukare Anders som var gift och de hade en piga vid namn Kerstin. 2:a ¼ mtl Brukare Jöns och hans hustru. 1770 1:a ¼ mtl Brukare Anders som var gift och de hade en piga vid namn Britta. 2:a ¼ mtl Brukare Jöns som var gift och hade en dotter som hette Anna. 1785 1:a ¼ mtl Brukare var Anders Jönsson som flyttade 1805. 2:a ¼ mtl Denna del brukades av Sven Persson som var änkling och hade en son som hette Sven. Backstugan Hade vid denna tid inget namn, men senare döpt efter Sven Ros som nu levde här som avskedad soldat med sin familj. 1795 1:a ¼ mtl Brukare var Anders Jönsson med hustru och dottern Anna. 2:a ¼ mtl Brukare Per Persson med hustru. 1802 1:a ¼ mtl Brukas av hustrun Johanna och dottern Anna och stugan hade 2 större fönster. 2:a ¼ mtl Denna del var utan åbo och stugan hade 2 större fönster. Rosenlund Brukades av hustrun Märta och hade 1 större fönster. 1810 1:a ¼ mtl Brukare var Anders Larsson som var indelt och gift. 2:a ¼ mtl Brukare Petter Svensson som var indelt och gift och hade sonen Johannes 16 år och dottern Karin. Rosenlund Sven och hustru som var utfattiga. 1821 1:a ¼ mtl Brukare var Jonas Persson som levde här med sin familj till 1820 då de flyttade till Loshult Odensjö. Denna ¼ var sedan fanjunkare Ramberg brukare av. 2:a ¼ mtl Peter Persson som var gift och hade sonen Johannes 19 år. Rosenlund Betecknades med backstuga och här levde Sven Ros son till den tidigare kände Sven Ros. Han var bräcklig. Urbansberg Anders Larsson har nu flyttat till backstugan och är noterad som fattig och hustrun sjuklig. 1829 Någon gång mellan 1824 och 1829 övertas en brukningsdel från fanjunkare Ramberg och fanjunkare Trotzig (Per Wilhelm) blir brukare. Han bodde i Bavra och Gräshult utarrenderat. 1836 1:a ¼ mtl Carl Svensson med familj var brukare. 2:a ¼ mtl Per Persson med familj var brukare. 1840 1:a ¼ mtl Johan Steffansson med familj flyttar till Öjaböke 1843. 2:a ¼ mtl Sven Jonasson flyttar 1842 hit från Svenshult. Rosatorp Christian Persson med familj som avflyttar 1843. Urbansberg Jöns Jonasson som inflyttade 1829 och levde här till sin död 1847. 1879 1:a ¼ mtl Denna del brukades av Johan Peter Andersson f. 1849 och hans familj. Johan Peter var son till tidigare brukaren Anders Andersson f. 1818. 2:a ¼ mtl Denna del brukades av Per Bengtsson fram till 1886 då sonen Sven Johan Persson f. 1858 flyttar åter till föräldrahemmet och blir brukare efter fadern. Johansdal Här bodde Anders Johan Bengtsson f. 1823 med familj. Sonen Johan Zander gifter sig och lämnar torpet först år 1892. Rosatorp Torpare var detta år Johan Andersson med familj. Föräldrarna bodde kvar till 1889 då de lämnade torpet. Salomon Bergströms f. 1845 familj flyttar in 1890 och flyttar ut 1894. Urbansberg Carl Johan Svensson var torpare till sin död 1891. Enkan Ingerd Svensdotter och två barn bor kvar efter makens död. Ytterligare en familj flyttar till torpet 1882, och det var soldat nr. 62 Anders Boqvist med hustru och fyra barn. 1899 1:a ¼ mtl Denna del brukades av Johan Peter Andersson f. 1849 och hans familj. Johan Peter var son till tidigare brukaren Anders Andersson f. 1818. 2:a ¼ mtl Denna del brukades av Sven Johan Persson f. 1858 och hans familj. Johansdal Här bodde änkemannen Anders Johan Bengtsson f. 1823 och kallas nu backstugesittare. Rosatorp Salomon Bergströms f. 1845 familj flyttar in 1890 och flyttar ut 1894. 1895 kommer Johan Ander Svensson och flyttar ut 1896. Samma år kommer Hilmer Adolf Medin med familj. Urbansberg Soldat nr. 62 Anders Boqvist med hustru och sonen Peter August bor kvar. Anders kallas nu backstugesittare. Inhyseshjonet Ingerd Svensdot- ter och dottern Klara bor kvar. 1910 1:a ¼ mtl Denna del brukades av Per Alfred Salomonsson och hustrun Anna Karolina Augustsdotter vilka inte hade några barn. 2:a ¼ mtl Denna del brukades fortfarande av Sven Johan Persson f. 1858 och hans familj. Fällan Johansdal finns nu inte som backstuga utan en ny vid namn Fällan förekommer. Här lever nu fattighjonet Kristina Svensdotter som återkommit från Preusen dit hon flyttade 1896. Rosatorp Fortfarande lever här torparen Hilmer Adolf Medin med familj. Urbansberg Boqvists änka Anna Katarina Samuelsdotter och sonen tegelarbetaren Peter August bor kvar. Inhyseshjonet Ingerd Svensdotter och dottern Klara som nu betecknas som sinnessjuk bor kvar. 1920 Detta år kan man inte utläsa torp och backstugors namn. 1:a ¼ mtl Arrendator är nu David Vallentin Andersson och hans hustru Emma Elisabet Persson vilka båda var från Södra Unnaryd. 2:a ¼ mtl Brukare var nu Elias Johannesson och hans andra hustru med familj. Rosatorp Här lever fortfarande Hilmer Adolf Medin med familj som torpare. Urbansberg Boqvists änka Anna Katarina Samuelsdotter och sonen tegelarbetaren Peter August bor kvar. Inhyseshjonet Ingerd Svensdotter är nu borta, men dottern Klara bor kvar som understödstagare.
Gräshult 1970.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09
Gräshult fältväbelboställe
Gräshult var fälväbelboställe, men har ej bebotts av dessa (utom 1746) utan varit utarrenderat. Nedan visas de av mig kända arrendatorerna och de lät i sin tur uppföra torp av vilka de erhöll ränta och dagsverke. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 51' 27.19" E 13° 25' 2.5" (56.857553,13.417361) Vill du se flygfoto?
1642 I mantalslängden upptaget som kronoskattehemman och beboddes av bonden Jören Nilsson och hustrun Ingred Bengtsdotter. Det fanns inte några vuxna ytterl- igare personer på gården. 1659 Jöns och Ingerd hade nu fått en piga på gården. 1680 Måns och hans hustru levde på gården. 1686 Måns och hans hustru levde på gården och det var nu infanterihemman. 1690 Måns hans hustru, drängen Johan och änkan Ingebor lever på gården. 1695 Brukare var Per och Måns och båda var gifta. Måns hade en son med namnet Per. 1701 Brukare var Per med hustru och sonen Sven. Den andra delen brukades av Per med hustru och Måns och hans hustru var nu så gamla att de fick födas. 1707 Detta år var Per och Sven brukare och båda var gifta. 1717 Detta år var Per och Sven brukare och båda var gifta. 1746 Levde den ende militären som jag funnit varit bosatt på gården adjutanten Nils Werre som var ogift. Han hade en mösterdräng som hette Sven Larsson och en piga vid namn Bengta. Brukare var Sven Persson med hustrun och hon behövde ej skatta, samt Per Svensson med hustru. 1754 1:a ¼ mtl Brukare var Anders Jonsson som var gift och de hade en piga som hette Elin. 2:a ¼ mtl Brukare Lars Svensson och hustrun hette Malin. 1759 1:a ¼ mtl Brukare var Anders Jonsson som var gift och de hade en piga som hette Kjerstin. 2:a ¼ mtl År 1759 var Jöns Svensson brukare. Levde vid mantalsskrivning som gift 1759 i Priseboda soldat., Lidhult (G). Även de hade en piga som hette Elin. 1765 1:a ¼ mtl Brukare Anders som var gift och de hade en piga vid namn Kerstin. 2:a ¼ mtl Brukare Jöns och hans hustru. 1770 1:a ¼ mtl Brukare Anders som var gift och de hade en piga vid namn Britta. 2:a ¼ mtl Brukare Jöns som var gift och hade en dotter som hette Anna. 1785 1:a ¼ mtl Brukare var Anders Jönsson som flyttade 1805. 2:a ¼ mtl Denna del brukades av Sven Persson som var änkling och hade en son som hette Sven. Backstugan Hade vid denna tid inget namn, men senare döpt efter Sven Ros som nu levde här som avskedad soldat med sin familj. 1795 1:a ¼ mtl Brukare var Anders Jönsson med hustru och dottern Anna. 2:a ¼ mtl Brukare Per Persson med hustru. 1802 1:a ¼ mtl Brukas av hustrun Johanna och dottern Anna och stugan hade 2 större fönster. 2:a ¼ mtl Denna del var utan åbo och stugan hade 2 större fönster. Rosenlund Brukades av hustrun Märta och hade 1 större fönster. 1810 1:a ¼ mtl Brukare var Anders Larsson som var indelt och gift. 2:a ¼ mtl Brukare Petter Svensson som var indelt och gift och hade sonen Johannes 16 år och dottern Karin. Rosenlund Sven och hustru som var utfattiga. 1821 1:a ¼ mtl Brukare var Jonas Persson som levde här med sin familj till 1820 då de flyttade till Loshult Odensjö. Denna ¼ var sedan fanjunkare Ramberg brukare av. 2:a ¼ mtl Peter Persson som var gift och hade sonen Johannes 19 år. Rosenlund Betecknades med backstuga och här levde Sven Ros son till den tidigare kände Sven Ros. Han var bräcklig. Urbansberg Anders Larsson har nu flyttat till backstugan och är noterad som fattig och hustrun sjuklig. 1829 Någon gång mellan 1824 och 1829 övertas en brukningsdel från fanjunkare Ram- berg och fanjunkare Trotzig (Per Wilhelm) blir brukare. Han bodde i Bavra och Gräshult utarrenderat. 1836 1:a ¼ mtl Carl Svensson med familj var brukare. 2:a ¼ mtl Per Persson med familj var brukare. 1840 1:a ¼ mtl Johan Steffansson med familj flyttar till Öjaböke 1843. 2:a ¼ mtl Sven Jonasson flyttar 1842 hit från Svenshult. Rosatorp Christian Persson med familj som avflyttar 1843. Urbansberg Jöns Jonasson som inflyttade 1829 och levde här till sin död 1847. 1879 1:a ¼ mtl Denna del brukades av Johan Peter Andersson f. 1849 och hans familj. Johan Peter var son till tidigare brukaren Anders Andersson f. 1818. 2:a ¼ mtl Denna del brukades av Per Bengtsson fram till 1886 då sonen Sven Johan Persson f. 1858 flyttar åter till föräldrahemmet och blir brukare efter fadern. Johansdal Här bodde Anders Johan Bengtsson f. 1823 med familj. Sonen Johan Zander gifter sig och lämnar torpet först år 1892. Rosatorp Torpare var detta år Johan Andersson med familj. Föräldrarna bodde kvar till 1889 då de lämnade torpet. Salomon Bergströms f. 1845 familj flyttar in 1890 och flyttar ut 1894. Urbansberg Carl Johan Svensson var torpare till sin död 1891. Enkan Ingerd Svensdotter och två barn bor kvar efter makens död. Ytterligare en familj flyttar till torpet 1882, och det var soldat nr. 62 Anders Boqvist med hustru och fyra barn. 1899 1:a ¼ mtl Denna del brukades av Johan Peter Andersson f. 1849 och hans familj. Johan Peter var son till tidigare brukaren Anders Andersson f. 1818. 2:a ¼ mtl Denna del brukades av Sven Johan Persson f. 1858 och hans familj. Johansdal Här bodde änkemannen Anders Johan Bengtsson f. 1823 och kallas nu back- stugesittare. Rosatorp Salomon Bergströms f. 1845 familj flyttar in 1890 och flyttar ut 1894. 1895 kommer Johan Ander Svensson och flyttar ut 1896. Samma år kommer Hilmer Adolf Medin med familj. Urbansberg Soldat nr. 62 Anders Boqvist med hustru och sonen Peter August bor kvar. Anders kallas nu backstugesittare. Inhyseshjonet Ingerd Svensdotter och dottern Klara bor kvar. 1910 1:a ¼ mtl Denna del brukades av Per Alfred Salomonsson och hustrun Anna Karolina Augustsdotter vilka inte hade några barn. 2:a ¼ mtl Denna del brukades fortfarande av Sven Johan Persson f. 1858 och hans familj. Fällan Johansdal finns nu inte som backstuga utan en ny vid namn Fällan förekommer. Här lever nu fattighjonet Kristina Svensdotter som återkommit från Preusen dit hon flyttade 1896. Rosatorp Fortfarande lever här torparen Hilmer Adolf Medin med familj. Urbansberg Boqvists änka Anna Katarina Samuelsdotter och sonen tegelarbetaren Peter August bor kvar. Inhyseshjonet Ingerd Svensdotter och dottern Klara som nu betecknas som sin- nessjuk bor kvar. 1920 Detta år kan man inte utläsa torp och backstugors namn. 1:a ¼ mtl Arrendator är nu David Vallentin Andersson och hans hustru Emma Elisabet Persson vilka båda var från Södra Unnaryd. 2:a ¼ mtl Brukare var nu Elias Johannesson och hans andra hustru med familj. Rosatorp Här lever fortfarande Hilmer Adolf Medin med familj som torpare. Urbansberg Boqvists änka Anna Katarina Samuelsdotter och sonen tegelarbetaren Peter August bor kvar. Inhyseshjonet Ingerd Svensdotter är nu borta, men dottern Klara bor kvar som understödstagare.
Gräshult 1970.
Soldater