Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 123 (673) Kånna (Persgården)

Roten kallades Bolmstad Brogården vid mönstring -1778. På kartan vid Storskifte av Kånna och Kvänjarps utägor 1814-1818 är soldattorpet utmärkt på kartan och betecknat med nr 112 i ägobe- skrivningen. Den totala arealen var 5,9121 hektar. Torpet gränsade till Lagan och i övrigt till Lunnarps in och utägor och kallades Linneslätt i husförhörslängden. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 45.848', E 13° 53.616' (56.76414, 13.89360). RT-90 X= 6294650 Y= 1383100 Vill du se flygfoto?
Del av kartan från 1814.
Ägobyte 1872.
År 1870-1872 skedde ett ägobyte mellan Lunnarp och Persgården, där soldattorpet flyttas till ett område öster om vägen och får beteckningen Kånna Persgården 8:10. Kyrkvärden J A Arvidsson i Kånna friköper 1912-1913 denna lott från de tre rote delägarna för totalt 683 kronor. Den totala arealen var 3,6231 hektar. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 46.128', E 13° 54.093' (56.76880, 13.90155). RT-90 X= 6295155 Y= 1383600 Vill du se flygfoto?
Avskrift av köpebrev sidan 2.
Avskrift av köpebrev sidan 1.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 123 (673) Kånna (Persgården)

Roten kallades Bolmstad Brogården vid mönstring -1778. På kartan vid Storskifte av Kånna och Kvänjarps utägor 1814-1818 är soldattorpet utmärkt på kartan och betecknat med nr 112 i ägobeskrivningen. Den totala arealen var 5,9121 hektar. Torpet gränsade till Lagan och i övrigt till Lunnarps in och utägor och kallades Lin- neslätt i husförhörslängden. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 45.848', E 13° 53.616' (56.76414, 13.89360). RT-90 X= 6294650 Y= 1383100 Vill du se flygfoto?
Del av kartan från 1814.
Ägobyte 1872.
År 1870-1872 skedde ett ägobyte mellan Lunnarp och Persgården, där soldattorpet flyttas till ett område öster om vägen och får beteckningen Kånna Persgården 8:10. Kyrkvärden J A Arvidsson i Kånna friköper 1912-1913 denna lott från de tre rote delägarna för totalt 683 kronor. Den totala arealen var 3,6231 hektar. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 46.128', E 13° 54.093' (56.76880, 13.90155). RT-90 X= 6295155 Y= 1383600 Vill du se flygfoto?
Avskrift av köpebrev sidan 1.
Avskrift av köpebrev sidan 2.
Soldater