Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09
Rustmästareboställe
Vid laga skifte 1876 beslutade man att Lillegård skulle flytta sina byggnader och få sina ägor vid västra rågången i två skiften. Troligen blev inte utflyttningen genomförd utan kronan sålde gården efter skiftet och den delades i flera skiften.
Del av karta från 1699 där bostället kallas Norregård.
Del av kartan från laga skifte 1876.
Del av kartan från laga skifte 1876 där nya rustmästarbostället är littera A.
Hedenstorp Lillegård (Norregård) År 1686 var Hedenstorp 3/8 mtl i Angelstad sn boställe. Gården blev förmedlad till ½ mtl. Vid geometrisk avmätning 1699 benämndes gården Norregård. Vid storskifte fastsällt 1826 är namnet Lillegård. Siste militären som bodde här var sergeanten Karl Fredrik Björnberg som var skriven här vid sin död 1818. Därefter är kapten Brodin arren- ator en tid och han bodde på Göransbo i Angelstad. Rustmästareboställets ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 51.025', E 13° 49.145' (56.85042, 13.81909). RT-90 X= 6304385 Y= 1378823. Vill du se flygfoto?
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09
Rustmästareboställe
Hedenstorp Lillegård (Norregård) År 1686 var Hedenstorp 3/8 mtl i Angelstad sn boställe. Gården blev förmedlad till ½ mtl. Vid geometrisk avmätning 1699 benämndes gården Norregård. Vid storskifte fast- sällt 1826 är namnet Lillegård. Siste militären som bodde här var sergeanten Karl Fredrik Björnberg som var skriven här vid sin död 1818. Därefter är kapten Brodin arrenator en tid och han bodde på Göransbo i Angelstad. Rustmästareboställets ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 51.025', E 13° 49.145' (56.85042, 13.81909). RT-90 X= 6304385 Y= 1378823. Vill du se flygfoto?
Del av karta från 1699 där bostället kallas Norregård.
Del av kartan från laga skifte 1876.
Vid laga skifte 1876 beslutade man att Lillegård skulle flytta sina byggnader och få sina ägor vid västra rågången i två skiften. Troligen blev inte utflyttningen genomförd utan kronan sålde gården efter skiftet och den delades i flera skiften.
Del av kartan från laga skifte 1876 där nya rustmästarbostället är littera A.
Soldater