Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp 67 (617) Bökö

Vid Laga Skifte i Bökö 1853 - 1854 var soldattorpet beläget mitt i byn, där nuvarande länsvägen och tidigare järnvägen passerade. Torpet hade varit obebott ända sedan 1826, då soldaten Abdull avflyttar. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.716', E 13° 22.330' (56.82861, 13.37216). RT-90 X= 6302838 Y= 1351475 Vill du se flygfoto?
Del av kartan från laga skifte 1854.
Vid skiftet beslutades att soldattorpet skulle flyttas till det befintliga torpet Timmerön. Detta soldattorp beboddes bara av torpare till 1917-08-19 då köpebrev upprättas och Carl Johansson köper torpet för 3000 kronor av roten. Arealen var 15,7783 hektar och fastighetsbeteckningen blev Bökö 1:13. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.568', E 13° 21.627' (56.82613, 13.36044). RT-90 X= 6302588 Y= 1350750 Vill du se flygfoto?
Avskrift av köpekontrakt 1917.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp 67 (617) Bökö

Vid Laga Skifte i Bökö 1853 - 1854 var soldattorpet beläget mitt i byn, där nuvarande länsvägen och tidigare järnvägen passerade. Torpet hade varit obebott ända sedan 1826, då soldaten Abdull avflyttar. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.716', E 13° 22.330' (56.82861, 13.37216). RT-90 X= 6302838 Y= 1351475 Vill du se flygfoto?
Del av kartan från laga skifte 1854.
Vid skiftet beslutades att soldattorpet skulle flyttas till det befintliga torpet Tim- merön. Detta soldattorp beboddes bara av torpare till 1917-08-19 då köpebrev upprättas och Carl Johansson köper torpet för 3000 kronor av roten. Arealen var 15,7783 hek- tar och fastighetsbeteckningen blev Bökö 1:13. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.568', E 13° 21.627' (56.82613, 13.36044). RT-90 X= 6302588 Y= 1350750 Vill du se flygfoto?
Avskrift av köpekontrakt 1917.
Soldater