Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-07-21

Rote Nr 96 (646) Lillarp

Sista soldaten som bodde på soldattorpet i Lillarp var Fredrik Hägg. Han lämnade torpet strax efter att han gift sig 1853. När laga skifte påbörjades i Lillarp 1856 var torpet inte bebyggt och den tillhöriga jorden var i fyra delar varav Surkö var en del. Man beslutade därför att ett område kallat littera A på skifteskartan skulle utgöra mark till ett nytt soldattorp. Detta blev dock inte bebyggt och någon indelt soldat har aldrig bott där.
Del av lagaskifteskartan 1856 där soldattorpet är utmärkt med A.
Markområdet såldes 7 mars 1907 till Anders Josef Johannesson i Romborna Västergård för 600 kronor och fick namnet Sjöbygget och därefter Lillarp 1:7.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-07-21

Rote Nr 96 (646) Lillarp

Sista soldaten som bodde på soldattorpet i Lillarp var Fredrik Hägg. Han lämnade torpet strax efter att han gift sig 1853. När laga skifte påbörjades i Lillarp 1856 var torpet inte bebyggt och den tillhöriga jorden var i fyra delar varav Surkö var en del. Man beslutade därför att ett område kallat littera A på skifteskartan skulle utgöra mark till ett nytt soldattorp. Detta blev dock inte bebyggt och någon indelt soldat har aldrig bott där.
Del av lagaskifteskartan 1856 där soldattorpet är utmärkt med A.
Markområdet såldes 7 mars 1907 till Anders Josef Johannesson i Romborna Väster- gård för 600 kronor och fick namnet Sjöbygget och därefter Lillarp 1:7.
Soldater