Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

PM

om hvarjehanda förefallande iakttagelser

för

Kompani Befälet

wid

Kongl Kronobergs Regemente

serdeles beträffande Expeditions-sättet;

Formulärer för alla afgifvande Handlingar och Skrifvelser (ej här) De föreskrifter, hwilka innefattas uti denna bok, äro att anse såsom Ordres, och gälla till efterrättelse inom Kronobergs Regemente, från och med den 1ste Januari 1856. Wexjö, den 1ste December 1855 M. Lilljecrona Öfwerstelöjtnant och 1ste Major
Reviderad: 1857, 1858, 1859. Innehållsförteckning: Wid aflöningsmöten Om Uniformens hedrande Om Befälet och Expeditionen i Kompaniet Om förskildta åligganden för Afdelnings-Cheferna Om Missive och Embets-Skrifvelser Om enskilda ansökningar Om Order och Embets-bref Om skyldighet att uppgifva Wistelse-ort eller adress Om Semester och Permission Om Klädsel - Till Parad - Till parad med lätt packning - Till parad utan packning - Till Exercis - Till Tåg - Om persedlar - Om rättighet att ålägga Extra Judiciel bestraffning - Om Ekonomisk Besigtning - Om Regements-fullmäktig - Om Militär-magts användande för upprors stillande Om iaktagelser wid Gudstjänst samt en Högre Befälhafvares helsning med Truppen Om uppvaktning hos Regements-Chefen
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

PM

om hvarjehanda förefallande iakttagelser

för

Kompani Befälet

wid

Kongl Kronobergs Regemente

serdeles beträffande Expeditions-sättet;

Formulärer för alla afgifvande Handlingar och Skrifvelser (ej här) De föreskrifter, hwilka innefattas uti denna bok, äro att anse såsom Ordres, och gälla till efterrättelse inom Kronobergs Regemente, från och med den 1ste Januari 1856. Wexjö, den 1ste December 1855 M. Lilljecrona Öfwerstelöjtnant och 1ste Major
Reviderad: 1857, 1858, 1859. Innehållsförteckning: Wid aflöningsmöten Om Uniformens hedrande Om Befälet och Expeditionen i Kompaniet Om förskildta åligganden för Afdelnings-Cheferna Om Missive och Embets-Skrifvelser Om enskilda ansökningar Om Order och Embets-bref Om skyldighet att uppgifva Wistelse-ort eller adress Om Semester och Permission Om Klädsel - Till Parad - Till parad med lätt packning - Till parad utan packning - Till Exercis - Till Tåg - Om persedlar - Om rättighet att ålägga Extra Judiciel bestraffning - Om Ekonomisk Besigtning - Om Regements-fullmäktig - Om Militär-magts användande för upprors stillande Om iaktagelser wid Gudstjänst samt en Högre Befälhafvares helsning med Truppen Om uppvaktning hos Regements-Chefen