Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Sjukskrivna ur Ljungby Kompani under mötesperioden 1859

Befälsmötet 12 - 23 Maj 1859: Inskrivningsdag Nr Namn Sjukdom Utskrivdag Sjukdagar 16/5 137 Ring Bröstaffection 17/5 1 18/5 14 Björkman Ephemera 20/5 2 Regementsmötet 15/6 - 6/7 1859: Inskrivningsdag Nr Namn Sjukdom Utskrivdag Sjukdagar 16/6 Fanjunkare v. Porat Conjunctivity 2/7 16 16/6 54 Mörk Bröstaffection 17/6 1 16/6 93 Dahl Diarrhé 17/6 1 16/6 94 Annerstedt Fingerskada 25/6 9 16/6 138 Svensk Skafsår 23/6 7 17/6 17 Rönn Rheumatiskt. håll 18/6 1 17/6 50 Kränk Huggsår 22/6 5 18/6 23 Bolin Diarrhé 26/6 8 19/6 49 Elmqvist Ros 20/6 1 20/6 129 Rapp Diarrhé 21/6 1 21/6 118 Palm Rheumatism 24/6 3 22/6 12 Bäck Böld 23/6 1 23/6 55 Bjers Böld 24/6 1 27/6 126 Ling Scabies 29/6 2 2/7 84 Victor Ansigtsros 6/7 4 3/7 132 Nägling Diarrhé 4/7 1 Reg.mötet: Ljungby Kompani: - korpraler och soldater: 110 man Antal sjuka manskap: 15 man 14 % Antal tjänstgöringsdagar 19x110: 2 090 dagar Antal sjukdagar: 46 dagar 1,70 % Regementets styrka: - korpraler och soldater: 871 man Antal sjuka manskap: 217 man 25 % Antal tjänstgöringsdagar 19x871: 16 549 dagar Antal sjukdagar: 1 052 dagar 6,3 % Förklaring på sjukdomar: ephemera = ett kortvarigt febertillstånd; scabis = skabb; ansigtsros = akut infektionssjukdom, hudutslag, går i allmänhet över på ett par dagar. Conjunctivity med granulationer = ögonsjukdom, inflammation i ögonlockens bindhinna. Är smittsam och kan vara svår att bota. Kallas också egyptisk ögon-inflammation. Under Napoleons fälttåg till Egypten angreps många i den franska armén av denna sjukdom och förde med sig smittan hem varifrån den spreds sig till andra länder.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Sjukskrivna ur Ljungby Kompani under

mötesperioden 1859

Befälsmötet 12 - 23 Maj 1859: Inskrivningsdag Nr Namn Sjukdom Utskrivdag Sjukdagar 16/5 137 Ring Bröstaffection 17/5 1 18/5 14 Björkman Ephemera 20/5 2 Regementsmötet 15/6 - 6/7 1859: Inskrivningsdag Nr Namn Sjukdom Utskrivdag Sjukdagar 16/6 Fanjunkare v. Porat Conjunctivity 2/7 16 16/6 54 Mörk Bröstaffection 17/6 1 16/6 93 Dahl Diarrhé 17/6 1 16/6 94 Annerstedt Fingerskada 25/6 9 16/6 138 Svensk Skafsår 23/6 7 17/6 17 Rönn Rheumatiskt. håll 18/6 1 17/6 50 Kränk Huggsår 22/6 5 18/6 23 Bolin Diarrhé 26/6 8 19/6 49 Elmqvist Ros 20/6 1 20/6 129 Rapp Diarrhé 21/6 1 21/6 118 Palm Rheumatism 24/6 3 22/6 12 Bäck Böld 23/6 1 23/6 55 Bjers Böld 24/6 1 27/6 126 Ling Scabies 29/6 2 2/7 84 Victor Ansigtsros 6/7 4 3/7 132 Nägling Diarrhé 4/7 1 Reg.mötet: Ljungby Kompani: - korpraler och soldater: 110 man Antal sjuka manskap: 15 man 14 % Antal tjänstgöringsdagar 19x110: 2 090 dagar Antal sjukdagar: 46 dagar 1,70 % Regementets styrka: - korpraler och soldater: 871 man Antal sjuka manskap: 217 man 25 % Antal tjänstgöringsdagar 19x871: 16 549 dagar Antal sjukdagar: 1 052 dagar 6,3 % Förklaring på sjukdomar: ephemera = ett kortvarigt febertillstånd; scabis = skabb; ansigtsros = akut infektionssjukdom, hudutslag, går i allmänhet över på ett par dagar. Conjunctivity med granulationer = ögonsjukdom, inflammation i ögonlockens bindhinna. Är smittsam och kan vara svår att bota. Kallas också egyptisk ögon- inflammation. Under Napoleons fälttåg till Egypten angreps många i den franska armén av denna sjukdom och förde med sig smittan hem varifrån den spreds sig till andra länder.