Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Exempel på soldatens lönevillkor enligt upprättade legokontrakt

4/59 - 130/60 = legokontrakten som skrevs för de rotar som blev lediga 1859. Rote/År 1856 = medel av de tre legokontrakt som beslutades i april 1856 - omräknade till R:dr Riksmynt. 1843 = sammanfattning av villkoren för samtliga rotar vid Ljungby Komp 1843. (i R:dr Riksmynt) (för 1843 ref. till "Stadganden rörande Rotehållaren och Soldaten vid Indelta infanteriregmenterne. Andra Afdelningen: Kronobergs Regemente" Forsberg, 1844). Rotens skyldighet (del) 4/59 27/59 117/59 6/60 105/60 111/60 129/60 130/60 1856 1843 Städja R:dr öre 4 3 3 5 5 5 6 3 3 2 Legomål R:dr öre 12 27 17 20 17 15 18 15 17 25 Årliga lönevillkor: - Penningar R:dr öre 12 16 10 18 10 10 10 20 12 10 - Råg: tunnor/kappar 1t 1t 6k 28k 1t 1t 24k 1t 6k 1t 1t 6k 1t - Korn tunnor/kappar 1t 1t 6k 28k 1t 1t 1t 1t 6k 1t 1t 1t - Blandsäd tunnor/kappar 1t 12k - Havre tunnor/kappar 28k 1t 1t 6k - Ull marker 6 6 6 6 2 2 6 6 6 6 - Lin marker 6 6 6 6 6 6 6 6 - Malt kappar 9 9 12 9 6 6 9 9 10,5 9 - Julkost ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja - Bete för kor+ungnöt 2+1 3 2 2 2 3 2 2 2 - Bete för får 3 4 4 4 4 4 4 4 4 - Bete för de kor och får som vinterfordras ja - Löv kärvar/efter behov 150 200 200 e b e b - Kvarnskjuts efter beh e b e b e b e b e b e b e b e b e b e b - Ved lass / efter beh 6 18 16 6 8 12 12 e b 18 - Torv lass / efter beh e b e b 12 pl e b 6 e b e b - Salt kappar 6 6 Vid varje möte R:dr öre 03:00 Vid varje storläger R:dr öre 04:50
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Exempel på soldatens lönevillkor

enligt upprättade legokontrakt

4/59 - 130/60 = legokontrakten som skrevs för de rotar som blev lediga 1859. Rote/År 1856 = medel av de tre legokontrakt som beslutades i april 1856 - omräknade till R:dr Riksmynt. 1843 = sammanfattning av villkoren för samtliga rotar vid Ljungby Komp 1843. (i R:dr Riksmynt) (för 1843 ref. till "Stadganden rörande Rotehållaren och Soldaten vid Indelta infanteriregmenterne. Andra Afdelningen: Kronobergs Regemente" Forsberg, 1844). Rotens skyldighet (del) 4/59 27/59 117/59 6/60 105/60 111/60 129/60 130/60 1856 1843 Städja R:dr öre 4 3 3 5 5 5 6 3 3 2 Legomål R:dr öre 12 27 17 20 17 15 18 15 17 25 Årliga lönevillkor: - Penningar R:dr öre 12 16 10 18 10 10 10 20 12 10 - Råg: tunnor/kappar 1t 1t 6k 28k 1t 1t 24k 1t 6k 1t 1t 6k 1t - Korn tunnor/kappar 1t 1t 6k 28k 1t 1t 1t 1t 6k 1t 1t 1t - Blandsäd tunnor/kappar 1t 12k - Havre tunnor/kappar 28k 1t 1t 6k - Ull marker 6 6 6 6 2 2 6 6 6 6 - Lin marker 6 6 6 6 6 6 6 6 - Malt kappar 9 9 12 9 6 6 9 9 10,5 9 - Julkost ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja - Bete för kor+ungnöt 2+1 3 2 2 2 3 2 2 2 - Bete för får 3 4 4 4 4 4 4 4 4 - Bete för de kor och får som vinterfordras ja - Löv kärvar/efter behov 150 200 200 e b e b - Kvarnskjuts efter beh e b e b e b e b e b e b e b e b e b e b - Ved lass / efter beh 6 18 16 6 8 12 12 e b 18 - Torv lass / efter beh e b e b 12 pl e b 6 e b e b - Salt kappar 6 6 Vid varje möte R:dr öre 03:00 Vid varje storläger R:dr öre 04:50