Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Exempel på soldatens lönevillkor enligt upprättade legokontrakt

4/59 - 130/60 = legokontrakten som skrevs för de rotar som blev lediga 1859. Rote/År 1856 = medel av de tre legokontrakt som beslutades i april 1856 - omräknade till R:dr Riksmynt. 1843 = sammanfattning av villkoren för samtliga rotar vid Ljungby Komp 1843. (i R:dr Riksmynt) (för 1843 ref. till "Stadganden rörande Rotehållaren och Soldaten vid Indelta infanteriregmenterne. Andra Afdelningen: Kronobergs Regemente" Forsberg, 1844). Rotens skyldighet (del) 4/59 27/59 117/59 6/60   105/60 111/60 129/60 130/60 1856   1843 Städja R:dr öre   4   3    3   5        5     5      6     3    3      2 Legomål R:dr öre 12 27  17 20      17   15    18   15  17    25 Årliga lönevillkor:                     - Penningar R:dr öre 12 16  10 18      10   10    10   20  12    10 - Råg: tunnor/kappar 1t 1t 6k 28k 1t      1t  24k      1t 6k     1t             1t 6k      1t - Korn tunnor/kappar 1t 1t 6k 28k 1t      1t    1t    1t 6k     1t  1t      1t - Blandsäd tunnor/kappar            1t 12k         - Havre tunnor/kappar     28k 1t           1t 6k   - Ull marker 6 6 6 6      2    2     6      6 6       6 - Lin marker 6 6 6 6         6      6 6       6 - Malt kappar 9 9 12 9      6  6     9      9 10,5       9 - Julkost ja ja ja ja     ja ja     ja      ja  ja       ja - Bete för kor+ungnöt 2+1 3 2 2      2  3      2       2            2 - Bete för får 3 4 4 4      4  4      4       4                     4 - Bete för de kor och får    som vinterfordras                   ja   - Löv kärvar/efter behov 150     200          200   e b        e b - Kvarnskjuts efter beh e b e b e b e b     e b e b     e b    e b   e b        e b - Ved lass / efter beh 6 18   16     6     8     12     12   e b        18 - Torv lass / efter beh e b e b 12 pl e b     6 e b      e b     - Salt kappar 6 6                                       Vid varje möte R:dr öre     03:00               Vid varje storläger R:dr öre     04:50    
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Exempel på soldatens lönevillkor

enligt upprättade legokontrakt

4/59 - 130/60 = legokontrakten som skrevs för de rotar som blev lediga 1859. Rote/År 1856 = medel av de tre legokontrakt som beslutades i april 1856 - omräknade till R:dr Riksmynt. 1843 = sammanfattning av villkoren för samtliga rotar vid Ljungby Komp 1843. (i R:dr Riksmynt) (för 1843 ref. till "Stadganden rörande Rotehållaren och Soldaten vid Indelta infanteriregmenterne. Andra Afdelningen: Kronobergs Regemente" Forsberg, 1844). Rotens skyldighet (del) 4/59 27/59 117/59 6/60   105/60 111/60 129/60 130/60 1856   1843 Städja R:dr öre   4   3    3   5        5     5      6     3    3      2 Legomål R:dr öre 12 27  17 20      17   15    18   15  17    25 Årliga lönevillkor:                     - Penningar R:dr öre 12 16  10 18      10   10    10   20  12    10 - Råg: tunnor/kappar 1t 1t 6k 28k 1t      1t  24k      1t 6k     1t             1t 6k      1t - Korn tunnor/kappar 1t 1t 6k 28k 1t      1t    1t    1t 6k     1t  1t      1t - Blandsäd tunnor/kappar            1t 12k         - Havre tunnor/kappar     28k 1t           1t 6k   - Ull marker 6 6 6 6      2    2     6      6 6       6 - Lin marker 6 6 6 6         6      6 6       6 - Malt kappar 9 9 12 9      6  6     9      9 10,5       9 - Julkost ja ja ja ja     ja ja     ja      ja  ja       ja - Bete för kor+ungnöt 2+1 3 2 2      2  3      2       2            2 - Bete för får 3 4 4 4      4  4      4       4                     4 - Bete för de kor och får    som vinterfordras                   ja   - Löv kärvar/efter behov 150     200          200   e b        e b - Kvarnskjuts efter beh e b e b e b e b     e b e b     e b    e b   e b        e b - Ved lass / efter beh 6 18   16     6     8     12     12   e b        18 - Torv lass / efter beh e b e b 12 pl e b     6 e b      e b     - Salt kappar 6 6                                       Vid varje möte R:dr öre     03:00               Vid varje storläger R:dr öre     04:50